• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • SubStation Alpha - SSA ไฟล์ซับไตเติล ซีรี่ย์เกาหลี

  ค้นหาโดย :

  อันดับ ชื่อไฟล์ สถานะ Translate Upload TH Download
  1 C fakepath Fantastic E11.720p.VIKI.100.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  2 The K2 E05.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  3 Fantastic E11 DramaFever Version.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  4 C fakepath FantastiC E10 Viki.96percent.Thai.ssa 7.22% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  5 C fakepath Fantastic E10 DramaFever.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  6 C fakepath FantastiC E09 Viki.98percent.Thai.ssa 10.20% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  7 The K2 E04.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  8 Fantastic E09 DramaFever Version.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  9 The K2 E03 DramaFever.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  10 C fakepath FantastiC E08 Viki.97percent.Thai.ssa 2.53% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  11 Fantastic E08 DramaFever Version.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  12 The K2 E02.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  13 C fakepath Fantastic E07 Viki Version.99percent.Thai.ssa 6.28% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  14 Fantastic E07 DramaFever Version.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  15 The K2 E01 DramaFever.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  16 C fakepath Fantastic E06 Viki Version.86percent.Thai.ssa 1.94% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  17 C fakepath Fastantic ep.5.Thai.ssa 4.34% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  18 Cinderella.And.Four.Knights.E12.160917.Ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  19 Cinderella.and.Four.Knights.E11.160916.Ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  20 C fakepath Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo EP9.Thai.ssa 11.67% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  21 C fakepath Moon Lovers- Scarlet Heart Ryeo EP8.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  22 C fakepath Moon Lovers- Scarlet Heart Ryeo EP7.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  23 C fakepath Moon Lovers- Scarlet Heart Ryeo EP6.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  24 C fakepath Moon Lovers- Scarlet Heart Ryeo EP5.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  25 C fakepath Moon Lovers- Scarlet Heart Ryeo EP4.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  26 C fakepath Moon Lovers- Scarlet Heart Ryeo EP3.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  27 C fakepath Moon Lovers- Scarlet Heart Ryeo EP2.Thai.ssa 86.06% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  28 C fakepath Moon.Lovers.Scarlet.Heart.Ryeo.E01.Thai.ssa 60.74% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  29 C fakepath Fantastic E06 DramaFever Version.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  30 C fakepath W.Episode.Special.2.160917.720p-LIMO-NEXT.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  31 C fakepath Fantastic E05 Viki 90percent.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  32 C fakepath W.Episode.Special.720p-LIMO-NEXT .Thai.ssa 28.35% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  33 Fantastic E05 DramaFever Version.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  34 C fakepath W.E16.END.160914.720p-LIMO-NEXT [VIU Version].Thai.ssa 12.23% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  35 C fakepath W E16 End.720p.VIKI.98.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  36 Cinderella.and.Four.Knights.E10.160910.Ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  37 Cinderella.and.Four.Knights.E09.160909.Ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  38 C fakepath Fantastic E04 DramaFever Version.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  39 Fantastic E03 Viki Version 96percent.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  40 Fantastic E03 DramaFever Version.Thai.ssa 0.75% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  41 C fakepath W E15.720p.VIKI.91.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  42 C fakepath W.E15.160908.720p-LIMO-NEXT [VIU Version].Thai.ssa 8.31% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  43 C fakepath Uncontrollably Fond E20.End.720p.VIKI.100.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  44 C fakepath Uncontrollably Fond E19.720p.VIKI.100.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  45 C fakepath W E14.720p.VIKI.100.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  46 C fakepath Fantastic E02 Viki Version.97percent.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  47 Fantastic E02 DramaFever Version.Thai.ssa 1.69% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  48 Cinderella.and.Four Knights.E08.160903.Ssa 15.66% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  49 Cinderella.and.Four Knights.E07.160902.Ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  50 C fakepath Moon.Lovers.Scarlet.Heart.Ryeo.E03.160830.720p-LIMO-NEXT.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  51 C fakepath Moon.Lovers.Scarlet.Heart.Ryeo.E02.160829.720p-LIMO-NEXT.Thai.ssa 6.08% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  52 Fantastic E01 Viki Version.97.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  53 Fantastic E01 DramaFever Version.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  54 C fakepath Uncontrollably Fond E18.720p.VIKI.100.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  55 C fakepath W E13.720p.VIKI.98.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  56 C fakepath Uncontrollably Fond E17.720p.VIKI.100.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  57 C fakepath W E12.720p.VIKI.100.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  58 C fakepath Let s.Fight.Ghost.E16.END.160830.720p-LIMO-NEXT [VIU Version].Thai.ssa 15.32% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  59 C fakepath Let s.Fight.Ghost.E16.END.160830.720p-LIMO-NEXT[DramaFever Version].Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  60 C fakepath Moonlight.Drawn.By.Clouds.E03.160829.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel [Viki Version].Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  61 C fakepath Moonlight.Drawn.By.Clouds.E02.160823.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel [Viki Version].Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  62 C fakepath Moonlight.Drawn.By.Clouds.E01.160822.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel [Viki Version].Thai.ssa 55.04% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  63 C fakepath Moon.Lovers.Scarlet.Heart.Ryeo.E01.160829.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel.Thai.ssa 54.75% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  64 C fakepath Let s.Fight.Ghost.E15.160829.720p-LIMO-NEXT [VIU Version].Thai.ssa 7.97% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  65 C fakepath Let s.Fight.Ghost.E15.160829.720p-LIMO-NEXT [DramaFever Version].Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle