• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • SubStation Alpha - SSA ไฟล์ซับไตเติล ซีรี่ย์เกาหลี

  ค้นหาโดย :

  อันดับ ชื่อไฟล์ สถานะ Translate Upload TH Download
  1 Cinderella.and.Four Knights.E06.160827.Ssa 4.67% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  2 C fakepath Wanted E16 End.VIU.Version.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  3 C fakepath Wanted E16 End.DramaFever Version.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  4 C fakepath Wanted E15 720p WITH-LIMO VIU Version.Thai.ssa 44.80% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  5 C fakepath Wanted E15 720p WITH-LIMO DramaFever Version.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  6 Cinderella.and.Four Knights.E05.160826.Ssa 2.33% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  7 C fakepath W E11.720p.VIKI.100.Thai.ssa 53.73% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  8 C fakepath W E11.720p.VIKI.99.Thai.ssa 46.99% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  9 C fakepath Uncontrollably Fond E16.720p.VIKI.100.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  10 C fakepath W E10.720p.VIKI.100.Thai.ssa 4.88% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  11 C fakepath W E10.720p.VIKI.96.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  12 C fakepath Uncontrollably Fond E15.720p.VIKI.99.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  13 C fakepath Let s.Fight.Ghost.E14.160823.720p-LIMO-NEXT[DramaFever Version].Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  14 C fakepath Let s.Fight.Ghost.E14.160823.720p-LIMO-NEXT [VIU Version].Thai.ssa 0.43% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  15 Cinderella.and.Four Knights.E04.160820.Ssa 45.74% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  16 Cinderella.and.Four Knights.E03.160819.Ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  17 Cinderella.and.Four Knights.E02.160813.Ssa 15.63% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  18 Cinderella.and.Four Knights.E01.160812.Ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  19 C fakepath Let s Fight Ghost E13 VIU Version.Thai.ssa 0.58% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  20 C fakepath Let s Fight Ghost E13 DramaFever Version.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  21 C fakepath Cinderella and Four Knights E04.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  22 C fakepath Cinderella and Four Knights E03.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  23 C fakepath Uncontrollably.Fond.E14.160818.720p-LIMO-NEXT [VIU Version].Thai.ssa 1.32% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  24 C fakepath W E09.720p.VIKI.100.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  25 C fakepath W E09.720p.VIKI.97.Thai.ssa 47.80% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  26 C fakepath Uncontrollably Fond E14.720p.VIKI.99.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  27 C fakepath Uncontrollably Fond E13.720p.VIKI.99.Thai.ssa 5.76% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  28 C fakepath Uncontrollably Fond E13.720p.VIKI.98.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  29 C fakepath W E08.720p.VIKI.100.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  30 C fakepath Let s.Fight.Ghost.E12.160816.720p-LIMO-NEXT [VIU Version].Thai.ssa 0.58% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  31 C fakepath Let s.Fight.Ghost.E12.160816.720p-LIMO-NEXT [DramaFever Version].Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  32 C fakepath Let s Fight Ghost E11 VIU Version.Thai.ssa 1.89% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  33 C fakepath Let s Fight Ghost E11 DramaFever Version.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  34 C fakepath Cinderella and Four Knights E02.Thai.ssa 78.55% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  35 C fakepath Cinderella and Four Knights E01.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  36 C fakepath Uncontrollably Fond E12.720p.VIKI.99.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  37 C fakepath W E07.720p.VIKI.99.Thai.ssa 99.30% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  38 C fakepath Uncontrollably Fond E11.720p.VIKI.100.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  39 C fakepath Let s Fight Ghost E10 DramaFever Version.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  40 C fakepath Let s Fight Ghost E10 VIU Version.Thai.ssa 27.18% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  41 C fakepath Let s Fight Ghost E09 VIU Version.Thai.ssa 0.73% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  42 C fakepath Let s Fight Ghost E09 DramaFever Version.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  43 C fakepath Wanted E14 720p WITH-LIMO VIU Version.Thai.ssa 97.15% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  44 C fakepath Wanted E14 720p WITH-LIMO DramaFever Version.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  45 C fakepath Wanted E13 720p WITH-LIMO VIU Version.Thai.ssa 98.63% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  46 C fakepath Wanted E13 720p WITH-LIMO DramaFever Version.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  47 C fakepath Uncontrollably.Fond.E10.160804.720p-LIMO-NEXT[VIU Version].Thai.ssa 2.91% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  48 C fakepath Uncontrollably Fond E10.720p.VIKI.98.Thai.ssa 3.35% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  49 C fakepath Uncontrollably Fond E10.720p.VIKI.97.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  50 C fakepath W E06.720p.VIKI.100.Thai.ssa 99.09% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  51 C fakepath W E05.720p.VIKI.99.Thai.ssa 99.12% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  52 C fakepath Beautiful Mind E14.END.720p.VIKI.100.Thai.ssa 64.11% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  53 C fakepath Beautiful Mind E13.720p.VIKI.100.Thai.ssa 73.62% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  54 C fakepath Beautiful Mind E12.720p.VIKI.100.Thai.ssa 55.45% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  55 C fakepath Beautiful Mind E11.720p.VIKI.100.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  56 C fakepath Uncontrollably Fond E09.720p.VIKI.100.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  57 C fakepath Let s.Fight.Ghost.E08.160802.720p-LIMO-NEXT [DramaFever Version].Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  58 C fakepath Let s Fight Ghost E07 VIU Version.Thai.ssa 0.28% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  59 C fakepath Let s.Fight.Ghost.E07.160801.720p-LIMO-NEXT [DramaFever Version].Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  60 C fakepath Wanted E12 720p VIU Version.Thai.ssa 99.14% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  61 C fakepath Wanted E12 720p DramaFever Version.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  62 C fakepath Wanted E11 720p VIU Version.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  63 C fakepath Wanted E11 720p DramaFever Version.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  64 C fakepath Uncontrollably Fond E08.720p.VIKI.99.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  65 C fakepath Uncontrollably.Fond.E08.160728.720p-LIMO-NEXT [VIU Version].Thai.ssa 7.23% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle