• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • SubStation Alpha - SSA ไฟล์ซับไตเติล ซีรี่ย์เกาหลี

  ค้นหาโดย :

  อันดับ ชื่อไฟล์ สถานะ Translate Upload TH Download
  1 C fakepath Uncontrollably Fond E15.720p.VIKI.99.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  2 C fakepath Let s.Fight.Ghost.E14.160823.720p-LIMO-NEXT[DramaFever Version].Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  3 C fakepath Let s.Fight.Ghost.E14.160823.720p-LIMO-NEXT [VIU Version].Thai.ssa 0.43% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  4 Cinderella.and.Four Knights.E04.160820.Ssa 45.74% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  5 Cinderella.and.Four Knights.E03.160819.Ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  6 Cinderella.and.Four Knights.E02.160813.Ssa 15.63% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  7 Cinderella.and.Four Knights.E01.160812.Ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  8 C fakepath Let s Fight Ghost E13 VIU Version.Thai.ssa 0.58% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  9 C fakepath Let s Fight Ghost E13 DramaFever Version.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  10 C fakepath Cinderella and Four Knights E04.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  11 C fakepath Cinderella and Four Knights E03.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  12 C fakepath Uncontrollably.Fond.E14.160818.720p-LIMO-NEXT [VIU Version].Thai.ssa 1.32% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  13 C fakepath W E09.720p.VIKI.100.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  14 C fakepath W E09.720p.VIKI.97.Thai.ssa 47.80% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  15 C fakepath Uncontrollably Fond E14.720p.VIKI.99.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  16 C fakepath Uncontrollably Fond E13.720p.VIKI.99.Thai.ssa 5.76% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  17 C fakepath Uncontrollably Fond E13.720p.VIKI.98.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  18 C fakepath W E08.720p.VIKI.100.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  19 C fakepath Let s.Fight.Ghost.E12.160816.720p-LIMO-NEXT [VIU Version].Thai.ssa 0.58% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  20 C fakepath Let s.Fight.Ghost.E12.160816.720p-LIMO-NEXT [DramaFever Version].Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  21 C fakepath Let s Fight Ghost E11 VIU Version.Thai.ssa 1.89% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  22 C fakepath Let s Fight Ghost E11 DramaFever Version.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  23 C fakepath Cinderella and Four Knights E02.Thai.ssa 78.55% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  24 C fakepath Cinderella and Four Knights E01.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  25 C fakepath Uncontrollably Fond E12.720p.VIKI.99.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  26 C fakepath W E07.720p.VIKI.99.Thai.ssa 99.30% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  27 C fakepath Uncontrollably Fond E11.720p.VIKI.100.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  28 C fakepath Let s Fight Ghost E10 DramaFever Version.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  29 C fakepath Let s Fight Ghost E10 VIU Version.Thai.ssa 27.18% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  30 C fakepath Let s Fight Ghost E09 VIU Version.Thai.ssa 0.73% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  31 C fakepath Let s Fight Ghost E09 DramaFever Version.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  32 C fakepath Wanted E14 720p WITH-LIMO VIU Version.Thai.ssa 97.15% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  33 C fakepath Wanted E14 720p WITH-LIMO DramaFever Version.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  34 C fakepath Wanted E13 720p WITH-LIMO VIU Version.Thai.ssa 98.63% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  35 C fakepath Wanted E13 720p WITH-LIMO DramaFever Version.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  36 C fakepath Uncontrollably.Fond.E10.160804.720p-LIMO-NEXT[VIU Version].Thai.ssa 2.91% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  37 C fakepath Uncontrollably Fond E10.720p.VIKI.98.Thai.ssa 3.35% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  38 C fakepath Uncontrollably Fond E10.720p.VIKI.97.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  39 C fakepath W E06.720p.VIKI.100.Thai.ssa 99.09% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  40 C fakepath W E05.720p.VIKI.99.Thai.ssa 99.12% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  41 C fakepath Beautiful Mind E14.END.720p.VIKI.100.Thai.ssa 64.11% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  42 C fakepath Beautiful Mind E13.720p.VIKI.100.Thai.ssa 73.62% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  43 C fakepath Beautiful Mind E12.720p.VIKI.100.Thai.ssa 55.45% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  44 C fakepath Beautiful Mind E11.720p.VIKI.100.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  45 C fakepath Uncontrollably Fond E09.720p.VIKI.100.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  46 C fakepath Let s.Fight.Ghost.E08.160802.720p-LIMO-NEXT [DramaFever Version].Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  47 C fakepath Let s Fight Ghost E07 VIU Version.Thai.ssa 0.28% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  48 C fakepath Let s.Fight.Ghost.E07.160801.720p-LIMO-NEXT [DramaFever Version].Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  49 C fakepath Wanted E12 720p VIU Version.Thai.ssa 99.14% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  50 C fakepath Wanted E12 720p DramaFever Version.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  51 C fakepath Wanted E11 720p VIU Version.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  52 C fakepath Wanted E11 720p DramaFever Version.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  53 C fakepath Uncontrollably Fond E08.720p.VIKI.99.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  54 C fakepath Uncontrollably.Fond.E08.160728.720p-LIMO-NEXT [VIU Version].Thai.ssa 7.23% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  55 C fakepath Beautiful Mind E10.720p.VIKI.100.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  56 C fakepath Beautiful Mind E09.720p.VIKI.100.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  57 C fakepath W E04.720p.VIKI.100.Thai.ssa 99.73% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  58 C fakepath W E03.720p.VIKI.100.Thai.ssa 99.71% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  59 C fakepath Uncontrollably Fond E07.720p.VIKI.100.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  60 C fakepath Let s.Fight.Ghost.E06.160726.720p-LIMO-NEXT [VIU Version].Thai.ssa 3.52% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  61 C fakepath Let s.Fight.Ghost.E06.160726.720p-LIMO-NEXT [DramaFever Version].Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  62 C fakepath Let s.Fight.Ghost.E05.160725.720p-LIMO-NEXT [VIU Version].Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  63 C fakepath Let s.Fight.Ghost.E05.160725.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel [DramaFever Version].Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  64 C fakepath W E02 100percent.Thai.ssa 3.51% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  65 C fakepath Wanted E10 720p WITH-LIMO DramaFever Version.Thai.ssa 99.58% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle