• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • SubStation Alpha - SSA ไฟล์ซับไตเติล

  ค้นหาโดย :

  อันดับ ชื่อไฟล์ สถานะ Translate Upload TH Download
  1 C fakepath Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo EP9.Thai.ssa 11.67% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  2 C fakepath Moon Lovers- Scarlet Heart Ryeo EP8.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  3 C fakepath Moon Lovers- Scarlet Heart Ryeo EP7.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  4 C fakepath Moon Lovers- Scarlet Heart Ryeo EP6.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  5 C fakepath Moon Lovers- Scarlet Heart Ryeo EP5.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  6 C fakepath Moon Lovers- Scarlet Heart Ryeo EP4.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  7 C fakepath Moon Lovers- Scarlet Heart Ryeo EP3.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  8 C fakepath Moon Lovers- Scarlet Heart Ryeo EP2.Thai.ssa 86.06% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  9 C fakepath Moon.Lovers.Scarlet.Heart.Ryeo.E01.Thai.ssa 60.74% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  10 C fakepath Fantastic E06 DramaFever Version.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  11 C fakepath W.Episode.Special.2.160917.720p-LIMO-NEXT.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  12 C fakepath Fantastic E05 Viki 90percent.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  13 C fakepath W.Episode.Special.720p-LIMO-NEXT .Thai.ssa 28.35% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  14 Fantastic E05 DramaFever Version.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  15 C fakepath W.E16.END.160914.720p-LIMO-NEXT [VIU Version].Thai.ssa 12.23% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  16 C fakepath W E16 End.720p.VIKI.98.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  17 Cinderella.and.Four.Knights.E10.160910.Ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  18 Cinderella.and.Four.Knights.E09.160909.Ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  19 C fakepath Infinity.Challenge.E497 Part2Cut.Thai.ssa 96.24% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  20 C fakepath Fantastic E04 DramaFever Version.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  21 Fantastic E03 Viki Version 96percent.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  22 Fantastic E03 DramaFever Version.Thai.ssa 0.75% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  23 C fakepath W E15.720p.VIKI.91.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  24 C fakepath W.E15.160908.720p-LIMO-NEXT [VIU Version].Thai.ssa 8.31% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  25 C fakepath Uncontrollably Fond E20.End.720p.VIKI.100.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  26 C fakepath Infinity.Challenge.E496 CutPart.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  27 C fakepath Uncontrollably Fond E19.720p.VIKI.100.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  28 C fakepath W E14.720p.VIKI.100.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  29 C fakepath Fantastic E02 Viki Version.97percent.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  30 Fantastic E02 DramaFever Version.Thai.ssa 1.69% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  31 Cinderella.and.Four Knights.E08.160903.Ssa 15.66% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  32 Cinderella.and.Four Knights.E07.160902.Ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  33 C fakepath Moon.Lovers.Scarlet.Heart.Ryeo.E03.160830.720p-LIMO-NEXT.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  34 C fakepath Moon.Lovers.Scarlet.Heart.Ryeo.E02.160829.720p-LIMO-NEXT.Thai.ssa 6.08% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  35 Fantastic E01 Viki Version.97.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  36 Fantastic E01 DramaFever Version.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  37 C fakepath Uncontrollably Fond E18.720p.VIKI.100.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  38 C fakepath W E13.720p.VIKI.98.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  39 C fakepath My Brilliant Life 2014 720p.BluRay.x264.Thai.ssa 27.31% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  40 C fakepath likeforlikes-eng.Thai.ssa 98.70% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  41 C fakepath Uncontrollably Fond E17.720p.VIKI.100.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  42 C fakepath W E12.720p.VIKI.100.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  43 C fakepath Let s.Fight.Ghost.E16.END.160830.720p-LIMO-NEXT [VIU Version].Thai.ssa 15.32% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  44 C fakepath Let s.Fight.Ghost.E16.END.160830.720p-LIMO-NEXT[DramaFever Version].Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  45 C fakepath Moonlight.Drawn.By.Clouds.E03.160829.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel [Viki Version].Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  46 C fakepath Moonlight.Drawn.By.Clouds.E02.160823.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel [Viki Version].Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  47 C fakepath Moonlight.Drawn.By.Clouds.E01.160822.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel [Viki Version].Thai.ssa 55.04% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  48 C fakepath Moon.Lovers.Scarlet.Heart.Ryeo.E01.160829.720p-540p-450p-XViD-WITH-iPOP-BarosG-LIMO-NEXT-CHAOSrel.Thai.ssa 54.75% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  49 C fakepath Let s.Fight.Ghost.E15.160829.720p-LIMO-NEXT [VIU Version].Thai.ssa 7.97% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  50 C fakepath Let s.Fight.Ghost.E15.160829.720p-LIMO-NEXT [DramaFever Version].Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  51 Cinderella.and.Four Knights.E06.160827.Ssa 4.67% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  52 C fakepath Wanted E16 End.VIU.Version.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  53 C fakepath Wanted E16 End.DramaFever Version.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  54 C fakepath Wanted E15 720p WITH-LIMO VIU Version.Thai.ssa 44.80% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  55 C fakepath Wanted E15 720p WITH-LIMO DramaFever Version.Thai.ssa 0.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  56 Cinderella.and.Four Knights.E05.160826.Ssa 2.33% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  57 C fakepath W E11.720p.VIKI.100.Thai.ssa 53.73% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  58 C fakepath W E11.720p.VIKI.99.Thai.ssa 46.99% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  59 C fakepath Uncontrollably Fond E16.720p.VIKI.100.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  60 C fakepath W E10.720p.VIKI.100.Thai.ssa 4.88% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  61 C fakepath W E10.720p.VIKI.96.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  62 C fakepath Uncontrollably Fond E15.720p.VIKI.99.Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  63 C fakepath Let s.Fight.Ghost.E14.160823.720p-LIMO-NEXT[DramaFever Version].Thai.ssa 100.00% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  64 C fakepath Let s.Fight.Ghost.E14.160823.720p-LIMO-NEXT [VIU Version].Thai.ssa 0.43% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle
  65 Cinderella.and.Four Knights.E04.160820.Ssa 45.74% Translate Subtitle Upload Thai Subtitle