• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Eien no Zero (J-Drama) (TV-Special) (2015)

  ความสำเร็จ 5.73% [ C fakepath Eien.no.Zero.SP.EP01.720p.HDTV.x264.AAC-DoA.Thai.ssa ] by : Tow_tt
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  The Eternal Zero - Part 1/3

  2
  English subtitles by OncTom\N(for private use only)

  3
  "The Japanese came one after another\Ncrashing themselves.

  4
  It was sheer madness to face their\Ndeath like this.

  5
  We just fired at random.

  6
  We shot those kamikaze down ...

  7
  as if it were a clay pigeon shooting.

  8
  If we hadn't done it,\Nit would have been us who had died.

  9
  Eventually, our defense against the kamikaze ...

  10
  had become perfect.\NThat's what we thought.

  11
  Until we saw that devilish Zero ..."

  12
  Original work by Hyakuta Naoki

  13
  Yes.\NWhat are you doing ?
  ใช่ กำลังทำอะไรน่ะ
  เมื่อ 29 มิถุนายน 2558 , 00:21:55 แปลโดย : Tow_tt
  0.00 คะแนน

  14
  What ... nothing special. Taking a walk.
  ก็....ไม่มีอะไรเป็นพิเศษหรอก แค่เดินเล่นน่ะ
  เมื่อ 29 มิถุนายน 2558 , 00:21:55 แปลโดย : Tow_tt
  0.00 คะแนน

  15
  How long will you waste your time\Nwithout working ?
  นานแค่ไหนแล้วที่เสียเวลาไป โดยไม่ได้ทำงานน่ะ
  เมื่อ 29 มิถุนายน 2558 , 00:21:55 แปลโดย : Tow_tt
  0.00 คะแนน

  16
  I've planned to go job hunting this afternoon.
  ผมวางแผนจะไปหางานบ่ายนี้
  เมื่อ 18 มิถุนายน 2559 , 23:22:53 แปลโดย : Tow_tt
  0.00 คะแนน

  17
  Won't you soon be 30 already ?
  ไม่ใช่ว่านายอายุใกล้จะ 30 แล้วนะ
  เมื่อ 18 มิถุนายน 2559 , 23:22:53 แปลโดย : Tow_tt
  0.00 คะแนน

  18
  As you have actually nothing to do, Kentarou, ...
  เพราว่านายยังไม่ได้ทำอะไรจริงจังเลย เคนทาโร่
  เมื่อ 18 มิถุนายน 2559 , 23:22:53 แปลโดย : Tow_tt
  0.00 คะแนน

  19
  I will introduce you for a good job.
  ฉันจะแนะนำงานดีๆให้
  เมื่อ 29 มิถุนายน 2558 , 00:21:55 แปลโดย : Tow_tt
  0.00 คะแนน

  20
  What kind of job ?\NHm, I want to do some research\Nconcerning our grandfather.
  งานแบบไหน ฉันทำวิจับบางอย่างอยู่ เกี่ยวกับคุณตาของเรา
  เมื่อ 18 มิถุนายน 2559 , 23:22:53 แปลโดย : Tow_tt
  0.00 คะแนน

  21
  Do some research ... you call that work ?\NHm ... listen ...
  - ทำวิจัย... เธอเรียกมันว่างาน? \N- นี่ ฟังนะ
  เมื่อ 18 มิถุนายน 2559 , 23:22:53 แปลโดย : Tow_tt
  0.00 คะแนน

  22
  Next year is the 60 anniversary\Nof the end of the war.\NIs it ?
  ปีหน้าก็ครบรอบหกสิบปีสิ้นสุดสงครามโลกไม่ใช่หรอ
  เมื่อ 29 มิถุนายน 2558 , 00:21:55 แปลโดย : Tow_tt
  0.00 คะแนน

  23
  And you are in the mood to listen\Nto some of grandpa's war stories ?
  แล้วนายไม่อยากฟังเรื่องสงครามของคุณตารึไง
  เมื่อ 18 มิถุนายน 2559 , 23:22:53 แปลโดย : Tow_tt
  0.00 คะแนน

  24
  Ah, when I say grandfather,\NI don't mean grandpa here.
  อ่า ที่ฉันพูดถึงคุณตาน่ะ ไม่ได้หมายถึงคุณตาที่อยู่กับเราหรอกนะ
  เมื่อ 18 มิถุนายน 2559 , 23:22:53 แปลโดย : Tow_tt
  0.00 คะแนน

  25
  It's about grandma's first husband.
  เรื่องเกี่ยวกับสามีคนแรกของคุณยาย
  เมื่อ 29 มิถุนายน 2558 , 00:21:55 แปลโดย : Tow_tt
  0.00 คะแนน

  26
  You see, 6 years ago, when grandma died ...
  ฉันพอรู้ เมื่อ 6 ปีก่อนที่คุณยายเสีย
  เมื่อ 18 มิถุนายน 2559 , 23:22:54 แปลโดย : Tow_tt
  0.00 คะแนน

  27
  Grandma.\NThank you.
  คุณยาย ขอบคุณมาก
  เมื่อ 29 มิถุนายน 2558 , 00:21:55 แปลโดย : Tow_tt
  0.00 คะแนน

  28
  Thank you very much !
  ขอบคุณมากๆ
  เมื่อ 29 มิถุนายน 2558 , 00:21:55 แปลโดย : Tow_tt
  0.00 คะแนน

  29
  Grandpa ?
  คุณตา??
  เมื่อ 29 มิถุนายน 2558 , 00:21:55 แปลโดย : Tow_tt
  0.00 คะแนน

  30
  You're wrong.\NWhat ?
  ผิดแล้ว
  เมื่อ 29 มิถุนายน 2558 , 00:21:55 แปลโดย : Tow_tt
  0.00 คะแนน

  31
  I am not your real grandfather.
  ฉันไม่ใช่ตาแท้ๆของเธอ
  เมื่อ 29 มิถุนายน 2558 , 00:21:55 แปลโดย : Tow_tt
  0.00 คะแนน

  32
  Father, this is not the moment ...
  พ่อคะ ยังไม่ใช่เวลานี้
  เมื่อ 18 มิถุนายน 2559 , 23:22:54 แปลโดย : Tow_tt
  0.00 คะแนน

  33
  What ? What does that mean,\Nnot our real grandfather ?
  อะไร? หมายว่าว่าไง? ไม่ใช่คุณตาแท้ๆอย่างงั้นเหรอ
  เมื่อ 18 มิถุนายน 2559 , 23:22:54 แปลโดย : Tow_tt
  0.00 คะแนน

  34
  Don't say things we can't understand !
  อย่าพูดเรื่องที่เราไม่เข้าใจซะที
  เมื่อ 18 มิถุนายน 2559 , 23:22:54 แปลโดย : Tow_tt
  0.00 คะแนน

  35
  In that case, where is our real grandfather ?
  แล้วคุณตาแท้ๆของพวกเราอยู่ที่ไหน
  เมื่อ 18 มิถุนายน 2559 , 23:22:54 แปลโดย : Tow_tt
  0.00 คะแนน

  36
  He died in war.
  เขาตายในสงคราม
  เมื่อ 29 มิถุนายน 2558 , 00:21:55 แปลโดย : Tow_tt
  0.00 คะแนน

  37
  I have been surprised. The person I believed\Nto be our grandpa ...
  อะไรกัน คนที่เราเชื่อว่าเป็นตา
  เมื่อ 2 กรกฎาคม 2558 , 12:20:44 แปลโดย : Wonnom
  0.00 คะแนน

  38
  isn't blood related with us at all.
  เป็นใครก็ไม่รู้งั้นหรอ
  เมื่อ 2 กรกฎาคม 2558 , 12:20:45 แปลโดย : Wonnom
  0.00 คะแนน

  39
  He has always been affectionate with you, Kentarou.
  แต่เขารักเธอมากนะ เคนทาโร่
  เมื่อ 2 กรกฎาคม 2558 , 12:20:45 แปลโดย : Wonnom
  0.00 คะแนน

  40
  Hasn't it been Grandpa's influence\Nthat made you aim at becoming a lawyer ?

  41
  I have already given that up.\NExcuse me please.

  42
  Or rather, you ran away from the bar examination.\NBecause it was too difficult.

  43
  You see, when you fail 3 years in a row,\Nthat makes you think it over, usually.

  44
  And as the result you are doing part time jobs.

  45
  That's because I'm still thinking about it.
  นั่นก็เพราว่าฉันยังคิดเรื่องนั้นอยู่
  เมื่อ 18 มิถุนายน 2559 , 23:22:54 แปลโดย : Tow_tt
  0.00 คะแนน

  46
  Hasn't it been 3 years ago, that you took\Nthe exam for the last time ?

  47
  What have you been thinking about for 3 years ?\NListen ...
  คุณมัวแต่คิดเรื่องอะไรตั้งสามปี \Nฟังนะ
  เมื่อ 2 กรกฎาคม 2558 , 12:20:45 แปลโดย : Wonnom
  0.00 คะแนน

  48
  You want to write an article about\Nthis person who died in war ?
  เธออยากเขียนเกี่ยวกับคนนี้ที่ตายในสงครามไหม
  เมื่อ 2 กรกฎาคม 2558 , 12:20:45 แปลโดย : Wonnom
  0.00 คะแนน

  49
  Hm ... I don't know\Nbut when I talked about it, people became interested.
  อืม ไม่รู้สิ เวลาผมพูดถึงมัน คนอื่นก็พากันสนใจ
  เมื่อ 2 กรกฎาคม 2558 , 12:20:45 แปลโดย : Wonnom
  0.00 คะแนน

  50
  Ah ... don't say this job ...
  อา อย่าบอกนะว่างานนั้น
  เมื่อ 2 กรกฎาคม 2558 , 12:20:45 แปลโดย : Wonnom
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Eien.no.Zero.SP.EP01.720p.HDTV.x264.AAC-DoA.Thai.ssa