• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Dark-Dramas

  ความสำเร็จ 62.71% [ C fakepath [uc] Wagaya no Rekishi - 01.Thai.ssa ] by : yingmino
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  This picture was taken during a sports competition...
  ภาพนี้ถ่ายตอนการแข่งขันกีฬา..
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2558 , 21:41:50 แปลโดย : Andromedaารัก
  0.00 คะแนน

  2
  ...in my first grade in school, autumn Shouwa 36.
  ที่โรงเรียนตอนอยู่ป.1 ฤดูใบไม้ร่วง ปีโชวะที่ 36
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2558 , 21:41:50 แปลโดย : Andromedaารัก
  0.00 คะแนน

  3
  Bun eating race for parents and children...
  การแข่งขันกินซาลาเปาสำหรับผู้ปกครองและเด็ก
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2558 , 21:41:50 แปลโดย : Andromedaารัก
  0.00 คะแนน

  4
  ...people running are all my family.
  คนที่กำลังวิ่งอยู่คือครอบครัวของฉัน
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2558 , 21:41:50 แปลโดย : Andromedaารัก
  0.00 คะแนน

  5
  And this is my mother.
  และนี่คือแม่ของฉัน
  เมื่อ 8 กรกฎาคม 2558 , 23:51:55 แปลโดย : xsnatty
  0.00 คะแนน

  6
  This is a story of my mother's family.
  นี่คือเรื่องราวครอบครัวของแม่
  เมื่อ 8 กรกฎาคม 2558 , 23:51:55 แปลโดย : xsnatty
  0.00 คะแนน

  7
  A story of faint lights of the post-war Shouwa period...
  เรื่องราวของแสงจางๆภายหลังสงครามในยุคโชวะ
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2558 , 21:41:50 แปลโดย : Andromedaารัก
  0.00 คะแนน

  8
  ...and a story of people who lived through it with great vitality...
  และเรื่องราวของผู้คนที่ใช้ชีวิตผ่านช่วงนั้น\Nด้วยพลังกายและใจที่เปี่ยมล้น
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2558 , 21:41:50 แปลโดย : Andromedaารัก
  0.00 คะแนน

  9
  ...a story that could have...
  เรื่องราวที่อาจจะ...
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2558 , 21:41:50 แปลโดย : Andromedaารัก
  0.00 คะแนน

  10
  ...but did not necessarily had to happen.
  เกิดขึ้นแต่ไม่จำเป็นต้องเกิด
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2558 , 21:41:50 แปลโดย : Andromedaารัก
  0.00 คะแนน

  11
  Shouwa year 7, Asakusa
  ปีโชวะ ที่ 7 อะซากุสะ
  เมื่อ 8 กรกฎาคม 2558 , 23:51:55 แปลโดย : xsnatty
  0.00 คะแนน

  12
  Fusako, can you see? It's Asakusa!
  ฟูซาโกะ เห็นไหม? นี่น่ะ อะซากุสะ!
  เมื่อ 8 กรกฎาคม 2558 , 23:51:55 แปลโดย : xsnatty
  0.00 คะแนน

  13
  It's so crowded here!
  คนเยอะจริงๆเลยน้า!
  เมื่อ 8 กรกฎาคม 2558 , 23:51:55 แปลโดย : xsnatty
  0.00 คะแนน

  14
  Welcome, welcome! Lovely wind chimes for you!
  เชิญเข้ามา เร่เข้ามา กระดิ่งลมน่ารักๆสำหรับคุณ
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2558 , 21:41:50 แปลโดย : Andromedaารัก
  0.00 คะแนน

  15
  Today on stage is the popular comedy...
  วันนี้เชิญพบกับตลกชื่อดังบนเวที...
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2558 , 21:41:50 แปลโดย : Andromedaารัก
  0.00 คะแนน

  16
  ...Enoken's Boccacio.
  เอโนเค็น บอคคาชิโอ
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2558 , 21:41:50 แปลโดย : Andromedaารัก
  0.00 คะแนน

  17
  Perrie Briant Troupe will do its best...
  เพอร์รี่ ไบรอันท์ ทรูป จะแสดงอย่างสุดฝีมือ
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2558 , 21:41:50 แปลโดย : Andromedaารัก
  0.00 คะแนน

  18
  ...to give you the best performance possible.
  เพื่อให้ท่านได้ชมโชว์ที่เลิศที่สุด
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2558 , 21:41:50 แปลโดย : Andromedaารัก
  0.00 คะแนน

  19
  Get up now, or you get another good scolding...
  ลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ ไม่งั้นเจอด่าอีกรอบ
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2558 , 21:41:50 แปลโดย : Andromedaารัก
  0.00 คะแนน

  20
  Enomoto Kenichi
  เอโนโมโต้ เคนอิจิ
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2558 , 21:41:50 แปลโดย : Andromedaารัก
  0.00 คะแนน

  21
  ...and the song goes to-chili-chin, to-chi-chili-chin-tsun...

  22
  ...and the song goes to-chili-chin, to-chi-chili-chin-tsun...

  23
  Shouwa year 2
  ปีโชวะที่ 2
  เมื่อ 9 กรกฎาคม 2558 , 00:03:52 แปลโดย : xsnatty
  0.00 คะแนน

  24
  Shouwa 2 year, coal mining area in Fukuoka prefecture.
  ปีโชวะที่ 2 เขตเหมืองถ่านหิน ในจังหวัดฟูกุโอกะ
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2558 , 21:41:50 แปลโดย : Andromedaารัก
  0.00 คะแนน

  25
  Yame Tokijirou
  ยาเมะ โทคิจิโร่
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2558 , 21:41:50 แปลโดย : Andromedaารัก
  0.00 คะแนน

  26
  Grandfather's company was handling equipment for coal miners.
  บริษัทของคุณตาเป็นผู้ดูแลเครื่องมือสำหรับคนทำเหมืองถ่านหิน
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2558 , 21:41:50 แปลโดย : Andromedaารัก
  0.00 คะแนน

  27
  He married a daughter of one very\Nimportant person in the trading committee.
  ท่านแต่งงานกับลูกสาวของ\Nหนึ่งในบุคคลสำคัญในคณะกรรมการการค้า
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2558 , 21:41:50 แปลโดย : Andromedaารัก
  0.00 คะแนน

  28
  Wife Maki
  ภรรยา มากิ
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2558 , 21:41:50 แปลโดย : Andromedaารัก
  0.00 คะแนน

  29
  And one year after they married, a baby girl was born.
  และหนึ่งปีหลังจากพวกเขาแต่งงาน ก็ให้กำเนิดเด็กผู้หญิงตัวน้อยๆ ออกมา
  เมื่อ 9 กรกฎาคม 2558 , 00:03:52 แปลโดย : xsnatty
  0.00 คะแนน

  30
  First daughter, Masako
  ลูกสาวคนแรก มาซาโกะ
  เมื่อ 9 กรกฎาคม 2558 , 00:03:52 แปลโดย : xsnatty
  0.00 คะแนน

  31
  My mother.
  แม่ของฉันเอง
  เมื่อ 9 กรกฎาคม 2558 , 00:03:52 แปลโดย : xsnatty
  0.00 คะแนน

  32
  Shouwa year 6
  ปีโชวะที่ 6
  เมื่อ 9 กรกฎาคม 2558 , 00:03:52 แปลโดย : xsnatty
  0.00 คะแนน

  33
  Business, personal life, both were going as planned.
  ทั้งธุรกิจและชีวิตส่วนตัวกำลังไปได้ดีตามแผน
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2558 , 21:41:50 แปลโดย : Andromedaารัก
  0.00 คะแนน

  34
  Grandmother gave birth to my mother's siblings.
  คุณยายให้กำเนิดน้องของคุณแม่ฉัน
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2558 , 21:41:50 แปลโดย : Andromedaารัก
  0.00 คะแนน

  35
  The song goes beroberon, song goes beroberon...

  36
  Wake up now!
  ตื่นได้แล้ว
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2558 , 21:41:50 แปลโดย : Andromedaารัก
  0.00 คะแนน

  37
  Give me a shrimp!
  ขอกุ้งหน่อยครับ!
  เมื่อ 9 กรกฎาคม 2558 , 00:10:47 แปลโดย : xsnatty
  0.00 คะแนน

  38
  Here.
  นี่จ้ะ
  เมื่อ 9 กรกฎาคม 2558 , 00:10:47 แปลโดย : xsnatty
  0.00 คะแนน

  39
  Eat as much as you can.
  กินได้ไม่อั้นเลยนะ
  เมื่อ 9 กรกฎาคม 2558 , 00:10:47 แปลโดย : xsnatty
  0.00 คะแนน

  40
  Sensei, please here.
  เชิญครับอาจารย์
  เมื่อ 9 กรกฎาคม 2558 , 00:10:47 แปลโดย : xsnatty
  0.00 คะแนน

  41
  Welcome!
  ยินดีต้อนรับค่ะ!
  เมื่อ 9 กรกฎาคม 2558 , 00:10:47 แปลโดย : xsnatty
  0.00 คะแนน

  42
  Enoken!
  เอโนะเคน!
  เมื่อ 9 กรกฎาคม 2558 , 00:10:47 แปลโดย : xsnatty
  0.00 คะแนน

  43
  To the upper floor, if you please.
  เอาขึ้นไปชั้นบน ช่วยหน่อยนะ
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2558 , 21:41:50 แปลโดย : Andromedaารัก
  0.00 คะแนน

  44
  The biggest pride of my grandfather was his encounter with Enoken himself.
  ความภาคภูมิใจสูงสุดของคุณตาคือการได้พบกับเอโนะเคนตัวจริง
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2558 , 21:41:50 แปลโดย : Andromedaารัก
  0.00 คะแนน

  45
  I came here from Tagawa in Fukuoka prefecture...
  ผมมาจากเมืองทากาวะในจังหวัดฟูกุโอกะ
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2558 , 21:41:50 แปลโดย : Andromedaารัก
  0.00 คะแนน

  46
  ...my name is Yame Tokijirou.
  ...ผมชื่อ ยาเมะ โทกิจิโร่
  เมื่อ 9 กรกฎาคม 2558 , 00:10:47 แปลโดย : xsnatty
  0.00 คะแนน

  47
  We have been enjoying your show tonight with my family.
  ผมกับครอบครัวสนุกมากเลยครับที่ได้ดูการแสดงของคุณววันนี้
  เมื่อ 9 กรกฎาคม 2558 , 00:10:47 แปลโดย : xsnatty
  0.00 คะแนน

  48
  Is that so?
  จริงเหรอครับ?
  เมื่อ 9 กรกฎาคม 2558 , 00:10:47 แปลโดย : xsnatty
  0.00 คะแนน

  49
  I laughed so much, my tummy started aching.
  ผมหัวเราะจนท้องแข็งเลยครับ
  เมื่อ 9 กรกฎาคม 2558 , 00:10:47 แปลโดย : xsnatty
  0.00 คะแนน

  50
  I'm delighted to hear that.
  ดีใจที่ได้ยินเช่นนั้นครับ
  เมื่อ 9 กรกฎาคม 2558 , 00:10:47 แปลโดย : xsnatty
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath [uc] Wagaya no Rekishi - 01.Thai.ssa