• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Dark-Dramas

  ความสำเร็จ 0.38% [ C fakepath [uc] Wagaya no Rekishi - 02.Thai.ssa ] by : yingmino
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  This picture was taken during a sports competition...
  รูปนี้ถูกถ่ายในวันกีฬาสี
  เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2559 , 12:18:49 แปลโดย : fajasaw
  0.00 คะแนน

  2
  ...in my first grade in school, autumn Shouwa 36.
  ตอนผมอยู่ป.​1 ฤดูใบไม้ผลิ ยุคโชวะ36
  เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2559 , 12:18:50 แปลโดย : fajasaw
  0.00 คะแนน

  3
  Bun eating race for parents and children...
  การแข่งกินขนมปังสำหรับเด็กและผู้ปกครอง
  เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2559 , 12:18:50 แปลโดย : fajasaw
  0.00 คะแนน

  4
  ...people running are all my family.
  คนที่กำลังวิ่งอยู่คือครอบครัวของผม
  เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2559 , 12:18:50 แปลโดย : fajasaw
  0.00 คะแนน

  5
  And this is my mother.
  คนนี้คือแม่ของผม
  เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2559 , 12:18:50 แปลโดย : fajasaw
  0.00 คะแนน

  6
  This is a story of my mother's family.
  นี่คือเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของแม่
  เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2559 , 12:18:50 แปลโดย : fajasaw
  0.00 คะแนน

  7
  A story of faint lights of the post-war Shouwa period...
  เรื่องราวหลังสงครามยุคโชวะท่ามกลางไฟสลัว
  เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2559 , 12:18:50 แปลโดย : fajasaw
  0.00 คะแนน

  8
  ...and a story of people who lived through it with great vitality...

  9
  ...a story that could have...

  10
  ...but did not necessarily had to happen.

  11
  THE HISTORY OF MY FAMILY\Nas subbed by unsolved cases

  12
  Shouwa year 24

  13
  In Shouwa 24, autumn, my mother moved to Tokyo.

  14
  Yanagi-san!

  15
  Welcome to Tokyo.

  16
  What are you doing here?

  17
  I was ordered to work in Tokyo starting this spring.

  18
  And to take care for you, Madam.

  19
  I'll be in your care, then.

  20
  My father arrived later at night,\Nbecause he visited the workplace.

  21
  Uncle Yoshio moved to Tokyo earlier.

  22
  Together with Tsuru-chan, another familiar face, he joined the table.

  23
  So you are all going to live here?

  24
  Full house as usual, right?

  25
  I'm going to stay in my apartment, sis.

  26
  You should stay with us here.

  27
  I can't do that.

  28
  I don't want to be a burden.

  29
  But Onizuka-san found us this place...

  30
  ...so that we can all stay here together.

  31
  Let him. He has his own life, doesn't he?

  32
  You're right, but...

  33
  Don't worry about my rent.

  34
  I have a part-time job.

  35
  If you want a guide around Tokyo, just come to me.

  36
  Feel free to ask anytime.

  37
  Fusa-chan, if you have a place you would like to--

  38
  Ueno Zoo!

  39
  That was fast!

  40
  Alright. I'll take you there!

  41
  Hooray!

  42
  I moved when I was very young...

  43
  ...so I barely remember living with my parents.

  44
  That's why I always dreamt about eating dinner...

  45
  ...and chatting with a big family like this.

  46
  This is a place I'd like to come back to.

  47
  I wanted Yoshio to join us too.

  48
  All family members are bound to go their way someday.

  49
  But still...

  50
  But the fact that they are a family keeps them connected.

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath [uc] Wagaya no Rekishi - 02.Thai.ssa