• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Death Note TV series 2015

  ความสำเร็จ 58.19% [ C fakepath Death.Note.E01 sunny49 eng.Thai.ssa ] by : Tow_tt
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  {\i1}The person whose name is written in the notebook dies\N{\i0}.
  คนที่ถูกเขียนชื่อลงในบันทึกเล่มนี้จะต้องตาย
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2558 , 23:54:35 แปลโดย : jaideejung007
  1.00 คะแนน
  {\i1}บุคคลที่ถูกเขียนชื่อไว้ในโน๊ตบุ๊คดายส์\N{\i0}.
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:45:00 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  {\i1}ผู้ที่ถูกเขียนชื่อลงในบันทึกเล่มนี้จะต้องตาย{\i0}
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:05 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  {\i1}คนที่มีชื่อเขียนอยู่ในบันทึกเล่มนี้จะต้องตาย{\i0}
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  2
  {\i1}The cause of death\Nmust be written within 40 seconds{\i0}
  ต้องเขียนสาเหตุการตายให้เสร็จภายใน 40 วินาที
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2558 , 23:56:18 แปลโดย : jaideejung007
  1.00 คะแนน
  {\i1}สาเหตุของการตาย\Nจะต้องเขียนภายใน 40 วินาที{\i0}
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:45:01 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  {\i1}ต้องเขียนสาเหตุการตายให้เสร็จภายใน 40 วินาที{\i0}
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  {\i1}ซึ่งต้องเขียนสาเหตุของการตาย\Nให้เสร็จภายใน 40 วินาที{\i0}
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  3
  {\i1}to make that happen {\i0}.
  เพื่อให้เป็นไปตามนั้น
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2558 , 23:56:18 แปลโดย : jaideejung007
  1.00 คะแนน
  {\i1}เพื่อทำให้มันเกิดขึ้น {\i0}.
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:45:01 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  {\i1}เพื่อให้เป็นไปตามนั้น{\i0}
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  {\i1}เพื่อให้มันเกิดขึ้นจริงตามนั้น{\i0}
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  4
  {\i1}Cardiac arrest is systematic absence of cause in\N{\i0}.
  มิฉะนั้น ก็จะตายเหตุเพราะหัวใจล้มเหลว
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2558 , 23:56:18 แปลโดย : jaideejung007
  1.00 คะแนน
  {\i1}มิเช่นนั้น ก็จะตายด้วยอาการหัวใจล้มเหลว\N{\i0}
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  {\i1}มิฉะนั้น ก็จะต้องตายเพราะหัวใจล้มเหลว{\i0}
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  5
  Light Yagami
  ไลท์ ยากามิ
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:45:01 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  ไลท์ ยางามิ
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน

  6
  Please, let the\Npass.
  ขอโทษนะครับ ขอทางหน่อยครับ
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2558 , 23:58:02 แปลโดย : jaideejung007
  1.00 คะแนน
  ได้โปรด ขอให้ผ่าน
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:45:01 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  ขอโทษครับ ขอทางหน่อยนะครับ
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน

  7
  Thanks! See you soon!
  ขอบคุณมากนะคะ ไว้เจอกันนะ
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2558 , 23:58:02 แปลโดย : jaideejung007
  1.00 คะแนน
  ขอบคุณ แล้วเจอกัน
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:45:01 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  ขอบคุณมากนะคะทุกคน ไว้เจอกันค่ะ
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน

  8
  {\ Pos (890,667.510)} Amane Misa
  {\a6}อามาเนะ มิสะ
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2558 , 23:58:02 แปลโดย : jaideejung007
  1.00 คะแนน
  {\ Pos (890,667.510)} อาแมน มิซ่า
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:45:01 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  {\ Pos (890,667.510)} อามาเนะ มิสะ
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน

  9
  {\ pos (616,707.333)} soon!
  แล้วพบกันนะ
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2558 , 23:58:02 แปลโดย : jaideejung007
  1.00 คะแนน
  {\ pos (616,707.333)} เร็วๆนี้
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:45:01 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  {\ pos (616,707.333)} ไว้พบกันนะ
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน

  10
  She is too cute.
  เธอน่ารักจริงๆ เลยนะ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558 , 00:03:53 แปลโดย : jaideejung007
  1.00 คะแนน
  เธอน่ารักเกินไป
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:45:01 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  มิสะนี่น่ารักจริงๆ เลยน้า
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน

  11
  It gives much joy.
  สนุกมากเลยเนอะ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558 , 00:03:53 แปลโดย : jaideejung007
  1.00 คะแนน
  ให้มากกว่าความสนุก
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:45:01 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  สนุกมากเลยล่ะ
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  มันสนุกมากเลย
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  12
  Let's eat?
  ไปหาอะไรกินกันเถอะ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558 , 00:03:53 แปลโดย : jaideejung007
  1.00 คะแนน
  ลองกินดูสิ
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:45:01 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  ไปหาอะไรกินกันมั้ย
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  งั้นไปหาอะไรกินกันเถอะ
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  13
  Sorry, I have to work.\NThey lack personnel.
  โทษทีนะ ฉันต้องไปทำงานพิเศษต่อน่ะ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558 , 00:03:53 แปลโดย : jaideejung007
  1.00 คะแนน
  ขอโทษนะ ฉันต้องทำงาน\Nพวกเขาขาดคนอยู่
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:45:01 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  โทษที ฉันต้องไปทำงานพิเศษต่อน่ะ\Nที่ร้านกำลังขาดคนอยู่
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  ขอโทษด้วยน่ะ ฉันต้องไปทำงานพิเศษต่อน่ะ
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  14
  Serious?
  จริงเหรอ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558 , 00:03:53 แปลโดย : jaideejung007
  1.00 คะแนน
  ยุ่งเหรอ
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:45:01 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  จริงป่ะเนี่ย
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน

  15
  Let's go eat where you work.
  ไปกินที่ทำงานคุณก็ได้
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:45:01 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  งั้นไปกินร้านที่ไลท์ทำงานก็ได้
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  ไปร้านที่คุณทำงานก็ได้
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2558 , 13:40:48 แปลโดย : yimwawawow
  0.00 คะแนน
  งั้น ไปกินข้าวร้านที่คุณทำงานอยู่ก็ได้
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  16
  Okay,\Nbut not seeking discounts.
  เอาสิ แต่ไม่มีส่วนลดให้หรอกนะ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558 , 00:03:53 แปลโดย : jaideejung007
  1.00 คะแนน
  ได้,\Nแต่ไม่ได้ส่วนลดนะ
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:45:01 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  ได้สิ แต่ไม่มีส่วนลดให้หรอกนะ
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน

  17
  - You guessed it?\N- Obviously.
  - จริงเหรอ\N- จริงน่ะสิ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558 , 00:03:53 แปลโดย : jaideejung007
  1.00 คะแนน
  - เดาเหรอ\N- ใช่
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:45:01 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  - จริงดิ\N- ก็จริงน่ะสิ
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  -จริงหรอ\N-ก็ใช่น่ะสิ
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  18
  Yagami,\Nyou want to become official?
  ยากามิคุง อยากทำเต็มเวลาเลยมั้ย
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558 , 00:03:53 แปลโดย : jaideejung007
  1.00 คะแนน
  ยากามิ,\Nคุณอยากเป็นข้าราชการเหรอ
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:45:01 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  ยางามิคุง อยากจะทำเต็มเวลาเลยมั้ย
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน

  19
  It's not my concern\Nmore than that.
  คงไม่ขนาดนั้นหรอกครับ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558 , 00:03:53 แปลโดย : jaideejung007
  1.00 คะแนน
  ไม่ต้องกังวลเรืองของฉันมากขนาดนั้นหรอก
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:45:01 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับ
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน

  20
  You got the ambition, right?
  มีความทะเยอทะยานบ้างหรือเปล่าน่ะ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558 , 00:03:53 แปลโดย : jaideejung007
  1.00 คะแนน
  คุณคงมีความทะเยอทะยานใช่มั๊ย
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:45:01 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  มีความทะเยอทะยานกับเค้าบ้างรึเปล่าเนี่ย
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน

  21
  I know not\Nyou can become rich.
  อาจกลายเป็นเศรษฐีก็ได้ใครจะรู้
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558 , 00:03:53 แปลโดย : jaideejung007
  1.00 คะแนน
  ฉันรู้ว่าคุณไม่สามารถที่จะทำให้มันสมบูรณ์ได้
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:45:01 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  อาจจะกลายเป็นมหาเศรษฐีเลยก็ได้นะ
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน

  22
  Ambition is not everything.
  ความทะเยอทะยานไม่ใช่ทุกอย่าง
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:45:01 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  ความทะเยอทะยานมันไม่ใช่ทุกอย่างหรอกฮะ
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  มันก็ไม่ใช่ทุกอย่างหรอกนะ
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2558 , 13:47:18 แปลโดย : yimwawawow
  0.00 คะแนน
  แต่ความทะเยอทะยานมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างนิครับ
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  23
  {\i1}Though life forced him\Nearn money{\i0}
  {\i1}แม้ว่าชีวิตของเขาถูกบังคับให้หาเงิน{\i0}
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:55:12 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  {\i1}ถึงแม้ชีวิตนี้จะบีบบังคับให้ต้องหาเงิน{\i0}
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  แม้จะต้องหาเงิน
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2558 , 13:49:01 แปลโดย : yimwawawow
  0.00 คะแนน
  {\i1}ถึงแม้ชีวิตนี้ของเขาจะบีบบังคับให้ต้องหาเงิน{\i0}
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  24
  {\i1}does not buy happiness {\i0}.
  {\i1}มันซื้อความสุขไม่ได้ {\i0}.
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:55:12 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  {\i1}แต่มันกลับซื้อความสุขไม่ได้{\i0}
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  แต่ก็ซื้อความสุขไม่ได้อยู่ดี
  เมื่อ 21 ตุลาคม 2558 , 13:49:30 แปลโดย : yimwawawow
  0.00 คะแนน
  {\i1}แต่มันกลับไม่สามารถซื้อความสุขได้เลย{\i0}
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  25
  When I am in trouble,\Ncorrect me.
  ตอนที่ฉันมีปัญหา,\Nแก้ที่ตัวฉันเอง
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:55:12 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  ตอนที่ผมกำลังมีปัญหา ก็ได้คุณช่วยนี่แหละ
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  เมื่อไหร่ที่ผมมีปัญหา \Nผมก็มักแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  26
  In the shit?\NY has an entrance examination here!
  อึเหรอ\NY มีการสอบเข้าที่นี่ นี่มัน
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:55:12 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  ที่นี่ไม่ใช่ร้านปรับทุกข์ซะหน่อย
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  ปรับทุกข์อยู่หรือไง \N เอ๊ะ แต่มีการสอบเข้าที่นี่น่ะ
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  27
  True.
  ใช่
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:55:12 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  นั่นสินะครับ
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  อืม ใช่
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  28
  - You can do it, you.\N- Sorry?
  - คุณทำได้.\N- เสียใจเหรอ
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:55:12 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  - นายทำได้อยู่แล้วน่า\N- อะไรนะ
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  -นายทำมันได้ได้อยู่แล้วเชื่อสิ \N-ขอโทษน่ะ ฉันทำไม่ได้หรอก
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  29
  You got better grades than me\N.
  เกรดคุณดีกว่าฉันซะอีก\N.
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:55:12 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  ผลการเรียนของนายก็ดีกว่าฉันตั้งเยอะ
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  เกรดนายดีกว่าฉันอีก\N.
  เมื่อ 18 ตุลาคม 2558 , 19:26:02 แปลโดย : Hill
  0.00 คะแนน
  อะไรกันนายได้คะแนนเกรดเยอะกว่าฉันด้วยซ้ำ
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  30
  If you're motivated,\Nyou can aim high.
  ถ้าคุณมีแรงจูงใจ,\Nคุณก็จะไปถึงฝันได้
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:55:12 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  ถ้านายมีแรงบันดาลใจสักหน่อยล่ะก็ คงจะไปได้ไกลกว่านี้แน่ๆ
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  ถ้านายมีแรงบันดาลใจล่ะก็ \Nฉันเชื่อว่านายคงไปได้ไกลแน่ๆ
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  31
  No thank you.
  ไม่ต้องต้องขอบคุณ
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:55:12 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  ไม่ดีกว่า
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  ไม่เอาดีกว่า แต่ขอบคุณน่ะ
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  32
  No thank you.\NHold.
  ไม่ต้องขอบคุณ.\Nเดี๋ยวนะ
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:55:12 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  ในตอนนี้น่ะ/Nรบกวนด้วยครับ
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  ไม่ต้องขอบคุณหรอก \Nแต่ เดี๋ยวก่อนน่ะ
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  33
  True.\NYou quickly do the accounts.
  ความจริง.\Nคุณทำบัญชีได้ดีนิ.
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:55:12 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  ความจริง คุณทำบัญชีพวกนี้ได้เร็วนิ
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  34
  You think?
  คุณคิดว่างั้นเหรอ
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:55:12 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  คุณคิดอย่างงั้นเหรอครับ
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  คุณคิดอย่างนั้นจริงหรอ
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  35
  {\i1}Have something to eat{\i0}
  {\i1}มีอะไรกินบ้าง{\i0}
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 16:55:12 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  {\i1}แค่มีอะไรให้กิน{\i0}
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  {\i1}มีบางสิ่งบางอย่างให้กิน{\i0}
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  36
  {\i1}and live in serenity\Nenough for me {\i0}.
  {\i1}อยู่แบบสงบ\Nก็เพียงพอสำหรับฉันแล้ว {\i0}.
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 17:03:38 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  {\i1}และมีที่ให้อยู่ แค่นั้นก็พอแล้ว{\i0}
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  {\i1}และใช้ชีวิตในที่ที่สงบสุข\Nแค่นั้นก็เพียงพอสำหรับฉันแล้ว{\i0}
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  37
  - The addition, if you please!\N- Right now!
  - นอกจากนี้แล้ว, ถ้าคุณกรุณา\N- ตอนนี้เลย
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 17:03:38 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  - ยินดีต้อนรับครับ/N- เชิญเลยครับ
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  -นอกจากนี้แล้ว ช่วยทำมันให้หน่อยน่ะ\N-ตอนนี้
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  38
  - Welcome!\N- Good evening!
  -ยินดีต้อนรับ\N- สวัสดี
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 17:03:38 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  - ยินดีต้อนรับครับ/N- ยินดีต้อนรับครับ
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  -ยินดีตอนรับ\N-ลาก่อน
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  39
  Gosh...
  ให้ตายสิ
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 17:03:38 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  อะไรกัน
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  พระเจ้า...
  เมื่อ 18 ตุลาคม 2558 , 19:26:02 แปลโดย : Hill
  0.00 คะแนน
  โอ้ ให้ตายสิ
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  40
  You're Kamoda?
  คุณคือคาโมด้าใช่มั๊ย
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 17:03:38 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  คาโมดะหรอกเหรอเนี่ย
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  คุณ คาโมะดะ
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  41
  I Sakota!
  ฉันซาโกตะ
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 17:03:38 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  อา ซาโคตะต่างหาก
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  ให้ตายสิฉันชื่อ ซาโคะตะ ต่างหาก
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  42
  You, you're Yagami?
  คุณคือยากามิใช่มั๊ย
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 17:03:38 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  ส่วนนาย ยางามิสินะ
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  ส่วนนายคงชื่อ ยางามิ สิน่ะ
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  43
  Hmm? An acquaintance?
  ห๊ะ รู้จักกันเหรอ
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 17:03:38 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  หืม รู้จักกันงั้นเหรอ
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  หืม เรารู้จักกันงั้นหรอ
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  44
  Quickly done.
  ทำได้เร้วดีนิ
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 17:03:38 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  เอ่อ คือ...
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  เสร็จเร็วดีนี่
  เมื่อ 18 ตุลาคม 2558 , 19:26:02 แปลโดย : Hill
  0.00 คะแนน
  ทำได้เร็วนี่หน่า
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  45
  We're in the same class.
  เราอยู่ห้องเดียวกัน
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 17:03:38 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  พวกเราอยู่ห้องเดียวกันน่ะครับ
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  นี่ พวกเราอยู่ห้องเดี่ยวกันน่ะ
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  46
  I see. Therefore take up.
  รู้แล้ว ถึงเป็นแบบนี้ไง
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 19:21:50 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  เข้าใจล่ะ งั้นเชิญตามสบายนะ
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  ฉันรู้ งั้นทำตัวตามสบาย
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  47
  - There you go.\N- The red suits you.
  - ต้องไปที่นั่น.\N- สวมชุดสีแดง.
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 19:21:50 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  - ที่สั่งไปได้แล้วครับ\N- ชุดสีแดงเข้ากับนายดีนี่
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  -คุณจะไปที่นั้นหรอ \N-ชุดสีแดงดูเหมาะกับคุณดี
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  48
  Wait!\NRessers him.
  เดี๋ยว\Nเรสเซอร์ของเขา
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 19:21:50 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  รินให้เค้าด้วยสิ
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  รอแปป นั้นมัน เรสเซอร์
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  49
  I studied abroad.
  ฉันเรียนต่างประเทศ
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 19:21:50 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  ฉันว่าจะไปเรียนต่อต่างประเทศ
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  ฉันเคยเรียนที่ต่างประเทศ
  เมื่อ 18 ตุลาคม 2558 , 19:26:02 แปลโดย : Hill
  0.00 คะแนน
  ฉันเรียนจบจากต่างประเทศ
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  50
  I had to go\Nfaster than expected.
  ฉันต้องไปได้สวยกว่าที่คาดไว้แน่ๆ
  เมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 , 19:21:50 แปลโดย : hongki
  0.00 คะแนน
  ต้องไปเร็วกว่าที่คิดซะอีก
  เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 , 01:15:06 แปลโดย : เดอะเจิ้ล
  0.00 คะแนน
  ฉันต้องไป\Nเร็วกว่าที่คาดไว้
  เมื่อ 18 ตุลาคม 2558 , 19:26:02 แปลโดย : Hill
  0.00 คะแนน
  ฉันต้องไปได้เร็วกว่าที่คิดไว้แน่ๆ
  เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558 , 13:02:14 แปลโดย : sajika093
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Death.Note.E01 sunny49 eng.Thai.ssa