• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Death Note TV series 2015

  ความสำเร็จ 100.00% [ C fakepath Death Note 02.Thai.ssa ] by : Tow_tt
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  You don't want the Death Note, huh?
  นายไม่ต้องการเดธโน้ตหรือ
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  2
  I wanted to see what would happen \Nif a human started using it!
  ฉันอยากเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้น \N ถ้ามนุษย์เริ่มใช้มัน
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  3
  The deepest depths of human desire!
  ความปรารถนาที่อยู่ในห้วงลึกที่สุดของจิตใจมนุษย์
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  4
  Kira can change the world.
  คิระสามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ได้
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  5
  I won't let you stop Kira!
  ฉันจะไม่ยอมให้นายหยุดคิระ
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  6
  If you don't like it, try to kill me again.
  ถ้านายไม่ชอบล่ะก็ ลองฆ่าฉันดูอีกทีสิ
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  7
  I understand. This is a battle.
  ฉันเข้าใจดี ว่านี่...คือสงคราม
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  8
  I have an announcement just for you guys!
  ฉันมีอะไรจะประกาศให้พวกนายได้รู้ไว้
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  9
  Thanks to someone, my heart was protected.
  ต้องขอบคุณใครบางคน หัวใจของฉันยังปลอดภัยดี
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  10
  Hey. Who do you think she was \Ntalking about at the concert?
  เฮ้ นายคิดว่าเธอเป็นใคร \N พูดถึงที่คอนเสิร์ตหรือ
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  11
  Who knows?
  ใครจะรู้ล่ะ
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  12
  Here she comes!
  นั่นไง หล่อนมาแล้ว
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  13
  Thanks, everyone!
  ขอบคุณนะทุกคน
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  14
  Misa-Misa!
  มิสะ-มิสะ
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  15
  Misa-Misa!
  มิสะ-มิสะ
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  16
  Huh? Isn't it you?
  หืม นั่นนายเองหรอ
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  17
  Ryuk.
  รุค
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  18
  You killed the guy who killed her family, right?
  นายฆ่าผู้ชายคนนั้นที่ฆ่าครอบครัวของเธอใช่ไหม
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  19
  With the Death Note...
  ด้วยเดธโน้ต...
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  20
  What a hero!
  วีรบุรุษ
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  21
  I didn't do that. Kira did.
  ฉันไม่ได้เป็นคนทำ คิระต่างหาก
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  22
  But Kira's you.
  แต่คิระ ก็คือคุณนี่นา
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  23
  Why not just tell her?
  ทำไมไม่บอกเธอไปล่ะ
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  24
  "No way! {\i1}You're{\i0} Kira?"
  ไม่มีทาง! {\i1}คุณ{\i0} คือ คิระ?
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  25
  "Thanks so much!"
  ขอบคุณมากๆ เลย
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  26
  "Take me!" That's what she'd say!
  พาฉันไปด้วย นั่นเป็นสิ่งที่เธอจะพูด
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  27
  You could do whatever you \Nwant with that titty girl!
  นายจะทำอะไรกับแม่สาวอกโตนั่นก็ได้
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  28
  You playboy!
  พ่อเพลย์บอย
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  29
  Don't mock me.
  อย่ามาล้อฉันน่ะ
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  30
  If I did that, she'd just \Nreport me as a crazy stalker.
  ถ้าฉันทำอย่างนั้น เธอก็คงจะแค่ \N ร้องเรียนว่าฉันเป็นพวกโรคจิตชอบสะกดรอยตาม
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  31
  Oh! Thank you!
  โอ้! ขอบคุณ
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  32
  Thanks, Misa-Misa!
  ขอบคุณนะ มิสะ-มิสะ
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  33
  I don't mind. As long as she's happy.
  ฉันไม่ว่าอะไรหรอก ตราบใดที่เธอมีความสุข
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  34
  Brings tears to my eyes!
  น้ำตาแทบไหลแหน่ะ!
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  35
  So what are you gonna do about \Nthat stalker over there?
  แล้ว...เธอจะทำยังไง \N กับคนสะกดรอยตามที่อยู่ตรงนั้น
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  36
  Is he there?
  เขาอยู่ที่นี่หรอ
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  37
  Yeah. He's been watching you this whole time.
  ช่าย เขาตามเธอมาตลอดเลย
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  38
  Stand back! Stand back!
  ถอยไป! ถอยไป!
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  39
  Move! Move! Misa-Misa!
  ไปสิ ไป มิสะ-มิสะ
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  40
  Look here!
  ดูนี่
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  41
  Smile for me!
  ยิ้มให้ฉันสิ
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  42
  Get away from her!
  อย่ายุ่งกับเธอนะ!
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  43
  Get on. I'm closing the door.
  เร็วเข้า ฉันจะปิดประตูแล้ว
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  44
  Wait!
  เดี๋ยว!
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  45
  Misa-Misa! Wait!
  มิสะ-มิสะ รอด้วย!
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  46
  If he's one of L's men, \Nwhy is he trailing me?
  เขาเป็นหนึ่งในคนของแอล \N ทำไมต้องตามฉันมาด้วย
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  47
  I changed the time of my judgments, so they \Nshouldn't think it's a student anymore.
  ฉันเปลี่ยนเวลาพิพากษานักโทษแล้ว \N พวกเขาจะได้ไม่คิดว่าเป็นฝีมือของนักเรียนอีก
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  48
  The one who gave me that information...
  คนที่ให้ข้อมูลนี้กับฉัน...
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  49
  L is amazing!
  แอล เขา...น่าทึ่งมาก
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  50
  The time frame of the crimes made us think \Nhe's a student, and this backs that up.
  ช่วงเวลาการก่ออาชญากรรมทำให้พวกเราคิดว่า \N เขาเป็นนักเรียน และนี่ก็สนับสนุนแนวคิดนี้
  เมื่อ 20 กรกฎาคม 2558 , 14:00:21 แปลโดย : ixoduz
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Death Note 02.Thai.ssa