• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Station of The Cross

  ความสำเร็จ 100.00% [ C fakepath Short.Term.12.(imdb 8.0).Thai.ssa ] by : 104ปากเกร็ด
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  MASON: Don't worry about it.
  อย่ากังวลไปเลย
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  2
  On... on my first day, I forgot everything\Nthat they taught me in those classes.
  วันแรกของผม ผมลืมทุกสิ่งที่\Nพวกเขาเคยสอนในชั้นเรียน
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  3
  NATE: Really? MASON: Yeah.
  - จริงเหรอ\N- ใช่สิ
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  4
  I mean, day one's\Nalways a little tough.
  ผมหมายถึง\Nวันแรกมักลำบากเสมอ
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  5
  It's like, you know, no\Nmatter how the training goes,
  มันเหมือน\Nไม่สำคัญว่าเทรนมายังไง
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  6
  there's... there's always\Nroom for something
  มีช่องว่างสำหรับ
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  7
  that's just totally\Nunpredictable.
  เรื่องที่ไม่อาจทำนายได้เสมอ
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  8
  Oh, I...
  โอ้ คือว่า
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  9
  I've got a pretty good story for\Nyou if you're ready for it.
  ผมมีตัวอย่างดีๆ\Nถ้าคุณพร้อมจะฟัง
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  10
  NATE: Okay. JESSICA:\NHey, what's up?
  - โอเค\N- เฮ้ ว่าไง
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  11
  NATE: Hey. MASON:\NDid you guys meet?
  - เฮ้\N- คุณพบกันรึยัง
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  12
  NATE: No. Nate.
  ยังเลย เนทครับ
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  13
  JESSICA: Hi. NATE: Hey.
  - หวัดดี\N- เฮ้
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  14
  JESSICA: Jessica.\NMASON: Okay, listen up.
  - ฉัน เจสซิก้า\N- โอเค ฟังทางนี้
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  15
  So it's like my first week on the\Njob, and I'm at gate duty, right?
  มันสัปดาห์แรกของผม\Nและหน้าที่ผมคือคนคุมด่าน
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  16
  NATE: What's that?
  คืออะไรครับ
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  17
  If a kid wants to leave,\Nlegally we can't stop them, so
  ถ้าเด็กต้องการจากไปตามกฏหมาย\Nเราหยุดพวกเขาไม่ได้
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  18
  we put someone at the gate to\Ntry and talk them out of it.
  เราจึงให้ใครคนหนึ่งเป็นด่าน\Nพยายามเกลี้ยกล่อมให้เด็กล้มเลิก
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  19
  Whoa, you got here quick.\NI did.
  - โว้ว คุณมาไวจัง\N- อยู่แล้ว
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  20
  Good morning. Hi.
  - อรุณสวัสดิ์\N- สวัสดี
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  21
  Nate, this is Grace.\NShe's your new boss.
  เนท นี่เกรซ\Nเธอเป็นหัวหน้าคนใหม่ของคุณ
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  22
  Hello. Hey.
  - สวัสดี\N- เฮ้
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  23
  Hi, nice to meet you.\NNice to meet you.
  หวัดดียินดีที่ได้พบ
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  24
  I would lose the\Ntie if I were you.
  ฉันจะถอดไทด์ออก\Nถ้าฉันเป็นคุณ
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  25
  And if you're listening to a\Nstory of Mason's, understand
  ถ้าคุณฟังเรืองที่เมดิสันเล่า\Nจะเข้าใจเอง
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  26
  that there's very\Nlittle reality in it.
  ว่ามีสภาพความเป็นจริงเล็กๆในเรื่องนั้น
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  27
  Hey, don't piss in the water\Nbefore we put our toes in.
  อย่ากวนน้ำให้ขุ่น\Nก่อนเอื้อมลงไปตักสิ
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  28
  It actually feels\Npretty mellow.
  มันเป็นความรู้สึกที่เบิกบานจริงๆ
  เมื่อ 11 มกราคม 2559 , 20:42:07 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  29
  MASON: Okay, so Grace,\Nmy wonderful new boss
  โอเค แล้วเกรซหัวหน้า\Nผู้แสนวิเศษคนใหม่ของผม
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  30
  at the time, she leaves me at\Nmy gate duty for like three
  ตอนนั้นเธอทิ้งให้\Nผมคุมด่านเกือบ 3 ชั่วโมง
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  31
  hours without a\Nbathroom break.
  โดยไม่มีเวลา\Nพักเข้าห้องน้ำ
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  32
  And I'm dying because I ate\Nthe tacos that they serve
  และผมกำลังตายเพราะ\Nกินทาโก้ที่เด็กยกมาให้
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  33
  here, and she failed to tell me\Nthat they're a known laxative.
  แถมหัวหน้าพลาดที่ลืม\Nบอกผมว่า เด็กๆรู้จักยาถ่าย
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  34
  So this kid, 16 years old,\Nthis big fuckin' intimidating
  แล้วไอ้เด็กเปรตอายุ 16\Nตัวใหญ่น่ากลัว
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  35
  dude, he's like a\Nfoot taller than me.
  เด็กนั่นสูงกว่าผมตั้งหนึ่งฟุต
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  36
  He walks up and he just\Ncruises out the gate.
  เขาเดินมาและก้าว\Nข้ามด่านไปช้าๆ
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  37
  It's my second day, so I don't\Nknow what the hell is going on.
  ผมทำงานได้สองวัน ดังนั้นผมจึงไม่รู้\Nว่าเกิดอะไรบ้าขึ้น
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  38
  But Grace, she's standing right\Nthere, and she just lets it happen.
  แต่ เกรซ เธอยืนอยู่ตรงนั้นด้วย\Nเธอแค่ปล่อยเด็กนั่นไป
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  39
  Whatever.
  อย่างใรก็ตาม
  เมื่อ 11 มกราคม 2559 , 20:42:08 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  40
  What I saw was Mason just\Nsitting there and Wesley
  สิ่งที่ฉันเห็นคือเมสัน\Nแค่นั่งเฉยๆอยู่ตรงนั้น
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  41
  smiling at me from the\Nopposite side of the gate
  และเวสลี่ย์ยิ้มมาที่ฉัน\Nจากฝั่งตรงข้ามของด่าน
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  42
  because he knows that\Nwe can't touch him.
  เพราะเขารู้ว่าเรา\Nแตะต้องเขาไม่ได้
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  43
  Why not?
  ทำไมล่ะ
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  44
  Once they're a foot outside the\Ngate, we can't touch them.
  ตั้งแต่เด็กก้าวเท้าออกนอกด่าน\Nเราแตะต้องเขาไม่ได้
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  45
  So Grace tells me to follow\Nhim, so I do for hours, just
  และเกรซก็บอกให้ผมตามไปซิ\Nดั้งนั้นสิ่งที่ผมทำเกือบชั่วโมง
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  46
  walking eight feet behind him.
  แค่เดินห่างจากเด็กแปดก้าว
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  47
  Eventually he gets on this\Nbus, so I get on the bus too.
  จนเด็กก้าวขึ้นรถเมล์\Nผมก็ต้องขึ้นรถตาม
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  48
  And at this point I can't think\Nof anything but whatever
  มาถึงจุดนี้ผมคิดอะไรไม่ออก
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  49
  the hell these tacos are\Ndoing to my bowels.
  ทาโก้เวรกำลังปั่นป่วน\Nกะเพาะของผม
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  50
  Sol make up my\Nmind, fuck this.
  ในใจผมคิดว่า\Nช่างหัวแม่ง
  เมื่อ 10 มกราคม 2559 , 14:11:05 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Short.Term.12.(imdb 8.0).Thai.ssa