• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Station of The Cross

  ความสำเร็จ 100.00% [ C fakepath Brooklyn 2015 (Imdb7.8).Thai.ssa ] by : 104ปากเกร็ด
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Miss Kelly, might I talk to you later?
  มิสเคลลี่ ดิฉันขอคุยด้วย\Nหลังเลิกงานได้มั้ยคะ
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:14:53 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  2
  Not if what you're going to say will cause trouble for me
  ไม่ไดัหากเรื่องที่เธอต้องการคุย\Nเป็นปัญหาสำหรับฉัน
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  3
  in some way or another.
  ในทางใดทางหนึ่ง
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  4
  Nine o'clock mass is over, girls.
  9 โมงแล้วหมดเวลาพักแล้วสาวๆ
  เมื่อ 21 มกราคม 2559 , 05:23:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  5
  - Now. One moment, please. - Thank you.
  - รอสักครู่นะคะ\N- ขอบใจ
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  6
  Mrs. Brady, what would you like this morning?
  มิสซิสบราดี้\Nเช้านี้อยากซื้ออะไรคะ
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  7
  Half a dozen rashers, please.
  เนื้อบางครึ่งโหลค่ะ
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  8
  Of course. Eilis will get that for you now.
  ได้ค่ะ เอลลี่ซ์จะ\Nหยิบให้คุณเดี้ยวนี้
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  9
  -I was next. - And you still are.
  - ถัดไปคิวฉันนี่\N- คิวคุณยังคงเดิม
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  10
  - Yes? - I need some shoe polish.
  - ว่าไงคะ\N- ฉันมาซื้อยาขัดรองเท้า
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  11
  Shoe polish?
  ยาขัดรองเท้า
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  12
  That's not really a Sunday item now, is it?
  ตอนนี้ของชิ้นนั้นไม่ได้ขาย\Nในวันอาทิตย์ใช่มั้ย
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  13
  These people need things for their dinner or their tea.
  คนเหล่านี้มาซื้อของสำหรับ\Nมื้อค่ำหรือเวลาน้ำชา
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  14
  Why couldn't you have remembered yesterday?
  ทำไมเมื่อวานนี้เธอถึงไม่คิดมาซื้อล่ะ
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  15
  Because it looks like you needed it yesterday.
  เพราะดูเหมือนเธอ\Nต้องใช้มันตั้งแต่เมื่อวาน
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  16
  I'm sorry.
  ดิฉันขอโทษ
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  17
  Miss. Kelly....
  มิสเคลลี่ค่ะ..
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  18
  I haven't forgotten. Spit it out, whatever it is.
  ฉันไม่ได้ลืมรีบพูดด้วย\Nไม่ว่าเรื่องใด
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  19
  I'm away to America.
  ดิฉันจะไปอเมริกาค่ะ
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  20
  Whose idea was that?
  นั่นเป็นความคิดของใครกัน
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  21
  Father Flood in New York arranged it.
  คุณพ่อฟลัดที่นิวยอร์คตระเตรียมให้ค่ะ
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  22
  Rose used to play golf with him. He sponsored me.
  โรสเคยเล่นกอล์ฟกับท่าน\Nท่านให้เงินสนับสนุนดิฉัน
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  23
  He found me a job and got me a visa.
  หางานและทำวีซ่า
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  24
  Well, we won't be needing you back here.
  งั้น ฉันคงไม่จ้างเธอมาทำงานอีก
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  25
  I could work every Sunday until I go.
  ดิฉันขอทำงานทุกวันอาทิตย์\Nจนกว่าเดินทาง
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  26
  No, thank you.
  ไม่ล่ะ ขอบใจ
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  27
  - Your poor sister. - My sister?
  - สงสารพี่สาวเธอจัง\N- พี่ดิฉันทำไมคะ
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  28
  Oh, mothers are always being left behind in this country.
  โอ้ว แม่เธอเดินทาง\Nออกนอกประเทศเสมอ
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  29
  But Rose ... That's the end for her now, isn't it?
  แต่โรส..อาชีพนักกอล์ฟ\Nของเธอจบลงแล้วใช่มั้ย
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  30
  She will be looking after your mother, for the rest of her life.
  ใช้ชีวิตที่เหลือของเธอดูแลแม่ตัวเอง
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  31
  I wish I had written to Father Flood about you, Rose.
  ฉันต้องเขียนถึง\Nคุณพ่อฟลัดเล่าเรื่องพี่
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  32
  Me? I have a job.
  เรื่องฉัน\Nพี่มีงานทำนะ
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  33
  You had a couple of hours on a Sunday working for Nettles Kelly.
  งานของเธอคือ 2 ชั่วโมง\Nวันอาทิตย์ให้ยัยขี้บ่นเคลลี่
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  34
  You should not call her that.
  ลูกไม่ควรเรียกเธอแบบนั้น
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  35
  I think it's quite a kind name,
  หนูคิดว่าเป็นชื่อที่เหมาะสมแล้ว
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  36
  considering she's actually a terrible old witch.
  ดูได้จากเธอเป็นยัยแม่มดแก่ร้ายกาจ
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  37
  Well, I don't want to talk about her any more.
  ฉันไม่อยากพูดถึงเธออีก
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  38
  Good.
  ดีแล้ว
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  39
  They say it's hotter there in the summer, and colder in the winter.
  ทุกคนเล่าว่าหน้าร้อนก็ร้อนกว่า\Nหน้าหนาวก็หนาวกว่า
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  40
  What in Heaven's name will she do about clothes?
  เรื่องเสื้อผ้าลูกจะทำยังไง
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  41
  She'll buy them, mother.
  น้องก็หาซื้อใหม่สิคะ คุณแม่
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  42
  She doesn't want to be wasting her money on clothes.
  น้องของลูกไม่ค่อยใช้จ่าย\Nสิ้นเปลืองเรื่องเสื้อผ้า
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  43
  She won't have much choice. She'll be there for...
  น้องมีทางเลือกไม่มากนัก\Nหากจะไปอยู่ที่นั่น
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  44
  - You look beautiful, Nancy. - Thank you.
  - เธอสวยมากเลย แนนซี่\N- ขอบใจจ๊ะ
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  45
  You look so beautiful it makes me despair of this place.
  เธอสวยเสียจนฉันสิ้นหวังในงานเลี้ยง
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  46
  Why?
  ทำไมล่ะ
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  47
  Well, you're the prettiest girl in County Wexford.
  แหม เธอเป็นผู้หญิงที่\Nสวยที่สุดในเมืองเว็กฟอร์ด
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  48
  You should be able to choose any man you want.
  เธอสามารถเลือกชายในดวงใจ
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  49
  And we're hoping that George Sheridan from the rugby club looks your way.
  หวังให้ จอร์จ เชอร์ริเดน จากสมาคม\Nรักบี้หลงเสน่ห์ของเธอ
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  50
  - Do you think he might? - Of course he will.
  - เธอคิดว่าเขาชอบมั้ย\N- เขาต้องชอบแน่
  เมื่อ 13 มกราคม 2559 , 02:15:02 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Brooklyn 2015 (Imdb7.8).Thai.ssa