• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Wonderful Nightmare

  ความสำเร็จ 32.86% [ C fakepath Wonderful.Nightmare.2015.720p.HDRip-Unknown.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Subbed by : {\b1}{\c&H8888ff&}Nami{\b0}
  ,
  เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2559 , 19:08:22 แปลโดย : BeWLoVeExOL
  0.00 คะแนน

  2
  {\i1}My father was a sailor.{\i0}
  พ่องของฉันเคยเป็นทหารเรือ..
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  3
  {\i1}My only memories of him are,{\i0}
  สิ่งเดียวที่ฉันจำได้สำหรับเขาคือ
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  4
  {\i1}His white uniform and his love for his family.{\i0}
  เครื่องแบบสีขาวและความรักของเขาที่มีต่อครอครัว
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  5
  {\i1}One day, he went and was never returned.{\i0}
  วันหนึ่ง เขาออกไปและไม่กลับมาอีกเลย
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  6
  {\i1}His presence,{\i0}
  {\i1}พ่อหายตัวไป{\i0}
  เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2559 , 14:50:07 แปลโดย : แอนนะยะ
  0.00 คะแนน

  7
  {\i1}instantly disappeared.{\i0}
  {\i1}อย่างไร้ร่องรอย{\i0}
  เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2559 , 14:50:07 แปลโดย : แอนนะยะ
  0.00 คะแนน

  8
  Why is it turned out like this?
  ทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ด้วย
  เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2559 , 14:50:07 แปลโดย : แอนนะยะ
  0.00 คะแนน

  9
  How could this happened?
  เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง
  เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2559 , 14:50:07 แปลโดย : แอนนะยะ
  0.00 คะแนน

  10
  {\i1}Mother was too grieved over his departure,{\i0}
  แม่เสียใจมากหลังจากที่พ่อหายไป
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  11
  {\i1}Which soon, she left me too. I was alone by then.{\i0}
  สุดท้าย,เธอก็จากฉันไปอีกคน ฉันเคยอยู่อย่างโดดเดี่ยว
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  12
  {\i1}Love was not for someone like me{\i0}
  รักไม่จำเป็นสำหรับคนอย่างฉัน
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  13
  {\i1}I grew without love{\i0}
  ฉันโดตขึ้นโดยปราศจากความรัก
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  14
  {\i1}There were many sexual abuse case on the media{\i0}
  ความรุนแรงเกี่ยวกับเพศมีให้เห็นทางสือมากมาย
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  15
  {\i1}Because of that, I have to survive.{\i0}
  เพราะมัน ฉันจึงต้องอยู่ต่อไป
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  16
  {\b1}Wonderful Nightmare{\b0}
  มันคือ ฝันร้ายที่น่ามหัสจรรย์
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  17
  {\i1}Don't trust anyone too much,{\i0}
  ฉันไม่เชื่อใครง่ายๆ
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  18
  {\i1}Although, social relation is important,{\i0}
  ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ในสังคมจะเป็นสิ่งสำคัญก็ตาม
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  19
  {\i1}Recently, the increase on homicide and sexual abuse rate,{\i0}
  {\i1}เมื่อเร็วๆนี้นี้มีอัตราการฆาตกรรมและการทารุณกรรมทางเพศเพิ่มมากขึ้น{\i0}
  เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2559 , 14:50:07 แปลโดย : แอนนะยะ
  0.00 คะแนน

  20
  {\i1}This rumour had widely spread,{\i0}
  {\i1}ข่าวนี้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว{\i0}
  เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2559 , 14:50:07 แปลโดย : แอนนะยะ
  0.00 คะแนน

  21
  {\i1}And had concerned many people,{\i0}
  {\i1}และทำให้ประชาชนจำนวนมากต่างเป็นกังวล{\i0}
  เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2559 , 14:50:07 แปลโดย : แอนนะยะ
  0.00 คะแนน

  22
  {\i1}About those incidents,{\i0}\NTurn the radio off.
  {\i1}สำหรับเหตุการณ์เหล่านี้{\i0}\N ปิดวิทยุ
  เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2559 , 14:50:07 แปลโดย : แอนนะยะ
  0.00 คะแนน

  23
  Those animals have to be castrated.
  พวกสัตย์มักจะถูกทำหมัน
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  24
  What's with prosecutors nowadays?
  ทุกวันนี้ผู้ฟ้องร้องต้องอยู่กับอะไร
  เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2559 , 14:50:07 แปลโดย : แอนนะยะ
  0.00 คะแนน

  25
  Justice is rare indeed.
  ความยุติธรรมคือสิ่งที่มีค่าอย่างแท้จริง
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  26
  Yes, Director. It's me.
  ใช้เลยหัวหน้า เหมือนฉันไง
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  27
  All right.
  งั้นเหรอ?
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  28
  Yes, I understand.
  ใช้ค่ะ
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  29
  Turn back, to the Prosecutor's Office.
  กลับสำนักงานเถอะ
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  30
  Lawyer Lee.
  ทนายลี
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  31
  Lawyer Lee Yi Ahn.
  ทนายลียีอึน
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  32
  Is it true that the construction's company also responsible on this case?
  มันคือความจริงสำหรับความรับผิดชอบของบริษัทก่อสร้างในคดีนี้
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  33
  As seen on the victim.
  มันเหมือนกับเหยื่อ
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  34
  It's clear.
  มันชัดเจนอยู่แล้ว
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  35
  This has nothing to do with Group.
  มันไม่มีอะไรที่จะทำเพื่อบริษัทได้
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  36
  It's personal matter.
  มันเป็นเรื่องส่วนตัว
  เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2559 , 14:50:07 แปลโดย : แอนนะยะ
  0.00 คะแนน

  37
  Don't relate this with another case.
  อย่าเอาไปโยงเข้ากับกรณีอื่น
  เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2559 , 14:50:07 แปลโดย : แอนนะยะ
  0.00 คะแนน

  38
  Is this a defense for Chairman Park?
  นี่เป็นการแก้ต่างให้ท่ารประธานปาร์คใช่ไหม
  เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2559 , 14:50:07 แปลโดย : แอนนะยะ
  0.00 คะแนน

  39
  A confession from a female student of a sexual abuse doesn't mean anything?
  การสารภาพจากนักเรียนหญิงจากการทารุณกรรมทางเพศไม่มีความหมายอะไรเลยหรือ
  เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2559 , 14:50:07 แปลโดย : แอนนะยะ
  0.00 คะแนน

  40
  Do you think it's for the best?
  คุณคิดว่ามันจะดีไหม?
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  41
  I have yet into any conclusion.
  ฉันว่ามันจะดีได้ในที่สุด
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  42
  So, I hope you all not to make your own stories.
  ดังนั้น ฉันหวังว่าคุณจะไม่สร้างเรื่องราวของคุณเอง
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  43
  - Good bye.\N- Tell us the truth now.
  - สวัสดี\N- บอกความจริงเรามาเดี๋ยวนี้
  เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2559 , 14:50:07 แปลโดย : แอนนะยะ
  0.00 คะแนน

  44
  Lawyers should've give clear informations.
  ทนายควรให้ข้อมูลที่ชัดเจน
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  45
  Ms. Ji Min's mother, this is...
  คุณแม่ของจีมิน มันคือ...
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  46
  a difficult time for you.
  ช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับคุณ
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  47
  This damned guy.
  เขาคือคนร้ายกาจ
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  48
  Does not really cares.
  อย่าไปใส่ใจกับเขาเลย
  เมื่อ 28 มกราคม 2559 , 22:31:05 แปลโดย : LeeHanna1996
  0.00 คะแนน

  49
  A$*#@#!
  A$*#@#!
  เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2559 , 14:50:07 แปลโดย : แอนนะยะ
  0.00 คะแนน

  50
  Right, he's an a$*#@#.
  ใช่ เขามันช่าง a$*#@#
  เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2559 , 14:50:07 แปลโดย : แอนนะยะ
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Wonderful.Nightmare.2015.720p.HDRip-Unknown.Thai.ssa