• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • The Joseon Magician [2016] [Movie]

  ความสำเร็จ 100.00% [ C fakepath The Magician 2016.720p.HDRip.H264.AAC.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  {\c&H00ffff&}-=The Joseon Dynasty lost the war to the Qing Dynasty. A Princess of the Joseon Dynasty must marry the Prince of the Qing Dynasty as a respect to the winning party.=-
  {\c&H00ffff&}-=ราชวงศ์โชซอนพ่ายแพ้สงครามราชวงศ์ชิง องค์หญิงแห่งโชซอนจำต้องอภิเษกสมรสกับองค์ชายแห่งชิงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ชนะสงคราม=-
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 11:41:40 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  2
  {\c&H00ffff&}-= Hwansulsa Hwan Hee is the most sought after magician in the "Moorangroo", a popular red-light district area in Uiji of the Joseon Dynasty. He entertains the people with his unique talent.=-
  {\c&H00ffff&}-=ฮวังซุลซา ฮวัง ฮี เป็นนักมายากลที่โด่งดังที่สุดหลังจากยุคของมูรังรูผู้เป็นที่นิยมในเขตแสงสีแดงของยูอิจิแห่งราชวงศ์โชซอน เขาให้ความบันเทิงแก่ผู้คนด้วยพรสวรรค์อันล้นเหลือของตน=-
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 11:41:45 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  3
  {\c&H00ffff&}-=The people know him as Hwan Hee the Magician and named the stage as "No" (Moo), "Full of Light" (Rang), Morangroo.=-
  {\c&H00ffff&}-=ผู้คนรู้จักเขาในนาม ฮวัง ฮี นักเล่นกล และชื่อในวงการ คือ โน (มู),เต็มไปด้วยแสง (รัง), มูรังรู=-
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 11:41:45 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  4
  Next, welcome to those who just came back from Jeonbuk.\NWelcome to Moorangroo.
  ต่อไป ขอต้อนรับผู้ที่เพิ่งกลับมาจากชอนบั้ค\Nยินดีต้อนรับสู่มูรังรู
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 11:55:14 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  5
  The famous Magician Hwan in Uiji, Hwansulsa Hwan Hee please come to the stage.
  นักเล่นกลผู้โด่งดัง ฮวัง แห่งยูอิจิ ฮวังซุลซา ฮวัง ฮี เชิญบนเวทีด้วย
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 11:55:14 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  6
  {\i1}Our pride.{\i0}
  {\i1}ความภาคภูมิใจของเรา{\i0}
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 11:55:14 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  7
  {\c&H00ffff&}-= Joseon Magician =-
  {\c&H00ffff&}-=นักเล่นกลแห่งโชซอน =-
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 11:55:14 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  8
  Come on, focus!
  เอาล่ะ ดูดีๆ
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 11:55:14 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  9
  ...One...Two...Three!
  ...หนึ่ง...สอง...สาม
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 11:55:14 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  10
  Is this magic?
  นี่คือเวทมนต์รึ
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 11:55:14 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  11
  He only does cool performance by himself.
  เขาทำการแสดงได้ยอดเยี่ยมด้วยตัวเขาเอง
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 11:55:14 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  12
  Gongju's wedding have to be postponed,\Nbecause of heavy rain.\N{\c&H00ffff&}[Gongju - The Princess]
  งานอภิเษกสมรสขององค์หญิงต้องเลื่อนออกไป\Nเพราะฝนตกหนัก
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 19:55:17 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  13
  How is the people in the convoy?\NDid they stop for a while in Uiju?
  พวกคนคุมขบวนเป็นอย่างไรบ้าง\Nพวกเขาหยุดพักในยูอิจูรึ
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 12:08:15 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  14
  Yes, as planned by Naeuri.\NThey decided to rest for a while.\N{\c&H00ffff&}[Naeuri - Salutation given to the Leader of the convoy, Ahn Dong-Whi]
  ใช่ ตามแผนที่แนรีวางไว้\Nพวกเขาตัดสินใจพักเอาแรง\N{\c
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 12:08:16 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  15
  How many are they?
  พวกเขามีกันเท่าไร
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 12:08:16 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  16
  The people in the wedding convoy?
  คนในขบวนอภิเษกสมรสน่ะรึ
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 12:08:16 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  17
  At least 500.
  อย่างน้อย 500 คน
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 12:08:16 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  18
  What is this?
  นี่อะไรกัน
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 12:08:16 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  19
  How can this happen?
  มันเกิดขึ้นได้อย่างไร
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 12:08:16 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  20
  Hwan!
  ฮวัง
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 12:08:16 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  21
  Why did this box fall?
  เหตุใดกล่องใบนี้จึงตกลงมา
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 12:08:16 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  22
  Why does the Hwansulsa Hwan Hee leave the stage in hurry?
  เหตุใดฮวังซุลซา ฮวัง ฮีจึงรีบร้อนลงเวทีนัก
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 19:53:16 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  23
  To know more, please come again tomorrow night.
  หากมีเรื่องข้องใจ โปรดกลับมาอีกครั้งในคืนพรุ่งนี้
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 20:24:37 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  24
  Tomorrow night, everyone.
  คืนพรุ่งนี้นะทุกคน
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 20:24:37 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  25
  Hang on! Aha!
  รอก่อน อัน
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 20:24:37 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  26
  Two Nyang... Two Nyang.\N{\c&H00ffff&}[Nyang - Joseon's currency]
  สองหยาง...สองหยาง\N{\c
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 20:24:38 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  27
  Hwan Hee, take this...
  ฮวัง ฮี เอานี่...
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 20:24:38 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  28
  No! No!
  ไม่ ไม่
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 20:24:38 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  29
  What are you doing?\NWho do you think you are?
  เจ้ากำลังทำอะไร\Nเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใคร
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 20:24:38 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  30
  Take him out!
  พาเขาออกไป
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 20:56:11 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  31
  Why? Are you pretending to be my Nui again?\N{\c&H00ffff&}[Nu-i: Older Sister]
  ทำไม เจ้าจะแสร้งทำเป็นพี่สาวข้าอีกงั้นรึ
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 20:56:13 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  32
  {\i1}Let me go! Let me go!{\i0}
  {\i1}ปล่อยข้านะ ปล่อยข้า{\i0}
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 20:56:13 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  33
  It's ok.\NEverything will be fine.
  ก็ได้ \Nทุกอย่างจะดีเอง
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 20:56:13 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  34
  Damn it!
  บ้าจริง
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 20:56:13 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  35
  Come on!
  เร็วเข้า
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 20:56:13 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  36
  This side! This side!
  ทางนี้ ทางนี้
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 20:56:13 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  37
  Lower the carriage!
  ใต้รถม้า
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 20:56:13 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  38
  Naeuri, the road is slippery\Nbecause of rain.
  นายท่าน ถนนลื่น\Nเพราะฝนตกนะ
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 20:56:13 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  39
  We better use a different path for\Nthe safety of the Princess
  เราควรใช้อีกทาง\Nเพื่อความปลอดภัยขององค์หญิง
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 20:56:13 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  40
  {\i1}Everybody is busy eating.{\i0}
  {\i1}ทุกคนกำลังทานอาหาร{\i0}
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 20:56:13 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  41
  She doesn't even eat her porridge.
  นางไม่กินข้าวต้ม
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 20:56:13 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  42
  {\i1}Is she really a Princess?{\i0}
  {\i1}นางเป็นองค์หญิงจริงๆรึ{\i0}
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 20:56:13 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  43
  {\i1}I don't think so. Her family is just\Na neglected royal.{\i0}
  {\i1}ข้าไม่คิดเช่นนั้น ตระกูลของนาง\Nถูกราชวงศ์ทอดทิ้ง{\i0}
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 20:56:13 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  44
  Guard Han!
  องครักษ์ฮัน
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 20:56:13 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  45
  Yes?
  ขอรับ
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 20:56:13 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  46
  Go to Uiju!
  จงไปยูอิจู
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 20:56:13 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  47
  Yes sir.
  ขอรับ
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 20:56:13 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  48
  Why do you have to be difficult?\NYou don't even eat.
  ทำไมต้องทำตัวยุ่งยากด้วย\N เจ้าไม่กินอะไรเลย
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 21:04:55 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  49
  Why? Are you afraid I will die of hunger?
  ทำไม เจ้ากลัวว่าข้าจะหิวตายรึไง
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 21:04:55 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  50
  You are still young.\NDon't give up easily.
  เจ้ายังเยาว์นัก อย่ายอมแพ้ง่ายๆสิ
  เมื่อ 18 มีนาคม 2559 , 21:04:55 แปลโดย : V
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath The Magician 2016.720p.HDRip.H264.AAC.Thai.ssa