• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • The Flash (2014)

  ความสำเร็จ 100.00% [ The.Flash.2014.S02E17.HDTV.x264-LOL.Thai.ssa ] by : bonfelder
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  My name is Barry Allen,
  ผมชื่อแบร์รี่ อัลเลน
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:58 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน
  ผมชื่อแบรรี่ อัลเลน
  เมื่อ 17 เมษายน 2559 , 02:51:26 แปลโดย : pk1807pk
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  2
  and I am the fastest man alive.
  และผมคือมนุษย์ที่เร็วที่สุดในโลก
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน
  และผมเป็นผู้ชายที่รวดเร็วที่สุดในโลก
  เมื่อ 17 เมษายน 2559 , 02:51:16 แปลโดย : pk1807pk
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  3
  To the outside world, I'm\Nan ordinary forensic scientist,
  สำหรับคนภายนอก ผมเป็นแค่\Nนักนิติวิทยาศาสตร์ธรรมดาๆ
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน
  สำหรับคนอื่นแล้ว ผมเป็นแค่นักนิติวิทยาศาสตร์ธรรมดาคนหนึ่ง
  เมื่อ 17 เมษายน 2559 , 02:50:56 แปลโดย : pk1807pk
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  4
  but secretly, with the help\Nof my friends at S.T.A.R. Labs,
  แต่ด้วยความช่วยเหลือ\Nจากเพื่อนผมที่ ส.ต.า.ร์. แล็บส์
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  5
  I fight crime and find\Nother meta-humans like me.
  ผมต่อสู้กับอาชญากร และตามหา\Nมนุษย์แปลงคนอื่นที่เหมือนกับผม
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  6
  I hunted down the man who killed my mother,
  ผมตามล่าคนที่ฆ่าแม่ของผม
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  7
  but in doing so, I opened up\Nour world to new threats,
  แต่การทำแบบนั้น ผมกลับ\Nทำให้โลกพบกับภัยคุกคามใหม่
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  8
  and I am the only one\Nfast enough to stop them.
  และผมเป็นคนเดียว\Nที่เร็วพอจะหยุดพวกเขาได้
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  9
  I am The Flash.
  ผมคือ "เดอะแฟลช"
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  10
  {\i1}Previously on "The Flash"...{\i0}
  {\i1}ความเดิมของ "เดอะแฟลช"...{\i0}
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  11
  Let me get this straight.
  ขอสรุปให้ตรงประเด็นนะ
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  12
  You're the doppelganger of our Dr. Wells.
  คุณคือแฝดต่างโลก\Nของ ดร. เวลส์ ของเรา
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  13
  Yeah, but that Dr. Wells'\Nbody had been taken over
  ใช่ แต่ร่างของ ดร. เวลส์ \Nคนนั้นถูกครอบครอง
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  14
  by the Reverse Flash,\Nwho was really Eobard Thawne.
  โดยรีเวิร์สแฟลช ซึ่งตัวจริง\Nคือเอียวบาร์ด ธอว์น
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  15
  Eddie!
  เอ็ดดี้!
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  16
  Stay with me, okay? Stay.
  อยู่กับฉัน โอเคไหม อยู่กับฉัน
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  17
  Eddie's his ancestor.
  เอ็ดดี้คือบรรพบุรุษของเขา
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  18
  If Eddie dies, then\NThawne will never be born.
  ถ้าเอ็ดดี้ตาย ธอว์นจะไม่ได้เกิด
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  19
  He'll be erased from existence!
  เขาจะถูกลบตัวตนออกไป!
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  20
  Hartley Rathaway. I couldn't have built
  ฮาร์ทลีย์ ราธะเวย์\Nฉันจะไม่สามารถสร้าง
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  21
  the particle accelerator without him.
  เครื่องเร่งอนุภาคได้ ถ้าไม่มีเขา
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  22
  - Cisco, what did you see?\N- I saw Jay.
  - ซิสโก้ นายเห็นอะไร\N- ฉันเห็นเจย์
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  23
  He's Zoom.
  เขาคือซูม
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  24
  I let it happen again.
  ผมปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีกครั้ง
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  25
  I trusted someone I shouldn't have.
  ผมไว้วางใจคนที่ผม\Nไม่ควรไว้วางใจ
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  26
  Jay Garrick. Zoom.
  เจย์ แกร์ริค\Nซูม
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  27
  Just like I trusted Harrison Wells,
  เหมือนกับที่ผมเชื่อถือ\Nในตัวแฮร์ริสัน เวลส์
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  28
  or Eobard Thawne.
  หรือเอียวบาร์ด ธอว์น
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  29
  You see what I mean?
  เข้าใจที่ผมบอกใช่ไหม
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  30
  I made the same mistake twice.
  ผมทำผิดแบบเดิม\Nถึงสองครั้ง
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  31
  I thought they wanted to teach me how
  ผมคิดว่าพวกเขา\Nอยากสอนผม
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  32
  to use my powers, train me to get faster,
  ให้ใช้พลังของผม\Nฝึกฝนให้ผมวิ่งเร็วขึ้น
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  33
  but they didn't come here to help me.
  แต่พวกเขา\Nไม่ได้มาเพื่อช่วยผม
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  34
  They came to use me
  พวกเขามา\Nเพื่อหลอกใช้ผม
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  35
  and take everything I love away from me.
  และพรากทุกอย่าง\Nที่ผมรักไปจากผม
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  36
  But no more.
  แต่ไม่อีกแล้ว
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  37
  I'm gonna crack the code.
  ผมจะคิดนอกกรอบ
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  38
  Figure out how to improve my speed.
  หาทางเพิ่มความเร็วของผม
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  39
  I'm gonna train harder,\Nget stronger, and run faster
  ผมจะฝึกให้หนักขึ้น\Nแข็งแกร่งขึ้น และเร็วขึ้น
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  40
  than anyone's ever run before.
  กว่าใครๆ\Nที่เคยวิ่งมาก่อนหน้า
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  41
  And then I'm gonna stop Zoom.
  และจากนั้น\Nผมจะหยุดยั้งซูม
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  42
  Synced and corrected by oykubuyuk\Nwww.addic7ed.com
  == sync, corrected by {\c&H00ff00&}oykubuyuk{\c} ==\NThai sub by {\c&Hffff00&}Bonfelder
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  43
  Yo.
  โย่
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  44
  Can we please get rid of Jay's helmet?
  ใครได้โปรดเอาหมวก\Nของเจย์ไปทิ้งที
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  45
  No, sorry. It keeps me motivated.
  ไม่ โทษทีนะ\Nมันช่วยให้ฉันมีแรงฮึด
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  46
  Well, it's giving me daymares.
  แต่มันทำให้ฉัน\Nฝันร้ายตอนกลางวัน
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  47
  This is everything I could find
  นี่เป็นทุกอย่าง\Nที่ฉันพอจะหาได้
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  48
  even remotely related to increasing speed.
  ถึงแม้มันจะเกี่ยวกับ\Nการเพิ่มความเร็วไม่มากก็ตาม
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  49
  How are these supposed to help
  ของพวกนี้จะช่วย
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  50
  apply the speed equation to you?
  ประยุกต์ใช้กับสมการ\Nเพิ่มความเร็วของนายได้ไง
  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2559 , 21:46:59 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: The.Flash.2014.S02E17.HDTV.x264-LOL.Thai.ssa