• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • The Flash (2014)

  ความสำเร็จ 100.00% [ The.Flash.2014.S02E18.HDTV.x264-LOL.Thai.ssa ] by : bonfelder
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  My name is Barry Allen,
  ผมชื่อแบร์รี่ อัลเลน
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:42:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  2
  and I am the fastest man alive.
  และผมคือมนุษย์ที่เร็วที่สุดในโลก
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:42:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  3
  To the outside world, I'm an\Nordinary forensic scientist,
  สำหรับคนภายนอก ผมเป็นแค่\Nนักนิติวิทยาศาสตร์ธรรมดาๆ
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:42:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  4
  but secretly, with the help of\Nmy friends at S.T.A.R. Labs,
  แต่ด้วยความช่วยเหลื่อ\Nจากเพื่อนผมที่ ส.ต.า.ร์.แ.ล็.บ.ส์
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:42:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  5
  I fight crime and find\Nother meta-humans like me.
  ผมต่อสู้กับอาชญากร และตามหา\Nมนุษย์แปลงอื่นที่เหมือนกับผม
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:42:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  6
  I hunted down the man\Nwho killed my mother,
  ผมตามล่าคนที่ฆ่าแม่ของผม
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:42:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  7
  but in doing so, I opened up\Nour world to new threats,
  แต่การทำแบบนั้น\Nผมได้นำภัยพิบัติใหม่มาสู่โลก
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:42:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  8
  and I am the only one\Nfast enough to stop them.
  และผมเป็นคนเดียว\Nที่เร็วพอจะหยุดยั้งพวกเขา
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:42:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  9
  I am The Flash.
  ผมคือ "เดอะแฟลช"
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:42:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  10
  Previously on The Flash...
  ความเดิมของ "เดอะแฟลช"...
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:42:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  11
  Why are you here?
  นายมาที่นี่ทำไม
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  12
  Because I want to go faster,
  เพราะผมอยากเร็วขึ้น
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  13
  and you're the only\None who can teach me.
  และคุณเป็นคนเดียว\Nที่สอนผมได้
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  14
  Everything you need is on this drive.
  ทุกอย่างที่นายต้องการ\Nอยู่บนไดรฟ์ตัวนี้
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  15
  It means a lot, you\Nlooking after Barry.
  การที่คุณคอยดูแลแบร์รี่\Nมันมีความหมายมาก
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  16
  Barry's not the only person\Nhere I'm keeping safe.
  แบร์รี่ไม่ใช่คนเดียว\Nที่ผมอยากให้ปลอดภัย
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  17
  We found Barry's double,\Nso where the hell am I?
  เราก็เจอแฝดต่างโลกของแบร์รี่แล้ว\Nแล้วฉันมาอยู่นี่ทำไมเนี่ย
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  18
  Reverb.
  "รีเวิร์บ" ต่างหาก
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  19
  You don't even know\Nhow powerful you are.
  นายไม่รู้ด้วยซ้ำ\Nว่านายมีพลังแค่ไหน
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  20
  My name was Hunter Zolomon.
  ฉันชื่อฮันเตอร์ โซโลมอน
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  21
  I thought that if I could find\Nmy doppelganger on this Earth,
  ผมนึกว่าถ้าผมเจอแฝดต่างโลก\Nบนโลกนี้ล่ะก็
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  22
  I could replace my damaged cells\Nwith some of his healthy ones.
  ผมจะสามารถรักษาเซลที่เสียหาย\Nด้วยเซลที่ดีได้บ้าง
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  23
  I've been vibing Zoom, and\Nevery time it's happened,
  ผมรู้สึกถึงซูมได้\Nและทุกครั้งที่มันเกิด
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  24
  I've been near that thing.
  ผมอยู่ใกล้สิ่งๆ นั้น
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  25
  I saw Jay. He's Zoom.
  ผมเห็นเจย์ เขาคือ "ซูม"
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  26
  15 YEARS AGO
  15 ปีก่อน
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  27
  Sometimes terrible things happen\Nto us when we're children.
  บางครั้ง เรื่องร้ายๆ\Nเกิดกับเราตอนเราเป็นเด็ก
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  28
  Things that can define who we become,
  สิ่งต่างๆ ที่อาจกำหนดตัวตนของเรา
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  29
  whether we want them to or not.
  ไม่ว่าเราจะต้องการหรือไม่
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  30
  Run, Barry, run!
  หนี แบร์รี่ หนีไป!
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  31
  Some of us become stronger.
  บางคนเข้มแข็งขึ้น
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  32
  The people who took\Nme and helped me heal
  คนที่รับผมไปดูแล\Nและรักษาแผลในใจผม
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  33
  and move past everything that happened.
  ให้ผ่านพ้นทุกอย่างมาได้
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  34
  They're responsible for\Nwho I've become today.
  พวกเขาทำให้ผมเป็นผมในวันนี้
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  35
  But I know that I'm one\Nof the lucky ones.
  แต่ผมรู้ว่า ผมเป็นคนที่โชคดี
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  36
  Come on, Barry.
  มาสิ แบร์รี่
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  37
  Not everyone gets\Nthat kind of support.
  ไม่ใช่ทุกคน ที่ได้รับการส่งเสริมอย่างนี้
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  38
  Without it, I don't know\Nwhere I would have ended up
  ถ้าไม่มีมัน ผมไม่รู้ว่า\Nผมจะลงเอยอย่างไร
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  39
  or what I could've become.
  หรือจะกลายไปเป็นอะไร
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  40
  EARTH TWO\NMANY YEARS AGO
  โลก 2\Nหลายปีก่อน
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  41
  - James...\N- Who do you think you are?
  - เจมส์...\N- คุณคิดว่าตัวเองเป็นใคร
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  42
  Do you know what I went\Nthrough over there?
  คุณรู้ไหม ผมต้องเจออะไรมาบ้าง
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  43
  Do you know the sacrifices\NI made for you?
  คุณรู้ไหม ผมต้องเสียสละแค่ไหน
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  44
  I come back after years of\Nfighting for this country
  หลายต่อหลายปี\Nที่ผมสู้เพื่อประเทศนี้
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  45
  and this is my welcome home?
  แล้วนี่เหรอ การรับขวัญผม
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  46
  You think you can walk out on me?
  คุณคิดว่าจะทิ้งผมไปได้งั้นเหรอ
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  47
  I'm your husband!
  ผมเป็นสามีคุณนะ!
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  48
  You're not my husband.
  คุณไม่ใช่สามีฉัน
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  49
  I don't know what you are right now.
  ฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นอะไรไปแล้ว
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  50
  I am a hero, Ashley.
  ผมคือฮีโร่ไง แอชลีย์
  เมื่อ 26 เมษายน 2559 , 21:55:18 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: The.Flash.2014.S02E18.HDTV.x264-LOL.Thai.ssa