• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • The Flash (2014)

  ความสำเร็จ 100.00% [ The.Flash.2014.S02E19.HDTV.x264-LOL.Thai.ssa ] by : bonfelder
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  My name is Barry Allen,
  ผมชื่อแบร์รี่ อัลเลน
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  2
  and I am the fastest man alive.
  และผมคือมนุษย์ที่เร็วที่สุดในโลก
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  3
  To the outside world, I'm an\Nordinary forensic scientist,
  สำหรับคนภายนอก ผมเป็นแค่\Nนักนิติวิทยาศาสตร์ธรรมดาๆ
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  4
  but secretly, with the help of\Nmy friends at S.T.A.R. Labs,
  แต่ด้วยความช่วยเหลือจาก\Nเพื่อนผมที่ ส.ต.า.ร์. แล็บส์
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  5
  I fight crime and find\Nother meta-humans like me.
  ผมต่อสู้กับอาชญากรและตามหา\Nมนุษย์แปลงคนอื่นที่เหมือนกับผม
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  6
  I hunted down the man\Nwho killed my mother,
  ผมตามล่าคนที่ฆ่าแม่ของผม
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  7
  but in doing so, I opened up\Nour world to new threats,
  แต่การทำแบบนั้น ผมกลับ\Nทำให้โลกต้องพบกับภัยพิบัติใหม่
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  8
  and I am the only one\Nfast enough to stop them.
  และผมเป็นคนเดียว\Nที่เร็วพอจะหยุดยั้งพวกเขาได้
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  9
  I am The Flash.
  ผมคือ เดอะแฟลช
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  10
  Previously on The Flash...
  ความเดิมของ เดอะแฟลช...
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  11
  How many more terrible things\Nare you gonna do to protect me?
  พ่อจะทำเรื่องเลวร้าย\Nอีกแค่ไหน เพื่อปกป้องหนู
  เมื่อ 3 พฤษภาคม 2559 , 23:01:49 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  12
  That's my job. That's all that matters.
  มันเป็นหน้าที่ของพ่อ\Nสนใจแค่นั้นก็พอ
  เมื่อ 3 พฤษภาคม 2559 , 23:01:49 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  13
  It's my turn to go out on my own.
  ถึงเวลาที่หนูต้องไปตามทางของตัวเอง
  เมื่อ 3 พฤษภาคม 2559 , 23:01:49 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  14
  Don't come looking for me.
  อย่าตามหาหนู
  เมื่อ 3 พฤษภาคม 2559 , 23:01:49 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  15
  Everything seems to be telling me
  ทุกอย่างเหมือนจะเป็นใจบอก
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  16
  that Barry and I are\Nmeant to be together.
  ว่าแบร์รี่กับฉัน มีชะตาที่คู่กัน
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  17
  Somebody please help!
  ใครก็ได้ ช่วยด้วย!
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  18
  There's only one person\Nwho can help you now.
  มีคนเดียวที่ช่วยนายได้
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  19
  YOUR SPEED FOR WALLY
  "ความเร็วแลกกับวอลลี่"
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  20
  The Flash.
  เดอะแฟลช
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  21
  Barry, I know you can't give\Nup your speed to that monster.
  แบร์รี่ ฉันรู้ว่าเธอมอบความเร็ว\Nให้สัตว์ร้ายนั่นไม่ได้
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  22
  That's not your decision.
  คนตัดสินใจไม่ใช่คุณ
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  23
  Hand him over and it's yours.
  ส่งเขามา แล้วมันจะเป็นของนาย
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  24
  - He's slowing down.\N- He's becoming human again.
  - เขาช้าลงแล้ว\N- เขากลายเป็นมนุษย์อีกครั้ง
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  25
  I know some piece of\Nyou did care for me.
  ฉันรู้ว่าส่วนหนึ่งในตัวคุณ\Nยังคงเป็นห่วงฉัน
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  26
  Please let him go.
  โปรดปล่อยเขาไป
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  27
  Caitlin!
  เคทลิน!
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  28
  It's a regular day in Central City.
  เป็นอีกวันธรรมดาๆ วันหนึ่ง\Nในเซ็นทรัลซิตี้
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  29
  Nothing out of the ordinary.
  ซึ่งมีแต่เรื่องธรรมดา
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  30
  People wake up.
  ผู้คนตื่นขึ้นมา
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  31
  Roll out of bed.
  ลุกจากที่นอน
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  32
  Suit up for the day.
  แต่งตัว
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  33
  Get to work as fast as they can.
  ไปทำงานให้เร็วที่สุด\Nเท่าที่จะทำได้
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  34
  Make sure they get a\Ncaffeine fix along the way
  ไม่ลืมที่จะเติมคาเฟอีน\Nระหว่างการเดินทาง
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  35
  so they can make it through the\Nmountain of work that awaits them.
  เพื่อที่จะได้เผชิญหน้ากับงาน\Nที่กองเป็นภูเขาเลากา
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  36
  Yup, it's just a regular day.
  ใช่ มันก็แค่วันธรรมดาๆ วันหนึ่ง
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  37
  And I'm just a regular guy.
  และผมก็แค่คนธรรมดาๆ
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  38
  I really wish we didn't have\Nto keep Jay's helmet around.
  ฉันล่ะไม่อยากให้เราเก็บหมวก\Nของเจย์เอาไว้จริงๆ เลย
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  39
  - I hate this thing.\N- Well...
  - ฉันเกลียดมัน\N- แหม...
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  40
  Just want to put a dent in it.
  แค่อยากเอาไปทุบซะหน่อย
  เมื่อ 3 พฤษภาคม 2559 , 23:01:49 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  41
  Cisco, did you see Caitlin in your vibe?
  ซิสโก้ เห็นเคทลินในนิมิตของนายไหม
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  42
  Zoom's got her in his lair.
  ซูมพาเธอไปซ่อนที่รัง
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  43
  She's scared, but she's okay.
  เธอหวาดกลัว แต่ยังโอเคอยู่
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  44
  Oh, thank God.
  โอ ขอบคุณพระเจ้า
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  45
  All right, we need to get her back.
  เอาล่ะ เราต้องเอาเธอคืนมา
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:35:51 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  46
  I know.
  ฉันรู้
  เมื่อ 3 พฤษภาคม 2559 , 23:01:49 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  47
  But without your speed,\Nthere's no way any of us
  แต่ถ้าไม่มีความเร็วแล้ว\Nไม่มีทางที่เรา
  เมื่อ 3 พฤษภาคม 2559 , 23:01:49 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  48
  can get through that breach that\NCisco found at the hospital.
  จะผ่านช่องโหว่ที่ซิสโก้\Nเจอที่โรงพยาบาลนั่นไปได้
  เมื่อ 3 พฤษภาคม 2559 , 23:01:49 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  49
  I just don't think there's\Nanything we can do right now.
  ฉันว่าคงไม่มีอะไร\Nที่เราทำได้แล้วล่ะ
  เมื่อ 3 พฤษภาคม 2559 , 23:01:49 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  50
  He's right.
  ถูกของเขา
  เมื่อ 2 พฤษภาคม 2559 , 22:36:16 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: The.Flash.2014.S02E19.HDTV.x264-LOL.Thai.ssa