• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • The Flash (2014)

  ความสำเร็จ 100.00% [ The.Flash.2014.S02E20.HDTV.x264-LOL.Thai.ssa ] by : bonfelder
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  My name is Barry Allen,
  ผมชื่อแบร์รี่ อัลเลน
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  2
  and I am the fastest man alive.
  และผมคือมนุษย์ที่เร็วที่สุดในโลก
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  3
  To the outside world, I'm an\Nordinary forensic scientist,
  สำหรับคนภายนอก ผมเป็นแค่\Nนักนิติวิทยาศาสตร์ธรรมดาๆ
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  4
  but secretly, with the help\Nof my friends at S.T.A.R. Labs,
  แต่ด้วยความช่วยเหลือจาก\Nเพื่อนผมที่ ส.ต.า.ร์. แล็บส์
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  5
  I fight crime and find\Nother meta-humans like me.
  ผมต่อสู้กับอาชญากร และตามหา\Nมนุษย์แปลงอื่นที่เหมือนกับผม
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  6
  I hunted down the man who killed my mother,
  ผมตามล่าคนที่ฆ่าแม่ของผม
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  7
  but, in doing so, I opened up\Nour world to new threats,
  แต่การทำแบบนั้น ผมกลับ\Nทำให้โลกต้องพบกับภัยพิบัติใหม่
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  8
  and I am the only one\Nfast enough to stop them.
  และผมเป็นคนเดียว\Nที่เร็วพอจะหยุดยั้งพวกเขาได้
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  9
  I am The Flash.
  ผมคือ "เดอะแฟลช"
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  10
  {\i1}Previously on "The Flash"...{\i0}
  ความเดิมของ "เดอะแฟลช"...
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  11
  - He's your brother, Cisco.\N- Not by choice.
  - เขาเป็นพี่นายนะ ซิสโก้\N- เลือกได้คงไม่เอา
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  12
  So Mom tells me you're\Nstill working at S.T.A.R. Labs.
  เห็นแม่บอกว่า แกยังทำงาน\Nอยู่ที่ ส.ต.า.ร์. แล็บส์
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  13
  We couldn't do what we do without Cisco.
  เราคงมาไม่ถึงทุกวันนี้\Nถ้าไม่มีซิสโก้
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  14
  Oh, he's loyal. Just like a dog.
  อ้อ ก็เขาจงรักอย่างกับหมา
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  15
  We had a deal.
  เราตกลงกันแล้ว
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  16
  My speed for Wally's life.\NHand him over, and it's yours.
  ความเร็วของฉันแลกชีวิตวอลลี่\Nส่งเขามา แล้วมันจะเป็นของนาย
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  17
  The Speed Force is leaving his body.
  สปีดฟอร์ซกำลังออกจากร่างของเขา
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  18
  He's becoming human again.
  เขากลายเป็นมนุษย์อีกครั้ง
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  19
  Aah!
  อาาาาา!
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  20
  I know some piece of you did care for me.
  ฉันรู้ว่า บางส่วนในใจคุณ\Nเคยเป็นห่วงเป็นใยฉัน
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  21
  Please, let him go.
  ได้โปรด ปล่อยเขาไป
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  22
  - Caitlin!\N- You are gonna get
  - เคทลิน!\N- นายจะต้องเอา
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  23
  your speed back, Allen,\Nand I'm gonna help you do that.
  ความเร็วกลับคืนมา อัลเลน\Nและฉันจะช่วยนาย
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  24
  - How?\N- By creating another
  - อย่างไร\N- โดยการทำให้เกิด
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  25
  particle accelerator explosion.
  เครื่องเร่งอนุภาคระเบิดอีกครั้ง
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  26
  Barry, there's a high-speed chase
  แบร์รี่ เกิดเหตุตำรวจจับโจร\Nไล่กันด้วยความเร็วสูง
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  27
  heading south on Milton Ave.
  ไปทางตอนใต้ของถนนมิลตัน
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  28
  We lost 'em.
  สลัดหลุดแล้วโว้ย
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  29
  Not gonna lose him, though.
  แต่คงไม่รอดจากเขามั้ง
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  30
  You wanna bet?
  อยากพนันดูไหมล่ะ
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  31
  Oh! Oh! You wanna play?
  อ้อ อ้อ อยากเล่นว่างั้น
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  32
  Okay! All right.
  โอเค! เอาล่ะ
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  33
  Get ready to bring it!
  เตรียมซ้อมละครไว้
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  34
  - They're not slowing down.\N- Of course not!
  - พวกเขาไม่ยอมชะลอเลย\N- แน่นอนอยู่แล้ว!
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  35
  There's our out... the tunnel!\NTake the tunnel!
  มีทางรอดแล้ว...อุโมงค์!\Nลงอุโมงค์ไปเลย!
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  36
  They're headed for the Fifth Street tunnel.
  พวกเขากำลังจะลงอุโมงค์\Nบนถนนสายห้า
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  37
  Satellite can't project in there.
  ในนั้น ดาวเทียมฉายภาพไม่ได้
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  38
  What? You just thought of this now?
  อะไรนะ เพิ่งจะนึกได้ตอนนี้เหรอ
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  39
  I didn't think he'd actually\Ntry to outrun The Flash!
  ก็ไม่คิดว่ามันจะบ้า\Nคิดแข่งกับเดอะแฟลชนี่นา!
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  40
  Lightning. Lightning toss!
  สายฟ้า ขว้างสายฟ้า!
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  41
  He wants to do the lightning toss.
  เขาอยากให้ขว้างสายฟ้า
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  42
  Nope. No lightning. It's a hologram.
  ม่าย สายฟ้าทำไม่ได้\Nมันเป็นโฮโลแกรม
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:22:32 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  43
  - Remember?\N- Just...
  - จำได้ไหม\N- แค่...
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:39:05 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  44
  No. No, no. The wind-up!
  ไม่ ไม่ ไม่ พายุหมุน!
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:39:05 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  45
  So we can block their field of vision.
  จะได้บดบังสายตาของพวกเขา
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:39:05 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  46
  Yes! Of course.
  ใช่! เออว่ะ
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:39:05 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  47
  All right, Cisco.
  เอาล่ะ ซิสโก้
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:39:05 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  48
  This is where all\Nthose countless hours gaming
  นี่แหละ ถึงเวลาต้องใช้
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:39:05 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  49
  in your basement are about to pay off.
  ทักษะเกมใต้ดินจริงๆ แล้ว
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:39:05 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  50
  Fingers, don't fail me now.
  นิ้วเอ๋ย อย่าทรยศกันนะ
  เมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 , 22:39:05 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: The.Flash.2014.S02E20.HDTV.x264-LOL.Thai.ssa