• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Arrow (2012)

  ความสำเร็จ 1.70% [ Arrow.S04E20.HDTV.x264-LOL.Thai.ssa ] by : bonfelder
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  My name is Oliver Queen.
  ผมชื่อ โอลิเวอร์ ควีน
  เมื่อ 12 พฤษภาคม 2559 , 18:11:27 แปลโดย : mookmak
  0.00 คะแนน

  2
  After 5 years in Hell,
  หลังจาก 5 ปีในนรก
  เมื่อ 12 พฤษภาคม 2559 , 18:11:27 แปลโดย : mookmak
  0.00 คะแนน

  3
  I returned home\Nwith only one goal--
  ผมได้กลับบ้าน กับเป้าหมายเพียงหนึ่ง
  เมื่อ 12 พฤษภาคม 2559 , 18:11:27 แปลโดย : mookmak
  0.00 คะแนน

  4
  to save my city,
  คือการปกป้องเมืองของผม
  เมื่อ 12 พฤษภาคม 2559 , 18:11:27 แปลโดย : mookmak
  0.00 คะแนน

  5
  but my old approach\Nwasn't enough.
  แต่วิธีการเก่าๆ มันก็ยังไม่พอ
  เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 , 23:28:54 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  6
  I had to become someone else.
  ผมกลายเป็นคนๆนึง
  เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 , 23:28:55 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  7
  I had to become
  ผมกลายเป็น
  เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 , 23:28:55 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  8
  something else.
  สิ่งบางสิ่ง
  เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 , 23:28:55 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  9
  I had to become\Nthe Green Arrow.
  และผมก็กลายเป็นกรีนแอร์โรว์
  เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 , 23:28:55 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  10
  Previously on "Arrow"...
  แต่ก่อน แอรโรว์
  เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 , 23:28:55 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  11
  Those little\Nyellow pills you swallowed,
  นั่นคือยาเม็ดสีเหลือง กลืนมันลงไป
  เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 , 23:28:55 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  12
  they do a few\Ninteresting things,
  พวกเขาทำสิ่งที่น่าสนใจ
  เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 , 23:28:55 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  13
  including making\Nyou cooperative.
  เช่น ทำสหกรณ์
  เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 , 23:28:55 แปลโดย : pppear
  0.00 คะแนน

  14
  Thanks to the algae\Nwe engineered

  15
  from Star City bay,\Nthe air down here

  16
  is now perfectly breathable.

  17
  Genesis is\Nalmost ready.

  18
  We're much too close\Nto play games.

  19
  Do you remember\Nwhat I promised you?

  20
  A new beginning.

  21
  And you will have it

  22
  once we've brought\Nthis world to its end.

  23
  Andy's working for Darhk,\Nhas been the entire time.

  24
  Andy!

  25
  Your brother's way\Nbeyond reach, Mr. Diggle.

  26
  If I'd listened\Nto you instead

  27
  of trusting\Nmy brother,

  28
  Laurel would be\Nalive right now.

  29
  If Darhk wins,

  30
  Laurel died\Nfor nothing.

  31
  He feels\Nunstoppable.

  32
  Because of his magic.

  33
  It's too strong.

  34
  You always find a way,

  35
  and you have to find\Na way now.

  36
  Now is not the time\Nfor panic.

  37
  We let him rot\Nin prison.

  38
  Clearly,\Nyou overestimate

  39
  Damien Darhk's\Ncapacity for forgiveness,

  40
  which is to say\Nthat he has any.

  41
  Should Damien prove\Nto be unreasonable,

  42
  I have implemented\Ncontingencies.

  43
  My buddies.

  44
  Long time, no see.

  45
  I brought my posse.\NHope you don't mind.

  46
  What happened\Nto Ian and Judy?

  47
  They come down\Nwith that nasty, little flu

  48
  that's been\Ngoing around?

  49
  Some were wary\Nof this meeting given that--

  50
  You all abandoned me\Nto my imprisonment?

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: Arrow.S04E20.HDTV.x264-LOL.Thai.ssa