• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
  • The Flash (2014)

    ความสำเร็จ 100.00% [ The.Flash.2014.S02E22.HDTV.x264-LOL.Thai.ssa ] by : bonfelder
     แสดงผลต่อหน้า
     
    No. English Subtitle Thai Subtitle
    1
    My name is Barry Allen,
    ผมชื่อ แบร์รี่ อัลเลน
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    2
    and I am the fastest man alive.
    และผมคือมนุษย์\Nที่เร็วที่สุดในโลก
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    3
    To the outside world,
    สำหรับคนภายนอก
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    4
    I'm an ordinary forensic scientist.
    ผมเป็นแค่\Nนักนิติวิทยาศาสตร์ธรรมดาๆ
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    5
    But secretly, with the help\Nof my friends at S.T.A.R. Labs,
    แต่ด้วยความช่วยเหลือ\Nของเพื่อนผมที่ ส.ต.า.ร์. แล็บส์
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    6
    I fight crime and find\Nother meta-humans like me.
    ผมต่อสู้กับอาชญากร\Nและตามหาคนที่เหมือนกับผม
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    7
    I hunted down the man who killed my mother,
    ผมตามล่าคนที่ฆ่าแม่ของผม
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    8
    but in doing so I opened up\Nour world to new threats.
    แต่การทำแบบนั้น ผมกลับทำ\Nให้โลกต้องเจอกับภัยคุกคามใหม่
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    9
    And I am the only one\Nfast enough to stop them.
    และผมเป็นคนเดียว\Nที่เร็วพอจะหยุดพวกเขาได้
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    10
    I am The Flash.
    ผมคือ "เดอะแฟลช"
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    11
    Previously on "The Flash"...
    ความเดิมของ "เดอะแฟลช"...
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    12
    Welcome to Earth-2.
    ยินดีต้อนรับสู่โลก 2
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    13
    I met your doppelganger.\NShe's a cold-hearted
    ฉันเจอกับแฝดต่างโลก\Nของเธอแล้ว เธอเป็น
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    14
    ice queen named Killer Frost.
    ราชินีน้ำแข็งที่เลือดเย็น\Nชื่อว่า คิลเลอร์ฟรอสต์
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    15
    - The name is Vibe.\N- Reverb.
    - ฉันชื่อไวบ์\N- รีเวิร์บ
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    16
    My brothers and sisters,
    พี่น้องของฉัน...
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    17
    I've brought us to this new world,
    ฉันพาพวกเรามาที่โลกใหม่
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    18
    ours for the taking!
    เพื่อให้เรายึดครอง!
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    19
    Whose world is this?
    โลกนี้เป็นของใคร
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    20
    Our world! Our world!
    ของเรา! ของเรา!
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    21
    Our world, our world!
    ของเรา! ของเรา!
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    22
    Reloading!
    โหลดกระสุน!
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    23
    Ah!
    อา!
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    24
    David!
    เดวิด!
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    25
    Back door! Captain's down.
    ประตูหลัง! กัปตันบาดเจ็บ
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    26
    Go, go, go, go, go!
    ไป ไป ไป ไป ไป!
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    27
    Down, down! Down, get down!
    หมอบ หมอบ! หมอบ หมอบลง!
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    28
    Some people are calling\Nit the metapocalypse,
    บางคนเรียกมันว่า\N"เมต้าโพคาลิปส์"
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    29
    the days when Central City\Nwas overrun by an army
    วันที่เซ็นทรัลซิตี้ถูกย่ำยี\Nโดยกองทัพ
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    30
    with powers beyond imagination.
    ที่มีพลังเหนือจินตนาการ
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    31
    But in these dark times,
    แต่ในช่วงเวลาที่มืดมนนี้
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    32
    we must never forget our own strength,
    เราต้องไม่ลืม\Nความเข้มแข็งของเราเอง
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    33
    our own power to fight back.
    พลังของเราเอง\Nที่จะลุกขึ้นต่อต้าน
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    34
    That it is only in the blackest of nights
    ว่ามันเป็นแค่ช่วง\Nที่มืดที่สุดของกลางคืน
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    35
    that we can truly see the light...
    ว่าแท้จริงแล้ว เราสามารถ\Nมองเห็นแสงสว่าง...
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    36
    and know for sure we are not alone.
    และรู้ได้อย่างมั่นใจ\Nว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียว
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    37
    We are never... ever... alone.
    เราไม่เคยต้อง... อยู่... \Nอย่างเดียวดาย
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    38
    Synced and corrected by oykubuyuk\Nwww.addic7ed.com
    == sync, corrected by {\c&H00ff00&}oykubuyuk{\c} ==\NThai sub by {\c&Hffff00&}Bonfelder
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    39
    We usually take these guys\Ndown one at a time,
    ปกติแล้ว เราจะจัดการ\Nคนพวกนี้ทีละคนๆ
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    40
    not 100 at a time.
    ไม่ใช่ทีละเป็นร้อย
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    41
    And yet, you don't seem overwhelmed.
    แต่ก็ดูเหมือนจะไม่\Nเกินกำลังของเธอ
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    42
    I know we can do it.
    ฉันรู้ว่าเราทำได้
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    43
    Guys. You have to come see this.
    พวกนาย มาดูนี่สิ
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    44
    Cisco, what are you...
    ซิสโก้ นี่นาย...
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    45
    Caitlin?
    เคทลิน
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    46
    She's in shock.
    เธอกำลังช็อก
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    47
    A little... dehydrated and malnourished,
    แค่...ขาดสารอาหาร\Nและน้ำนิดหน่อย
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    48
    but I think she'll be fine.
    แต่คิดว่าเธอจะไม่เป็นไร
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    49
    I'm okay.
    ฉันโอเค
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    50
    What happened? How did you get away?
    เกิดอะไรขึ้น \Nคุณหนีมาได้ยังไง
    เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
    0.00 คะแนน

    สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

    Download  

    แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: The.Flash.2014.S02E22.HDTV.x264-LOL.Thai.ssa