• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • The Flash (2014)

  ความสำเร็จ 100.00% [ The.Flash.2014.S02E22.HDTV.x264-LOL.Thai.ssa ] by : bonfelder
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  My name is Barry Allen,
  ผมชื่อ แบร์รี่ อัลเลน
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  2
  and I am the fastest man alive.
  และผมคือมนุษย์\Nที่เร็วที่สุดในโลก
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  3
  To the outside world,
  สำหรับคนภายนอก
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  4
  I'm an ordinary forensic scientist.
  ผมเป็นแค่\Nนักนิติวิทยาศาสตร์ธรรมดาๆ
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  5
  But secretly, with the help\Nof my friends at S.T.A.R. Labs,
  แต่ด้วยความช่วยเหลือ\Nของเพื่อนผมที่ ส.ต.า.ร์. แล็บส์
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  6
  I fight crime and find\Nother meta-humans like me.
  ผมต่อสู้กับอาชญากร\Nและตามหาคนที่เหมือนกับผม
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  7
  I hunted down the man who killed my mother,
  ผมตามล่าคนที่ฆ่าแม่ของผม
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  8
  but in doing so I opened up\Nour world to new threats.
  แต่การทำแบบนั้น ผมกลับทำ\Nให้โลกต้องเจอกับภัยคุกคามใหม่
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  9
  And I am the only one\Nfast enough to stop them.
  และผมเป็นคนเดียว\Nที่เร็วพอจะหยุดพวกเขาได้
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  10
  I am The Flash.
  ผมคือ "เดอะแฟลช"
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  11
  Previously on "The Flash"...
  ความเดิมของ "เดอะแฟลช"...
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  12
  Welcome to Earth-2.
  ยินดีต้อนรับสู่โลก 2
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  13
  I met your doppelganger.\NShe's a cold-hearted
  ฉันเจอกับแฝดต่างโลก\Nของเธอแล้ว เธอเป็น
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  14
  ice queen named Killer Frost.
  ราชินีน้ำแข็งที่เลือดเย็น\Nชื่อว่า คิลเลอร์ฟรอสต์
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  15
  - The name is Vibe.\N- Reverb.
  - ฉันชื่อไวบ์\N- รีเวิร์บ
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  16
  My brothers and sisters,
  พี่น้องของฉัน...
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  17
  I've brought us to this new world,
  ฉันพาพวกเรามาที่โลกใหม่
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  18
  ours for the taking!
  เพื่อให้เรายึดครอง!
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  19
  Whose world is this?
  โลกนี้เป็นของใคร
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  20
  Our world! Our world!
  ของเรา! ของเรา!
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  21
  Our world, our world!
  ของเรา! ของเรา!
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  22
  Reloading!
  โหลดกระสุน!
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  23
  Ah!
  อา!
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  24
  David!
  เดวิด!
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  25
  Back door! Captain's down.
  ประตูหลัง! กัปตันบาดเจ็บ
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  26
  Go, go, go, go, go!
  ไป ไป ไป ไป ไป!
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  27
  Down, down! Down, get down!
  หมอบ หมอบ! หมอบ หมอบลง!
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  28
  Some people are calling\Nit the metapocalypse,
  บางคนเรียกมันว่า\N"เมต้าโพคาลิปส์"
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  29
  the days when Central City\Nwas overrun by an army
  วันที่เซ็นทรัลซิตี้ถูกย่ำยี\Nโดยกองทัพ
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  30
  with powers beyond imagination.
  ที่มีพลังเหนือจินตนาการ
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  31
  But in these dark times,
  แต่ในช่วงเวลาที่มืดมนนี้
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  32
  we must never forget our own strength,
  เราต้องไม่ลืม\Nความเข้มแข็งของเราเอง
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  33
  our own power to fight back.
  พลังของเราเอง\Nที่จะลุกขึ้นต่อต้าน
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  34
  That it is only in the blackest of nights
  ว่ามันเป็นแค่ช่วง\Nที่มืดที่สุดของกลางคืน
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  35
  that we can truly see the light...
  ว่าแท้จริงแล้ว เราสามารถ\Nมองเห็นแสงสว่าง...
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  36
  and know for sure we are not alone.
  และรู้ได้อย่างมั่นใจ\Nว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียว
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  37
  We are never... ever... alone.
  เราไม่เคยต้อง... อยู่... \Nอย่างเดียวดาย
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  38
  Synced and corrected by oykubuyuk\Nwww.addic7ed.com
  == sync, corrected by {\c&H00ff00&}oykubuyuk{\c} ==\NThai sub by {\c&Hffff00&}Bonfelder
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  39
  We usually take these guys\Ndown one at a time,
  ปกติแล้ว เราจะจัดการ\Nคนพวกนี้ทีละคนๆ
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  40
  not 100 at a time.
  ไม่ใช่ทีละเป็นร้อย
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  41
  And yet, you don't seem overwhelmed.
  แต่ก็ดูเหมือนจะไม่\Nเกินกำลังของเธอ
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  42
  I know we can do it.
  ฉันรู้ว่าเราทำได้
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  43
  Guys. You have to come see this.
  พวกนาย มาดูนี่สิ
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  44
  Cisco, what are you...
  ซิสโก้ นี่นาย...
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  45
  Caitlin?
  เคทลิน
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  46
  She's in shock.
  เธอกำลังช็อก
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  47
  A little... dehydrated and malnourished,
  แค่...ขาดสารอาหาร\Nและน้ำนิดหน่อย
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  48
  but I think she'll be fine.
  แต่คิดว่าเธอจะไม่เป็นไร
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  49
  I'm okay.
  ฉันโอเค
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  50
  What happened? How did you get away?
  เกิดอะไรขึ้น \Nคุณหนีมาได้ยังไง
  เมื่อ 29 พฤษภาคม 2559 , 17:57:42 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: The.Flash.2014.S02E22.HDTV.x264-LOL.Thai.ssa