• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Station of The Cross

  ความสำเร็จ 100.00% [ C fakepath Victoria(2015).English.Thai.ssa ] by : 104ปากเกร็ด
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  {\c&H80ffff&\b1}Fixed & Synced by bozxphd.Enjoy The Flick{\b0}
  .
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:58 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  2
  I take a schnapps.
  ฉันขอชเนป
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  3
  - You know, schnapps?\N- Vodka?
  คุณรู้จักชเนปไหม/วอดก้าเหรอ?
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  4
  - One. One schnapps.\N- Vodka?
  ชเนปที่นึง/วอดก้าเหรอ?
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  5
  Yeah.
  ใช่
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  6
  Are you Swedish?
  คุณเป็นคนสวีเดนเหรอ
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  7
  - Are you'?\N- What?
  - คุณเป็นคน\อะไรนะ?
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  8
  - I'm what?\N- Swedish?
  ฉันเป็น...อะไรนะ...คนสวีเดน?
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  9
  No.
  ไม่
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  10
  - Want a half or full'?\N- Full.
  เอาเต็มแก้วหรือครึ่งแก้ว.....เต็มแก้ว
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  11
  That's four.
  4 ยูโร
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  12
  - Do you want one'?\N- Want what?
  เอาสักแก้วไหม...เอาอะไรนะ
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  13
  Do you want one'? No, I'm fine.
  เอาสักแก้วไหม...ไม่ขอบคุณ
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  14
  Quick question:\NIs it good in there'?
  ข้างในสนุกไหม
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  15
  I don't speak German.
  ฺฉันไม่พูดเยอรมัน
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  16
  Is good inside? Yes, it's good.
  ข้างในสนุกไหม/ก็สนุกนะ
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  17
  - Yeah? Really?\N- Yes.
  จริงหรอ/ใช่
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  18
  - Good party inside?\N- Yes.
  ปาร์ตี้ข้างในดีใช่ไหม/ใช่
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  19
  Get in line.
  ไปต่อแถว
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  20
  Three good reasons; Good mood,\Nwe look amazing...
  วันนี่พวกเราสุดยอด
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  21
  Just a quick question! I know her!
  ให้ผมถามอะไรเธอหน่อยผมรู้จักเธอ
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  22
  I have one question.\NWhat are you doing now'?
  ถามอะไรหน่อยได้ไหม..คุณจะไปไหนเหรอ
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  23
  - What?\N- What are you doing now?
  อะไรนะ..คุณทำอะไรอยู่
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  24
  - I'm leaving.\N- Why?
  ฉันจะกลับแล้ว/ทำไมเหรอ
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  25
  We're true Berliners!
  พวกเราคือชาวเบอร์ลิน
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  26
  I was just talking.
  ฉันแค่พูดเล่นน่ะ
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  27
  Wail, I'll get us in, dude!\NGuys, it's over! Out you go.
  แค่ให้พวกเราเข้าไป/เฮ้พวกนายออกไปได้แล้ว
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  28
  Clear the way!
  หลีกทางหน่อยครับ!
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  29
  It's cool. It's cool.\NYou won't get in without money.
  พวกนายจะเข้ามาที่นี่โดยไม่มีเงินไม่ได้
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  30
  I put on my dancing shoes specially!\NTake him with you.
  เราเตรียมตัวที่จะมานี่โดยเฉพาะเลยนะ/เอาเพื่อนนายออกด้วย
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  31
  Brother, Fuss wants to dance!\NOff you go!
  แต่พี่ชาย,ฟุสอยากจะเต้น/ไปได้แล้ว
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  32
  One day the club'll be ours.
  สักวันนึงคลับนี่ต้องเป็นของพวกเรา
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  33
  Yeah, say what you like.
  ตามนั้นเลยเพื่อน
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  34
  Whatever...
  ช่างมัน
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  35
  One day this club will be ours!\NUnderstand?
  สักวันนึงคลับนี้ต้องเป็นของพวกเราเข้าใจมั้ย
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  36
  We'll buy your club!
  พวกกูจะมาซื้อที่นี่โว้ย
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  37
  Watch out, man!
  ระวังหน่อยพวก!
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  38
  Do you want a ride with us'?\NHave a ride with us?
  ไปกับพวกเราไหม/ขับไปกับพวกเรา?
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  39
  With my car? That's your car'?
  กับรถของผมน่ะ/นั่นรถคุณเหรอ
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  40
  Yes. It's my car.\NYou want to? No problem.
  ใช่นั่นรถผม/ไปด้วยกันไหม?ไม่มีอะไรหรอก
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  41
  Now it's your car'?
  รถของคุณเหรอ
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  42
  What's your name'?\NThat's my car.
  นั่นรถของผม
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  43
  Man, let me have a chat!
  เพื่อน,ให้ฉันได้คุยกับเธอหน่่อย
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  44
  - What's your name'?\N- Victoria.
  คุณชื่ออะไรครับ/วิคตอเรีย
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  45
  Victoria, I'm Sonne.\NNice to meet you.
  วิคตอเรียผมซอนยินดีที่ได้รู้จัก
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  46
  - How?\N- Sonne, like, you know...
  อะไรนะ!/ซอนเหมือนกับ..เอ่อ
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  47
  Like... oh, nice hands!\NLike sun...
  เอ่อ..,มือคุณสวยดีนะครับ/เหมือนพระอาทิตย์
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  48
  always smiling,\Nalways happy, like this...
  พระอาทิตย์ที่ยิ้มตลอดเวลา/เหมือนผม
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  49
  That's Boxer...\NJust a quick story...
  นั่นบ็อกเซอร์
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  50
  That's your real name? - And here.\NThat's Fuss. It's his birthday today.
  นั่นชื่อจริงคุณเหรอ?และนั่นฟุสวันนี้เป็นวันเกิดของเขา
  เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559 , 17:53:59 แปลโดย : 104ปากเกร็ด
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Victoria(2015).English.Thai.ssa