• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • The Flash (2014)

  ความสำเร็จ 100.00% [ The.Flash.2014.S02E23.HDTV.x264-LOL.Thai.ssa ] by : bonfelder
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  {\i1}This season on "The Flash"...{\i0}
  ซีซันนี้ของ "เดอะแฟลช"...
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:07 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  2
  - Who are you?\N- My name is Jay Garrick.
  - คุณเป็นใคร\N- ฉันชื่อเจย์ แกร์ริค
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  3
  {\i1}Where I came from, I was\Na speedster like you.{\i0}
  ที่ที่ฉันจากมา ฉันเคยเป็น\Nสุดยอดความเร็วเหมือนเธอ
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  4
  {\i1}Before I arrived on your Earth, I\Nwas in a fight with a man named Zoom.{\i0}
  ก่อนฉันจะมาถึงโลกของเธอ\Nฉันสู้อยู่กับชายที่ชื่อว่าซูม
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  5
  He will do whatever it takes to\Nensure he's the only speedster
  เขาจะทำทุกทางเพื่อให้แน่ใจ\Nว่าเขาเป็นสุดยอดความเร็ว
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  6
  - in any world.\N- Never forget:
  - ของทุกๆ โลก\N- อย่าลืม
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  7
  I am the fastest man alive.
  ฉันคือมนุษย์ที่เร็วที่สุดในโลก
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  8
  I get these feelings\Nsometimes, these vibes.
  บางครั้งฉัน "รู้สึก" ได้
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  9
  {\i1}- Cisco, what did you see?{\i0}\N- I saw Jay. He's Zoom.
  - ซิสโก้ นายเห็นอะไร\N- ฉันเห็นเจย์ เขาคือซูม
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  10
  Who's the man in the iron mask?
  ใครคือคนที่อยู่หลังหน้ากาก
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  11
  You wouldn't believe me if I told you.
  ถ้าฉันบอกนาย นายคงไม่เชื่อ
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  12
  What do you say you and I give this a shot?
  เธอจะว่าไง ถ้าเราจะให้\Nโอกาสกันและกันอีกครั้ง
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  13
  Yeah, I would like that.
  ใช่ ฉันก็ต้องการแบบนั้น
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  14
  I've always measured my success
  ฉันมักจะวัดความสำเร็จ
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  15
  by counting the number of victims I've had.
  ด้วยจำนวนเหยื่อของฉัน
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  16
  But now I think I'm going to start counting
  แต่ตอนนี้ ฉันคิดว่าจะเริ่มนับ
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  17
  the number of Earths I conquer instead.
  จากจำนวนโลกที่ฉันพิชิตได้แทน
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  18
  {\i1}Earth-2 is splitting in half.{\i0}
  โลก 2 กำลังแตกเป็นเสี่ยง
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  19
  Tell me I did not just\Nsee the end of the world.
  บอกฉันสิ ว่าฉันไม่ได้\Nเพิ่งเห็นจุดจบของโลก
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  20
  - Dad? No. No!\N- This is what's gonna make you
  - พ่อ\N- นี่จะทำให้นาย
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  21
  just like me.
  เป็นเหมือนกับฉัน
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  22
  Jay? No!
  เจย์ ไม่!
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  23
  No!
  ไม่!
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  24
  Dad?
  พ่อ
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  25
  Dad? Hey! Hey! Hey, look\Nat me. Look at me. Dad.
  พ่อ เฮ้! เฮ้! เฮ้! มองผมสิ\Nมองผม มองผมสิ พ่อ
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  26
  Don't leave. Not again. Not again.\NDad! Come on. Come on. Come on.
  อย่าจากผมไป ไม่นะ ไม่อีกแล้ว\Nพ่อ! ไม่เอาน่า ไม่เอา ไม่เอา
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  27
  It's all right. No.
  ไม่เป็นไรหรอก ไม่
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  28
  Dad.
  พ่อ
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  29
  No, Dad.
  ไม่นะ พ่อ
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  30
  I told you family was a weakness.
  ฉันบอกนายแล้ว\Nว่าครอบครัวคือจุดอ่อน
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  31
  You feel the anger, don't you, Flash?
  นายรู้สึกถึงความโกรธ\Nใช่ไหมล่ะ แฟลช
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  32
  And now...
  แล้วตอนนี้...
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  33
  the two of us are the same.
  เราสองคนก็เป็นเหมือนกัน
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  34
  No! No!
  ไม่! ไม่!
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  35
  There you go, Flash!
  นั่นแหละ แฟลช!
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  36
  Use your anger,
  ใช้ความโกรธของนาย
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  37
  just like I did.
  เหมือนกับฉัน
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  38
  I got you, Zolomon!
  เสร็จฉันล่ะ โซโลมอน!
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  39
  Go on, Barry. Embrace your anger. End me!
  เอาสิ แบร์รี่ ยอมรับความโกรธ\Nจบชีวิตฉันซะ!
  เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 , 21:00:08 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  40
  Let me do it for you.
  ให้ฉันทำแทนเองก็ได้
  เมื่อ 4 มิถุนายน 2559 , 15:28:35 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  41
  So close, Barry.
  เกือบแล้ว แบร์รี่
  เมื่อ 4 มิถุนายน 2559 , 15:28:35 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  42
  Another time remnant.
  ร่างคงค้างในกาลเวลา\Nอีกร่างหนึ่ง
  เมื่อ 4 มิถุนายน 2559 , 15:28:35 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  43
  You see, Barry, there could be two of you.
  เห็นไหม แบร์รี่\Nนายก็มีได้สองร่าง
  เมื่อ 4 มิถุนายน 2559 , 15:28:35 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  44
  You just have to be\Nwilling to kill yourself.
  นายแค่ต้องเตรียมใจ\Nฆ่าตัวนายเองให้ได้
  เมื่อ 4 มิถุนายน 2559 , 15:28:35 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  45
  Yeah.
  ใช่
  เมื่อ 4 มิถุนายน 2559 , 15:28:35 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  46
  You're almost ready.
  นายเกือบจะพร้อมแล้ว
  เมื่อ 4 มิถุนายน 2559 , 15:28:35 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  47
  Synced and corrected by johnyd13\N~ www.addic7ed.com ~
  == sync, corrected by {\c&H00ff00&}johnyd13{\c} ==\NThai sub by: {\c&Hffff00&}Bonfelder
  เมื่อ 4 มิถุนายน 2559 , 15:28:35 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  48
  And comfort us today
  และวันนี้ ทรงปลอบประโลมเรา
  เมื่อ 4 มิถุนายน 2559 , 15:28:35 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  49
  with the word of your promise
  ด้วยพระคำ จากสัญญาของพระองค์
  เมื่อ 4 มิถุนายน 2559 , 15:28:35 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  50
  as we return our brother to the earth,
  เมื่อเราส่งพี่น้องของเรา\Nกลับคืนสู่ผืนโลก
  เมื่อ 4 มิถุนายน 2559 , 15:28:35 แปลโดย : bonfelder
  0.00 คะแนน

  สงวนสิทธิ์ แปลได้เฉพาะเจ้าของไฟล์

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: The.Flash.2014.S02E23.HDTV.x264-LOL.Thai.ssa