• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • You Are A Gift

  ความสำเร็จ 100.00% [ C fakepath You Are a Gift.E001.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  It's my fault.
  มันเป็นความผิดของฉันเอง
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 15:41:09 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  2
  It's all my fault.
  มันเป็นความผิดของฉันทั้งหมด
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 15:41:09 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  3
  Yoon Ho...
  คุณยุนโฮค่ะ...
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:15 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  ยุนโฮ ...
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 15:41:09 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  4
  Yoon Ho!
  คุณยุนโฮ!
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  ยุนโฮ!
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 15:41:09 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  5
  (Spring, 2009)
  (ฤดูใบไม้ผลิ 2009)
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 15:41:09 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  6
  (Episode 1)
  (ตอนที่ 1)
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 15:41:09 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  7
  Not again. It's driving me crazy.
  มันคงไม่มีอีกครั้งแล้วใช่ไหม ที่ฉันต้องมาขับรถบ้าบ้านี้อีก
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  คงไม่มีอีกครั้งแล้วสินะ ที่ฉันก็ขับรถแบบบ้าอีกแล้วสิ
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 15:41:09 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  8
  Hey!
  เฮ้!
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 15:41:09 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  9
  Hyun Soo! Wait!
  คุณฮยอนซู! กำลังรอออะไรอยู่ค่ะ
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  ฮยอนซู! รออะไรยุ!
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 15:41:09 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  10
  I'm out of breath. I'm going to throw up.
  ฉันกำลังหมดกำลังใจ เพราะกำลังจะโยนเรื่องเก่าทิ้งไป
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  ฉันกำลังหมดลมหายใจกำลังจะโยนมันทิ้งไป
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 15:41:09 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  11
  (Heemang Women's Clinic)
  (คลินิก Heemang หญิง)
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 15:41:09 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  12
  No, no. It's not what you think.
  ไม่นะไ่ม่นะ มันไม่ใช่สิ่งทีคุณกำลังคิดอยู่
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  ไม่ไม่. มันไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังคิด
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 15:41:09 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  13
  Hyun Soo! Gosh!
  คุณฮยอนซู! เอ้ย!
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  ฮยอนซู! เอ้ย!
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 15:41:09 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  14
  You little!
  คุณคงกำลังน้อยใจอยู่สินะ
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  คุณคงน้อยใจสินะ!
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 15:41:09 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  15
  How dare you talk back to me?
  การที่คุณกล้าพูดคุยกลับมาหาฉันมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อ
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  วิธีที่คุณกล้าพูดคุยกลับมาให้ฉัน
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 15:41:09 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  16
  Of course I'd call an idiot an idiot!
  แน่นอนสิ ฉันต้องการเรียกคุณว่าไอคนงี่เง่า!
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  แน่นอนผมต้องการเรียกคุนว่างี่เง่างี่เง่า!
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 15:41:09 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  17
  I'm sorry. Please get out of the way.
  ฉันขอโทษ ได้โปรดเถอะกรุณารีบออกไปจากตรงนี้สักที
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  ฉันขอโทษ ได้โปรดกรุณารีบออกไปจากทางสักที
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 15:41:09 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  18
  - Grandma! - What's wrong with that?
  -คุณยาย! มีอะไรผิดปกติกับคุณยายบ้างไหม
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  - คุณยาย! มีอะไรผิดปกติกับคุณยายบ้างไหมค่ะ
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 15:41:09 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  19
  - I'll kill you! - Hyun Soo.
  ฉันจะฆ่าคุณถ้าเกิดอะไรขึ้น! คุณฮยอนซู
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  ฉันจะฆ่าคุณ! - ฮยอนซู
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 15:41:09 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  20
  Mum, are you all right? Did you get hurt?
  คุณแม่ คุณแม่สบายดีใช่ไหม? คุณแม่ไม่ได้เจ็บป่วยตรงไหนใช่ไหม
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  คุณแม่,คุณสบายดีไหม?คุณไม่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอะไรใช่ไหม
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 15:41:09 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  21
  How dare you talk like that to me?
  นี่หรอคือสิ่งที่คุณกล้าพูดอย่างนั้นออกมากับฉันสินะ
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  นี่คือวิธี่ที่ที่คุณกล้าพูดอย่างนั้นกับผมสินะ
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 15:41:09 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  22
  - I'm going to rip that mouth open. - What?
  ฉันจะเปิดปากและฉีกปากคุณออกมาเดี๋ยวเหอะ -อะไรนะ?
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  ฉันจะฉีกปากเปิดเลยเดี๋ยวเหอะ - อะไร?
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 15:41:09 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  23
  - Stop it. - What did you say?
  - หยุดเถอะนะ - คุณกำลังจะพูดอะไรและกำลัง
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  - หยุดนะ - คุณกำลังจะพูดอะไร
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 15:41:09 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  24
  Try and hit me. Go ahead.
  พยายามใช้กำลังทุบตีฉันอยู่สินะ เอาเลยสิทำสิ
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  และพยายามตีฉัน เอาเลยสิ
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 15:41:09 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  25
  There. Did you think...
  ทีนั้นละฉันจะแจ้งตำรวจ คุณคิดว่าไงละ
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  ที่นั่นละสิ คุณคิดว่าไง...
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:38:16 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  26
  I wouldn't hit you if you told me to?
  ฉันจะไม่พยายามใช้กำลีงทุบตีคุณหรอกถ้าคุณบอกความจริงฉันมา
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  ฉันจะไม่ตีคุณถ้าคุณบอกว่าให้ฉันไป
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:38:16 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  27
  - Please, just stop. - I'll teach you!
  -กรุณาเถอะนะ เพียงแค่เราต้องหยุดมันซะที -จากนี้ไปฉันจะสอนคุณเอง
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  - กรุณา เพียงแค่หยุดมันซะ - ฉันจะสอนคุณเอง!
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:38:16 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  28
  Ouch, ouch.
  อุ๊ยอุ๊ยอะไรอะ
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  อุ๊ยอุ๊ย
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:38:16 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  29
  (Choi Gang Ja)
  (ชอยแก็งจา)
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  (Choi Gang Ja)
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:38:16 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  30
  This looks like the right place.
  ที่นี้ดูเหมือนกับว่าเป็นสถานที่เหมาะสมกับมานั่งเล่นและอ่านหนังสือไปด้วย
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  นี้ดูเหมือนว่าสถานที่ที่เหมาะสมแล้วสินะ
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:38:17 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  31
  (Gong's Comic Books)
  (หนังสิอการ์ตูนเกี่ยวกับเทศกาล)
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  (กงหนังสือการ์ตูน)
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:38:17 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  32
  How could we lose when there were four of us?
  เราอาจจะรู้สึกสูญเสียเมื่อมีสิ่งของหรืออะไรมี่เรารักหายไป
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  เราอาจจะสูญเสียเมื่อมีสิ่งของของเราหายไป
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:38:17 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  33
  Mum, how many hits did you get?
  คุณแม่ นี่คือวิธีหาเว็บฮิตหลายเว็บที่คุณต้องการ
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  คุณแม่ นี่คือหลายเพลงฮิตที่คุณได้รับ
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:38:17 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  34
  Who would count all that?
  ใครพอจะมีเวลานับเว็บฮิตหลายเว็บนี้ทั้งหมดที่นี่ได้บ้าง
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  ใครจะนับมันทั้งหมดที่นี่ได้บ้าง
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:38:17 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  35
  I got three.
  ฉันนับได้สามเว็บฮิต
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  ผมมีสาม
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:38:17 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  36
  I got hit the least.
  ฉันนับได้น้อยไปหน่อย
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  ผมได้รับการตีน้อย
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:38:17 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  37
  I think I had at least five.
  ฉัันคิดว่าฉันต้องมีเวลามากกว่านี้อย่างน้อยห้านาที
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  ผมคิดว่าผมมีเวลาอย่างน้อยห้านาที
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:38:17 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  38
  I got hit more than Soon Yi did.
  ฉันคิดว่าอาจจะนับเว็บฮิตได้มากกว่านี้ในไม่ช้าอยู่ดี
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  ผมได้รับการตีมากกว่าในไม่ช้ายุได้
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:38:17 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  39
  Eul Sook,
  คุณอึนซุก
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  อึนซุก
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:38:17 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  40
  go and talk to Hyun Soo.
  เราควรลองเข้าไปคุยกับคุณฮยอนซูบ้างดีไหม
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  ควรไปพูดคุยกับฮยอนซูบ้าง
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:38:17 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  41
  Why should I? I'm scared of her, too.
  ทำไมฉันจะต้องไปด้วยละ?เพราะว่าฉันคิดว่าคุณคงกลัวเธอมากเกินไป
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  ทำไมฉันควรจะต้องไปละ? เพราะฉันกลัวเธอมากเกินไป
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:38:17 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  42
  Go!
  งั้นไปกันเลย
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  ไป!เลย
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:38:17 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  43
  You always do this!
  คุณคงต้องทำแบบนี้เสมอเลยสินะ
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  คุณคงทำแบบนี้เสมอสินะ!
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:38:17 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  44
  Hyun Soo, how many hits did you receive?
  คุุณฮยอนซู นี่คือเว็บฮิตหลายเว็บที่เราส่งไปให้คุณแต่คุณไม่ได้รับ
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  ฮยอนซู นี่คือเพลงฮิตหลายเพลงที่คุณไม่ได้รับ
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:38:17 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  45
  Eul Sook!
  คุณอึนซุกค่ะ
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  อึนซุก
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:38:17 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  46
  Is that important to you?
  เว็บฮิหลายเว็บนี้มันมีความสำคัญกับคุณมากเลยสินะ
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  มันคงมีความสำคัญกับคุณสินะ
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:38:17 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  47
  I just... Your grandma asked me to talk to you.
  ฉันเพียงแค่คิดว่า...ทำไมคุณยายต้องถามฉันว่าที่ฉันมาคุยกับคุณเพราะอะไร
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  ฉันเพียงแค่... คุณยายถามฉันว่าที่จะให้ฉันมาพูดคุยกับคุณ
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:38:17 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  48
  You fool! When will you get mature?
  คุณคงเป็นไอโง่สินะ! เมื่อไรคุณจะโตเป็นผู้ใหญ่สีกที
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  ไอโง่!เมื่อไรคุณจะโตเป็นผู้ใหญ่ได้สักที
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:38:17 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  49
  Grandma.
  คุณยายค่ะ
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  คุณยาย.
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:38:17 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  50
  Why are you always picking fights?
  ทำไมคุณมักจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นการต่อสู้
  เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 , 23:10:20 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน
  ทำไมคุณมักจะหยิบเป็นการต่อสู้
  เมื่อ 25 ตุลาคม 2559 , 16:38:17 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath You Are a Gift.E001.Thai.ssa