• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • You Are A Gift

  ความสำเร็จ 10.26% [ C fakepath You Are a Gift.E003.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  I...
  ผมก็แค่
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 02:08:21 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  2
  want to get married with Hyun Soo.
  ต้องการที่จะแต่งงานกับฮยอนซูผู้เป็นที่รักของผม
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 02:08:22 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  3
  You want to marry...
  คุณคงต้องการที่จะแต่งงานกับเธอแล้วสินะ ...
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 02:08:22 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  4
  my granddaughter?
  คุณเจอกับหลานสาวของฉันได้อย่างไร?
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 02:08:22 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  5
  Stop talking nonsense.
  หยุดพูดเรื่องไร้สาระ
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 02:08:22 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  6
  How can you just barge in and do this?
  วิธีที่คุณสามารถเพียงแค่ลงเรือและทำเช่นนี้?
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 02:08:22 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  7
  Sit down. Let's talk.
  นั่งลง. มาคุยกันเถอะ.
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 02:08:22 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  8
  No, I don't want to hear it, so get out of my house.
  ไม่เอาฉันไม่ต้องการที่จะได้ยินมันเพื่อให้ฉันได้รับการออกจากบ้านของฉัน
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 02:08:22 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  9
  I can't bare to listen to you any more.
  ฉันแค่ไม่สามารถเปลือยเปล่าที่จะฟังคุณด้วยเหตุผลใด ๆ เพิ่มเติมอีกแล้ว
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 02:08:22 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  10
  - Wait. - Hyun Soo.
  - รอฉันก่อนสิ - ฮยอนซู
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 02:08:22 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  11
  My goodness!
  คุณพระช่วย
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  12
  Who are you?
  คุณคือใคร?
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  13
  What?
  อะไรหรอ?
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  14
  What are you doing here?
  คุณมาทำอะไรที่นี่?
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  15
  Is he a stranger?
  เขาคงเป็นคนแปลกหน้าสำหรับคุณใช่หรือไม่?
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  16
  Yes. We don't know him.
  ใช่แล้ว. เราไม่รู้จักเขาเลย
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  17
  Yoon Ho.
  ยุนโฮ
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  18
  What are you doing in their house?
  คุณกำลังคิดจะทำอะไรอยู่ในบ้านของพวกเขา?
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  19
  Kid.
  เด็กน้อย.
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  20
  Please calm down. I'm not a bad guy.
  กรุณาใจเย็น ๆก่อนนะ. ฉันไม่ได้เป็นคนเลว
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  21
  Grandma, please tell them.
  คุณยาย โปรดบอกพวกเขาทีสิ
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  22
  Sit down. All of you.
  นั่งลงก่อนสิ. พวกคุณทุกคน.
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  23
  You should go.
  คุณควรจะไปบอก.
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  24
  Mum, do you know that guy?
  แม่ของคุณเองสิ คุณจะรู้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใคร?
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  25
  Weren't you here looking for Dad before?
  เขาไม่ได้ให้คุณมาที่นี่เพื่อมามองหาพ่อของคุณมาก่อนใช่ไหม?
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  26
  Right, it's the crook!
  ขวามือก็คือข้อพับ!
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  27
  What? A crook?
  อะไร? คือข้อพับ?
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  28
  What are you doing? I told you to leave.
  คุณกำลังทำอะไร? ผมบอกให้คุณออกจากที่นี่
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  29
  All right, I'll get going.
  ที่อยู่ขวาทั้งหมดฉันจะได้รับไปเอง
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  30
  Good luck, Kid.
  โชคดีนะเด็กน้อย
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  31
  - Bye. - Bye.
  - บาย. - บาย.
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  32
  Hey.
  เฮ้
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  33
  Did you say you're Yoon Ho? Follow me.
  คุณพูดว่าคุณยุนโฮเป็นอะไร? เขาปฏิบัติตามที่ฉันสั่งไหม.
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  34
  What makes you want to get married so suddenly?
  แล้วสิ่งไหนที่ทำให้คุณอยากจะแต่งงานอย่างกะทันหันแบบนี้?
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  35
  Actually,
  อันที่จริงแล้ว
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  36
  my family is moving abroad soon.
  ครอบครัวของฉันมีการเคลื่อนย้ายไปอยู่ในต่างประเทศเมื่อเร็ว ๆ นี้
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  37
  Moving abroad?
  ย้ายไปต่างประเทศหรอ?
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  38
  Yes. We're going to the United States for my dad's work.
  ใช่. เรากำลังจะไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับการทำงานที่พ่อของฉัน
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  39
  I can't imagine breaking up with Hyun Soo.
  ฉันไม่สามารถที่จะจินตนาการว่าต้องเลิกรากับฮยอนซูได้เลย
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  40
  I want to take her with us.
  ฉันต้องการที่จะพาเธอไปกับเราด้วย
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  41
  That's why you want to marry her?
  นั่นเป็นเหตุผลที่คุณต้องการที่จะแต่งงานกับเธอ?
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  42
  Yes, Ma'am.
  ครับคุณผู้หญิง.
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  43
  All right. Fine.
  ก็ดีนะ มีเหตุผลที่ละเอียดดี.
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  44
  What do your parents say?
  แล้วพ่อแม่ของคุณจะพูดอะไรบ้าง?
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  45
  Well,
  ดีนะ,
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  46
  I didn't tell my parents yet.
  ผมไม่ได้บอกพ่อแม่ของฉันยังไม่รู้เรื่องนี้
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  47
  I knew it.
  ฉันรู้ว่ามันคงเป็นไปได้ยาก
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  48
  How can you do this? Did you look down on our family?
  วิธีที่คุณสามารถทำเช่นนี้ได้? คุณไม่ได้คิดจะมองลงมากับครอบครัวของเรา?
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  49
  If you want to get married, get your parents' permission first.
  ถ้าคุณต้องการที่จะแต่งงานควรได้รับการอนุญาตจากพ่อแม่ของคุณในครั้งแรกก่อนสิ
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  50
  - What? - What is it?
  - อะไร? - มันคืออะไร?
  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 , 16:03:51 แปลโดย : oilนูนา
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath You Are a Gift.E003.Thai.ssa