• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • You Are A Gift

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath You Are a Gift.E004.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  - My gosh. - Mother.

  2
  - Get out. - Mother.

  3
  - Mother. - Please.

  4
  - Mother. - Why are you doing this?

  5
  - Stop it. - Are you out of your mind?

  6
  Yoon Ho, go home. Don't be stubborn!

  7
  Are you really not going to leave?

  8
  Do you want me to call your parents to drag you out?

  9
  Please give us your permission.

  10
  Why you...

  11
  - Mother. - Mum.

  12
  Take this!

  13
  What in the world...

  14
  Mother.

  15
  Yoon Ho.

  16
  Yoon Ho's mother?

  17
  Is this pretty lady Yoon Ho's mum?

  18
  Hello.

  19
  I'm Hyun Soo's mum, Bok Soon Yi.

  20
  Yoon Ho.

  21
  What's going on?

  22
  No, no. It wasn't me.

  23
  My gosh. My Yoon Ho...

  24
  My goodness.

  25
  - Goodness. - Mother.

  26
  - Mother. - Gosh.

  27
  - Mother. - Call 911.

  28
  - Call 911. - My gosh.

  29
  - What do we do? - Mother.

  30
  - Mother. - Goodness.

  31
  Hyun Soo. Take her inside.

  32
  Take her inside.

  33
  - My goodness. - Gosh.

  34
  A person lost consciousness.

  35
  Yes. The address?

  36
  Yes. It's Ori-dong.

  37
  - Ori-dong. - Get out of my way.

  38
  What is she doing?

  39
  Soon Yi!

  40
  - Mother. - Pretty lady.

  41
  Pretty lady, don't die.

  42
  Don't die, pretty lady.

  43
  Are you okay?

  44
  She's awake. She's awake!

  45
  Where am I?

  46
  Yoon Ho.

  47
  Mother.

  48
  Are you all right?

  49
  Yes. She is awake. She's fine.

  50
  I'm sorry.

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath You Are a Gift.E004.Thai.ssa