• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • You Are A Gift

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath You Are a Gift.E005.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Excuse me. I came in because the gate was open.

  2
  Professor!

  3
  Professor!

  4
  Wake up!

  5
  Professor!

  6
  Yoon Ho!

  7
  Mum.

  8
  Let's go.

  9
  Don't make it bigger than it has to be.

  10
  Let's go discuss it with your dad.

  11
  I'm doing this because I don't want to worry him.

  12
  Just listen to me.

  13
  If you leave like this, what will I tell your dad?

  14
  Come.

  15
  (Hyun Soo)

  16
  Yes, Hyun Soo.

  17
  What? My dad?

  18
  What is it? What about him?

  19
  Dad!

  20
  Honey.

  21
  What happened?

  22
  Is he all right?

  23
  He's stable.

  24
  He can rest here for a day and go back home tomorrow.

  25
  Thank you. Thank you, Doctor.

  26
  You should thank her instead.

  27
  He's alive because she found him in time.

  28
  She also performed CPR.

  29
  I'm a pretty good catch.

  30
  You just wait for me, Do Jin.

  31
  Mother?

  32
  Chairman Ma won't budge. What should we do?

  33
  Just give it up.

  34
  A million dollars isn't a joke.

  35
  I'll give you as much as I can.

  36
  He doesn't have anything left for me.

  37
  It won't change anything even if we tell him about the accident.

  38
  He'll end up reporting us instead.

  39
  Yes. Chairman Ma would do that.

  40
  Think carefully.

  41
  If the police find out, it won't end with me.

  42
  You'll get damaged, too.

  43
  But...

  44
  your son will be different from him, right?

  45
  What?

  46
  He won't watch you get taken in by the police, would he?

  47
  He'd likely try to stop me from talking.

  48
  Are you crazy?

  49
  Are you going to talk to my son?

  50
  Your son?

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath You Are a Gift.E005.Thai.ssa