• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • You Are A Gift

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath You Are a Gift.E006.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Why are you doing this?

  2
  - Let me go! - Come with me.

  3
  You should see this woman.

  4
  Let me go!

  5
  You are really nasty.

  6
  How did you end up like this?

  7
  As time went by, I realised you were the reason why I failed.

  8
  While I was in jail, my business went bust.

  9
  I have no hope.

  10
  So...

  11
  don't make me go all the way.

  12
  Next time, I won't stop at going to see the victim.

  13
  Cheol Yong!

  14
  What's wrong with that woman?

  15
  That accident...

  16
  Mister!

  17
  What's wrong? Mum!

  18
  Hyun Soo, what's wrong with your mum?

  19
  Who are you?

  20
  - Well... - Excuse me,

  21
  what happened to my mum?

  22
  Did you do this to her?

  23
  No, I was just passing by.

  24
  It... It was her!

  25
  - It was her! - Who?

  26
  Earlier, a woman was yelling at her.

  27
  I saw it. I'm sure of it.

  28
  Isn't that right, Ma'am?

  29
  Mum!

  30
  - Mum! - Ma'am!

  31
  (Episode 6)

  32
  I wonder if he heard what we talked about from the yard.

  33
  He couldn't have.

  34
  He wouldn't be here if he heard the "young widow" talk.

  35
  He would've left already.

  36
  By the way...

  37
  This...

  38
  What is this?

  39
  It's from my mother.

  40
  Your mother?

  41
  What could it be?

  42
  - Gosh. - My goodness.

  43
  These are sea breams.

  44
  Shall I fry them or grill them?

  45
  Goodness,

  46
  she didn't have to send these.

  47
  Ma'am,

  48
  Hyun Soo saved my father the other day.

  49
  And my mother didn't get to say a proper thank you.

  50
  What? What do you mean?

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath You Are a Gift.E006.Thai.ssa