• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • You Are A Gift

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath You Are a Gift.E007.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  It's Soon Yi's fault.

  2
  Please give me one more chance!

  3
  The customers are looking. Please leave quietly.

  4
  I can't!

  5
  I have to earn money!

  6
  I need money to marry off my daughter.

  7
  Gosh.

  8
  I need a lot of money...

  9
  to help my daughter get married.

  10
  Please! Please don't kick me out.

  11
  Mum.

  12
  I don't want to be a burden to my daughter.

  13
  I want to be good to her...

  14
  because I'm her mum.

  15
  Mum.

  16
  Hyun Soo.

  17
  What are you doing here?

  18
  I just...

  19
  I said, what are you doing here?

  20
  Get up.

  21
  Hyun Soo,

  22
  you'll scare her. Calm down.

  23
  Are you all right?

  24
  I'm Yoon Ho's mum.

  25
  I see. Hello, pretty lady.

  26
  My goodness. She's bleeding.

  27
  Yoon Ho.

  28
  Hurry and take her to the hospital.

  29
  Okay.

  30
  (Episode 7)

  31
  Ma'am, make sure your hand doesn't get wet for a while.

  32
  Don't forget to take the pills from the hospital, too.

  33
  Okay.

  34
  Thank you. You can go now.

  35
  Tell your parents that I'm sorry.

  36
  I will.

  37
  My 50 dollars.

  38
  I have to go get it.

  39
  Mum.

  40
  What's wrong with you?

  41
  Hyun Soo...

  42
  Why are you doing this?

  43
  Don't cry.

  44
  Don't cry, Hyun Soo. Don't cry.

  45
  I feel so sad whenever you do this.

  46
  It feels so awful.

  47
  My baby,

  48
  don't cry.

  49
  What happened?

  50
  It was a car accident.

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath You Are a Gift.E007.Thai.ssa