• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • You Are A Gift

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath You Are a Gift.E008.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Cheol Yong!

  2
  Help me!

  3
  This is the end for us.

  4
  But the relationship between my son and me starts now.

  5
  Help me!

  6
  Save me!

  7
  Help!

  8
  Ma'am, are you all right?

  9
  What happened?

  10
  I...

  11
  There's someone drowning!

  12
  I... I was trying to save him.

  13
  I went into the water.

  14
  I can't...

  15
  I couldn't save him alone.

  16
  I... I almost died.

  17
  I almost died.

  18
  Can you call 911?

  19
  Hurry.

  20
  (GMC DNA Diagnostics Centre)

  21
  Sir!

  22
  Sir!

  23
  Sir!

  24
  (Episode 8)

  25
  Hello?

  26
  Isn't this Yoon Ho's phone?

  27
  Are you looking for Han Yoon Ho?

  28
  I'm a 911 rescue worker, and we're at the hospital.

  29
  The hospital?

  30
  - Hyun Soo. - Yoon Ho.

  31
  Are you all right?

  32
  What happened?

  33
  Don't worry, I'm completely fine.

  34
  How did you get here anyway?

  35
  A paramedic picked up your phone.

  36
  I thought...

  37
  something bad happened to you.

  38
  I see.

  39
  Things were too hectic.

  40
  I'm sorry.

  41
  You must have been really surprised.

  42
  Hello.

  43
  You called 911, right?

  44
  We're the police.

  45
  I heard you saw someone drowning. Could we get your testimony?

  46
  Sure.

  47
  I was walking by the riverside...

  48
  when a lady walked out of the water.

  49
  I was so surprised and tried to help her.

  50
  Then behind her, I saw a man drowning.

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath You Are a Gift.E008.Thai.ssa