• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • You Are A Gift

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath You Are a Gift.E009.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Anyway, it's all thanks to me.

  2
  I gave that fortuneteller some money and made her tell you...

  3
  that Hyun Soo wasn't fated to be a young widow.

  4
  Come over here, you wench.

  5
  - Mum. - Come here.

  6
  My goodness.

  7
  Oh, no.

  8
  Hyun Soo.

  9
  What does that mean?

  10
  Am I fated to be a young widow?

  11
  Grandma.

  12
  No, no.

  13
  Well...

  14
  Hyun Soo,

  15
  what I said was...

  16
  It's true.

  17
  No, it isn't.

  18
  There is no such thing as fate these days.

  19
  That's all a superstition.

  20
  Hyun Soo.

  21
  What's wrong?

  22
  - What is it? - Hyun Soo.

  23
  They told me I was fated to have five sons.

  24
  But, look. It wasn't true.

  25
  So your fate isn't true as well.

  26
  Right, Mum?

  27
  Right. That's right.

  28
  Let's go.

  29
  Yoon Ho's waiting.

  30
  - Let's go. - Let's go.

  31
  You must be disappointed.

  32
  You can't go on a honeymoon. You're staying a night at a hotel instead.

  33
  It's all right. We didn't have time to plan for the honeymoon.

  34
  And we'll have a family trip instead of a honeymoon.

  35
  Hyun Soo would surely feel differently.

  36
  Honey, don't worry too much.

  37
  Hyun Soo isn't the type to be upset about it.

  38
  Yoon Ho will have to make up for it.

  39
  - Right? - Yes, Father.

  40
  Where is Hyun Soo?

  41
  She went to get her family.

  42
  There she is.

  43
  - I'm sorry we're late. - That's okay.

  44
  Hyun Soo, what's wrong?

  45
  Are you sick?

  46
  No, it's because I feel relaxed now.

  47
  Yoon Ho, you should get going before it gets too late.

  48
  Off you go!

  49
  Hyun Soo, bye!

  50
  Bye, Hyun Soo.

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath You Are a Gift.E009.Thai.ssa