• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • You Are A Gift

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath You Are a Gift.E011.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  An accident?

  2
  What do you mean?

  3
  They called for a rescue.

  4
  But because of the weather, they can't send out a helicopter.

  5
  What is it?

  6
  Mother.

  7
  Hyun Soo.

  8
  This can't be happening.

  9
  No!

  10
  Hyun Soo!

  11
  What's going on?

  12
  Yoon Ho.

  13
  Yoon Ho.

  14
  What did you say?

  15
  They can't send out a search team?

  16
  Then...

  17
  what about Yoon Ho?

  18
  What about my husband?

  19
  Gosh, what are we going to do?

  20
  Yoon Ho...

  21
  Yoon Ho...

  22
  Ma'am!

  23
  Ma'am, please wake up.

  24
  My goodness, what are we going to do?

  25
  It's my fault.

  26
  It's all my fault.

  27
  Yoon Ho...

  28
  Yoon Ho!

  29
  Hyun Soo. Hyun Soo.

  30
  Hyun Soo,

  31
  we have to hurry.

  32
  Your mother-in-law...

  33
  Let me go.

  34
  - Calm down. - Let me go.

  35
  Let me go, I have to go.

  36
  - I have to go! - Ma'am.

  37
  Let go. Please...

  38
  Please, let me go.

  39
  I have to go.

  40
  Ma'am, please calm down.

  41
  Let me go...

  42
  Mother.

  43
  Let go.

  44
  Let go!

  45
  We'll give you a sedative.

  46
  I have to go! I have to go to Yoon Ho.

  47
  Yoon Ho...

  48
  Yoon...

  49
  Mother.

  50
  Are you her guardian?

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath You Are a Gift.E011.Thai.ssa