• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • You Are A Gift

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath You Are a Gift.E012.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Honey.

  2
  Honey!

  3
  Father.

  4
  How can I live without you?

  5
  How could you leave me?

  6
  Honey...

  7
  Honey.

  8
  Where is our son?

  9
  Where's Yoon Ho?

  10
  Bring Yoon Ho back.

  11
  Bring him back to me.

  12
  Honey!

  13
  Honey!

  14
  Tell me, Mum.

  15
  Who is Kim Cheol Yong?

  16
  I've already visited the police station.

  17
  The police station?

  18
  I know you didn't have a meeting. You went to the police station.

  19
  He's...

  20
  been threatening me because I owe him money.

  21
  Happy?

  22
  Then was it him you were meeting at the hotel coffee shop?

  23
  Yes.

  24
  I had some debt.

  25
  I tried to sell TSK's name to get investment.

  26
  Your father already knows everything.

  27
  Then the police called me and said that he committed suicide.

  28
  Suicide?

  29
  Hyun Soo, what's wrong with your mother?

  30
  He looks like the man I saw in Hyun Soo's neighbourhood.

  31
  No, I'm probably imagining things.

  32
  Why would he be there?

  33
  Sung Jin.

  34
  I'm okay.

  35
  I'm not drunk.

  36
  Gosh.

  37
  Let's go inside.

  38
  I'm not drunk.

  39
  Is this a design from the contest?

  40
  They have good taste.

  41
  Anyway,

  42
  I wonder how Hyun Soo's husband's design did.

  43
  Mother.

  44
  Hyun Soo,

  45
  tell me the truth.

  46
  I'm sorry?

  47
  Do you...

  48
  really have the fate...

  49
  of a young widow?

  50
  I'm so scared.

  Download  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath You Are a Gift.E012.Thai.ssa