• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • You Are A Gift

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath You Are a Gift.E013.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Please don't do this!

  2
  Let me go!

  3
  I'll leave.

  4
  I will...

  5
  leave.

  6
  Mother!

  7
  Mother, this is for you.

  8
  Okay.

  9
  It's good.

  10
  Is it because you made it?

  11
  (Episode 13)

  12
  Why can't you understand?

  13
  The designer went missing, so he won't cause any problems.

  14
  That still doesn't mean what you're doing is fine.

  15
  No matter what you say, I won't change my mind.

  16
  Fine.

  17
  Go and tell Dad right now.

  18
  Do you think he'll praise you?

  19
  Because of what you say, the company will have to take a hit.

  20
  Don't insult Dad. He's not like that.

  21
  Are you sure?

  22
  He's a thorough businessman, even more than what you imagine.

  23
  Fine. Just like you say,

  24
  he might think that way as the CEO of TSK Group.

  25
  But the applicant's family won't agree with that.

  26
  Are you telling me that you'll tell the family of the applicant?

  27
  Why not?

  28
  If you keep being like this, I'll go tell them the truth.

  29
  Hey!

  30
  Listen.

  31
  If you do that, it'll be over between us.

  32
  Do whatever you want.

  33
  Sung Jin.

  34
  Get out.

  35
  I'll give you a couple of days.

  36
  Think it through and we'll talk.

  37
  What? He'll go tell the applicant's family?

  38
  How dare he?

  39
  Grandma.

  40
  I had to go somewhere nearby,

  41
  so I dropped in.

  42
  I'm serious.

  43
  Let's go inside.

  44
  You have to chew.

  45
  We have a lot of food. You can have it all.

  46
  Okay.

  47
  She's devouring it.

  48
  Did she starve you?

  49
  No.

  50
  Home food just tastes so good.

  Download  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath You Are a Gift.E013.Thai.ssa