• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • You Are A Gift

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath You Are a Gift.E015.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Pardon? You moved in?

  2
  Yes, I moved in yesterday.

  3
  It was priced for quick sale.

  4
  It can't be true.

  5
  Then what about the previous owner?

  6
  I heard she emigrated.

  7
  What do you mean?

  8
  I heard it from her when I bought the house.

  9
  You're the daughter-in-law. Didn't you know?

  10
  It can't be true.

  11
  Mother...

  12
  left without me?

  13
  Goodness.

  14
  Mother...

  15
  Mother...

  16
  This is so annoying.

  17
  Gosh, that stinks.

  18
  Gross.

  19
  I wanted to sit beside Do Jin.

  20
  Why do I have to sit here?

  21
  Excuse me.

  22
  What are you doing?

  23
  The guy beside me is so annoying. He's snoring so much.

  24
  And?

  25
  I'm going to ask her to switch seats.

  26
  We're a company, right?

  27
  A company?

  28
  Miss.

  29
  Se Ra.

  30
  Miss.

  31
  What's wrong with her?

  32
  I didn't do anything.

  33
  She's burning up.

  34
  Excuse me.

  35
  What is it, Sir?

  36
  This lady is unconscious. She needs help.

  37
  I'll bring the doctor who is in the first class cabin.

  38
  Ma'am. Ma'am.

  39
  Excuse me, Doctor.

  40
  There's an emergency patient. Could you please help?

  41
  Of course.

  42
  - Thank you. This way, please. - Okay.

  43
  What's all the commotion?

  44
  I'm sorry, Ma'am. There's a patient in the business cabin.

  45
  I hope she wakes up soon.

  46
  What?

  47
  My son, you're back.

  48
  My son.

  49
  She's that lady.

  50
  This lady...

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath You Are a Gift.E015.Thai.ssa