• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Start Again

  ความสำเร็จ 3.43% [ C fakepath Start Again.E001.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Subtitles by OnDemandKorea
  ซับไตเติ้ล โดย OnDemandKorea
  เมื่อ 4 มกราคม 2560 , 15:23:07 แปลโดย : coolgirl
  0.00 คะแนน

  2
  (Episode One)
  ตอนที่ 1
  เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 , 19:34:10 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน
  ตอนที่1
  เมื่อ 4 มกราคม 2560 , 15:23:13 แปลโดย : coolgirl
  0.00 คะแนน

  3
  I won't disturb you in the training camp, I promise.
  ฉันจะไม่รบกวนคุณแน่นอนค่ะ ฉันสัญญา
  เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 , 19:34:10 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  4
  I'll just make a copy of Chapter 3, and be gone like the wind.
  ฉันแค่จะขอสำเนาของตอนที่ 3 แล้วจะรีบไปเลยค่ะ
  เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 , 19:34:10 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  5
  Yes, I'm aware. I know I'm already bothering you.
  ค่ะ ฉันเข้าใจค่ะ ฉันรู้ว่ากำลังรบกวนคุณอยู่
  เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 , 19:34:10 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  6
  I'm almost at the hotel already.
  ใกล้จะถึงโรงแรมแล้วค่ะ
  เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 , 19:34:10 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  7
  Take the baggage home and tell my folks I won't be late.
  เอากระเป๋าฉันไปที่บ้านแล้วบอกพวกเขาว่าฉันจะไม่สาย
  เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 , 19:34:10 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  8
  Yes ma'am.
  ครับคุณผู้หญิง
  เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 , 19:34:10 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  9
  17th floor, business club? 1701?
  ชั้นที่ 17 ห้อง 1710?
  เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 , 19:34:10 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  10
  Got it.
  เข้าใจแล้วค่ะ
  เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 , 19:34:10 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  11
  Yes. I got in the elevator.
  ค่ะ เข้าลิฟท์มาแล้วค่ะ
  เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 , 19:34:10 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  12
  You don't need the materials for obstetrics, right?

  13
  No way! It's what's most needed in my major.
  ไม่มีทางค่ะ นั่นน่ะสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะ
  เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 , 19:34:10 แปลโดย : m2001
  0.00 คะแนน

  14
  Your father is an obstetrician, what is the problem?

  15
  I've never actually seen the whole delivery process.

  16
  And even if so, it has nothing to do with the test.

  17
  Yes, of course. I'm well aware of the process itself.

  18
  When the uterine cervix starts to open, and you can see the baby's head,

  19
  anesthetize the region, then incise the perineal region

  20
  when the baby comes out, leave it to the nurse and do the stitches.

  21
  Anyway, please have the materials ready. I'll be right there.

  22
  Great job!
  เยื่ยมเลย
  เมื่อ 4 มกราคม 2560 , 15:24:16 แปลโดย : coolgirl
  0.00 คะแนน

  23
  Since you have helped increase the population, it's my treat.

  24
  Again? Dad!
  อีกแล้วหรอคุณพ่อ
  เมื่อ 4 มกราคม 2560 , 15:26:06 แปลโดย : coolgirl
  0.00 คะแนน

  25
  You also said the same thing last time when I promised to bear another child.

  26
  How can I thank you enough?
  จะขอบคุณยังไงดีเนี่ย
  เมื่อ 4 มกราคม 2560 , 15:26:06 แปลโดย : coolgirl
  0.00 คะแนน

  27
  Since this precious little baby will come out in a week,

  28
  please look after yourself and have your hospital bag ready.

  29
  Yes, thank you, doctor.
  ใช่ ขอบคุณนะหมอ
  เมื่อ 4 มกราคม 2560 , 15:26:06 แปลโดย : coolgirl
  0.00 คะแนน

  30
  Today was your last regular check-up.

  31
  When you feel contractions, check the intervals,

  32
  and contact the hospital.

  33
  Well, I'll see you in the delivery room.

  34
  Okay.
  โอเค
  เมื่อ 4 มกราคม 2560 , 15:26:06 แปลโดย : coolgirl
  0.00 คะแนน

  35
  You didn't bring your husband along today.

  36
  He has an important presentation to do at his office.
  เขามีงานสำคัญต้องทำที่ออฟฟิศน่ะ
  เมื่อ 4 มกราคม 2560 , 15:26:06 แปลโดย : coolgirl
  0.00 คะแนน

  37
  Attracting hospitals in hotels is a trend, in five-star hotels around Busan and Seoul.

  38
  Beyond accommodations and banquets,

  39
  hotels are aiming to be medical tourism hubs.

  40
  Currently there are two hotels planning hospitals.

  41
  How many foreigners do you think come to Korea on business,

  42
  and receive health check-ups or have plastic surgery?

  43
  Especially those staying at a five-star hotel.

  44
  That's why we want to satisfy not only foreign visitors,

  45
  but also cater to the well-being trend in Korea.

  46
  If they could use the hotel's facilities

  47
  and also receive medical service,

  48
  we could appeal to a wider customer base.

  49
  So, putting on the image of a hospital to a hotel?

  50
  Then, how about attracting investments?

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Start Again.E001.Thai.ssa