• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Start Again

  ความสำเร็จ 8.62% [ C fakepath Start Again.E002.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Subtitles by OnDemandKorea

  2
  Episode 2
  ตอนที่ 2
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:06 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  3
  (Dad)
  (พ่อ)
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  4
  Dad.
  พ่อ.
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  5
  Yes, it's me.
  ใช่ พ่อเอง
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  6
  How did it go? How's the patient? Did she stop bleeding?
  ผู้ป่วยคนนั้นไปไหน แล้วเลือดเธอหยุดไหลรึยัง
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  7
  Yes.
  หยุดแล้วล่ะ
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  8
  The worst is over.
  สิ่งเลวร้ายผ่านไปแล้ว
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  9
  Now she's recovering.
  ตอนนี้เธอฟื้นตัวแล้ว
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  10
  Really?
  จริงเหรอคะ
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  11
  I'm so glad.
  ดีใจจัง
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  12
  I thought the world was coming to an end.
  หนูคิดว่าโลกกำลังจะถึงจุดจบแล้ว
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  13
  I thought we all were in serious trouble.
  คิดว่าเราจะลำบากกันซะแล้ว
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  14
  Is she okay?
  แล้วเธอโอเคไหมคะ
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  15
  What about you, dad? Are you okay?
  แล้วพ่อเป็นยังไงบ้าง โอเคไหม
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  16
  Yes, of course I'm okay.
  พ่อโอเค
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  17
  Then, I'll see you at home.
  งั้นเราไว้เจอกันที่บ้านนะลูก
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  18
  Honey.
  ที่รัก
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  19
  What are you doing here?
  ทำอะไรอยู่ที่นี่คะ
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  20
  How's the patient? I heard she was bleeding a lot.
  แล้วผู้ป่วยคนนั้นล่ะ ฉันได้ยินว่าเธอเสียเลือดเยอะมาก
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  21
  Young-ja said she was bleeding so much in the delivery room.
  ยังจาบอกว่าผู้่ป่วยเสียเลือดมากในห้องฉุกเฉิน
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  22
  Come here, honey.
  มานี่ที่รัก
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  23
  What are you doing?
  คุณกำลังจะทำอะไรคะ
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  24
  Listen to me carefully now.
  ตอนนี้ตั้งใจฟังผมนะ
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  25
  From now on, don't ever mention Young-ja.
  จากนี้ไป คุณห้ามถามอะไรยังจาอีก
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  26
  If they find out a student delivered the baby, that's the end of her.
  ถ้าหากพวกเขาพบ นั่นจะเป็นจุดจบของยังจา
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  27
  That's unlicensed practice, and...
  เพราะเธอยังไม่ได้รับใบอนุญาต และ...
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  28
  the patient just died.
  เธอทำผู้ป่วยคนนั้นตาย
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  29
  Died?
  ตาย?
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  30
  The mother died?

  31
  Be quiet.
  เงียบๆหน่อย
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  32
  Oh my gosh, honey. What do we do now?
  คุณพระ, ที่รัก ตอนนี้เราควรทำยังไงกันดี
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  33
  I told you to stay quiet.
  ผมบอกให้คุณอยู่เงียบๆไปไง
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  34
  But honey,
  แต่ที่รัก
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  35
  It wasn't Young-ja's fault, though.
  นั่นไม่ใช่ความผิดของยังจา
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  36
  That's not the concern for now.
  เราไม่ควรทำให้เธอกังวลในตอนนี้
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  37
  Young-ja could get arrested for this.
  ยังจาอาจจะโดนตำรวจจับ
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:46:27 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  38
  Arrested?
  โดนจับเลยเหรอ
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  39
  So we'll have to cover this up.
  ดังนั้นเราจะต้องปกปิดเรื่องนี้
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:48:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  40
  Do you understand me?
  คุณเข้าใจใช่ไหม
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  41
  Oh my gosh. Why is this happening to us, why?
  นี่มันอะไรกัน ทำไมต้องเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นกับเรา ทำไม
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:50:11 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  42
  Why don't you get back inside.
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:52:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  43
  What about the woman's family?
  แล้วจะทำยังไงกับครอบครัวของผู้หญิงคนนั้นคะ
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:53:23 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  44
  Leave that to me.
  ออกไปจากที่นี่กับผม
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:52:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  45
  But...
  แต่...
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  46
  Nobody can know about this.
  จะให้ใครรู้เรื่องนี้ไม่ได้
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  47
  Not even our daughters.
  แม้กระทั่งลูกสาวของเรา
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  48
  And go to the clinic now to clean things up.
  เดี๋ยวผมจะไปคลินิคเพื่อจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  49
  Okay, I'll go to hospital to clean up now.
  โอเค ฉันจะไปจัดการที่โรงพยาบาลให้
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  50
  Go.
  ไปกัน
  เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 , 01:37:09 แปลโดย : morpang
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Start Again.E002.Thai.ssa