• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Start Again

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath Start Again.E004.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Subtitles by OnDemandKorea

  2
  Mom!

  3
  Dad!

  4
  Dad, dad!

  5
  What happened?

  6
  I don't know. He was like this.

  7
  Is he breathing?

  8
  His heart is okay.

  9
  Young-in, call 911!

  10
  (Episode 4)

  11
  Wake up. Can you hear me?

  12
  Wake up. Open your eyes.

  13
  Why is he like this?

  14
  It's going to be fine, Dad.

  15
  Are we there yet?

  16
  - We'll be in five minutes. - Dad.

  17
  Se-yun!

  18
  Hurry.

  19
  He just went in.

  20
  Going to get a CT scan. Take your mother home.

  21
  Okay.

  22
  Mom, he's going to get a CT scan.

  23
  Okay.

  24
  You go wash and take the exam.

  25
  - Mom. - We're all here. Don't worry.

  26
  But how can I?

  27
  You have an exam today.

  28
  I know, but still...

  29
  It's a national exam, go ahead.

  30
  Na Bong-il's family?

  31
  Let's go in Mom.

  32
  Don't worry, take the exam.

  33
  -Mom. -Do as I say.

  34
  Mom.

  35
  Hurry up and go before she passes out too.

  36
  Go, don't worry.

  37
  Young-jin, how is he? Did he wake up?

  38
  Not yet.

  39
  Not yet?

  40
  Why not?

  41
  Wait, MRI, right now?

  42
  MRI? Is he going under operation?

  43
  Don't know. Talk to you later.

  44
  Hey.

  45
  What? Blood pressure?

  46
  Why is it dropping?

  47
  What about it? Young-jin! Young-jin!

  48
  Sir, please turn the car around.

  49
  Remember, I didn't have anything to do with it.

  50
  Why don't you just record it.

  Download  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Start Again.E004.Thai.ssa