• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Start Again

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath Start Again.E011.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Subtitles by OnDemandKorea

  2
  Can I see the initials inside the jacket?

  3
  Let me see!

  4
  What are you doing?

  5
  Look at what you're doing!

  6
  You're trying to steal my stuff.

  7
  I didn't mean to.

  8
  Yes you did.

  9
  Yeah right!

  10
  You're just a thief even if you don't have a knife!

  11
  A thief?

  12
  Yes, you are. You want my wallet, right?

  13
  You're coming with me.

  14
  - Come with me! - Hey!

  15
  Just shut up and come with me.

  16
  No, I'm not a thief.

  17
  I didn't mean to!

  18
  Don't you dare lie to me.

  19
  You pretty little brat, how dare you lie to me!

  20
  Mom.

  21
  Oh, thank goodness you're here.

  22
  I just caught a thief, let's take her to the police.

  23
  Police? Seriously, I'm not a thief!

  24
  You're lying to me again!

  25
  Lying doesn't work for me.

  26
  What's going on? What are you doing?

  27
  She just tried to steal my jacket!

  28
  Mr. Ha!

  29
  Ms. Na?

  30
  Do you know her?

  31
  Mom, let go of her!

  32
  Oh?

  33
  So do you know her?

  34
  She works with us.

  35
  What?

  36
  At your company?

  37
  But she was acting so suspiciously.

  38
  Are you alright?

  39
  No.

  40
  It's my fault. I think I scared her.

  41
  Yes, you did.

  42
  How would you like it if a stranger

  43
  approached you and asked to see your jacket?

  44
  You would have been scared too.

  45
  I'm so sorry.

  46
  I didn't know it was your mother.

  47
  Um,

  48
  I'm Na Young-ja, a sales clerk at the Eunha Department Store.

  49
  I'm so sorry.

  50
  Well, fine...

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Start Again.E011.Thai.ssa