• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Start Again

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath Start Again.E012.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Subtitles by OnDemandKorea

  2
  Episode 12

  3
  Is there anything I can-

  4
  No, not at all.

  5
  Please go, just go away.

  6
  What happened?

  7
  I'm totally fine, please just stop talking to me and go away!

  8
  How can I explain this to you to make you understand?

  9
  I was right.

  10
  That's it.

  11
  I remember now.

  12
  What are you talking about?

  13
  I said I've seen you somewhere else.

  14
  That day.

  15
  In the lobby of our hotel.

  16
  You were with Young-ja that day.

  17
  Am I right?

  18
  Am I wrong?

  19
  It was you, Young-ja.

  20
  What are you talking about?

  21
  Don't you really know what I'm talking about?

  22
  That day,

  23
  you were in your underwear with no shoes.

  24
  Mr. Kang!

  25
  Don't try to deny it.

  26
  Now, I clearly remember everything.

  27
  I don't know what happened...

  28
  but if you know anything...

  29
  you should tell Ji-wook.

  30
  I don't know what happened...

  31
  but I think he has already figured it all out

  32
  I'll see you later.

  33
  I said I've seen you somewhere else.

  34
  Ye-la,

  35
  you were so sure that we hadn't.

  36
  At that time, I didn't really remember.

  37
  I see.

  38
  Now that I mention it...

  39
  it brought your memory back.

  40
  Yes, that's it.

  41
  I'm not lying to you.

  42
  I have no reason to lie to you.

  43
  I know.

  44
  Come to think of it...

  45
  there is no reason for me to be asking you all this.

  46
  It's not like we're engaged or anything.

  47
  Please, don't be so harsh.

  48
  Nothing serious happened that day.

  49
  A friend who is getting married soon...

  50
  rented a hotel room and we were having a party.

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Start Again.E012.Thai.ssa