• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Start Again

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath Start Again.E013.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Episode 13

  2
  Subtitles by OnDemandKorea

  3
  Hello?

  4
  Oh, hi. I just arrived here. Where are you?

  5
  I'm by the front office. Could you come here?

  6
  At the front office?

  7
  Yes, call me when you get here.

  8
  I'm on my way there.

  9
  I'm almost here.

  10
  Oh, really?

  11
  Oh! That's my book!

  12
  This book, it's mine!

  13
  I was on the phone with you then.

  14
  So.. this book is yours?

  15
  Did you find this book?

  16
  Gosh, I missed my Harrison's book. It's been too long.

  17
  Thank you so much!

  18
  Honestly,

  19
  I thought I wouldn't be able to reach you again today.

  20
  I've been busy these days.

  21
  I should've given this back to you earlier. I'm sorry.

  22
  No, no. Thank you for not throwing it away.

  23
  I finally found you.

  24
  Thank you so much!

  25
  Really thank you. I can't believe this right now.

  26
  By the way, isn't this a medical book?

  27
  Yeah it is.

  28
  I was studying for the state exams.

  29
  but while meeting up with some friends...

  30
  State..state examination?

  31
  Yes..

  32
  You mean to become a doctor?

  33
  Yes...

  34
  What I meant was...

  35
  It's not a general reading book.

  36
  Yes...true.

  37
  You have a unique hobby.

  38
  Anyway, thank you so much.

  39
  When are you free?

  40
  Please let me treat you.

  41
  It's okay. I'm fine.

  42
  Please let me repay for this.

  43
  I didn't mean to...

  44
  but I kept your book for too long.

  45
  I should rather apologize.

  46
  So there is no need to thank me.

  47
  Shall we go now?

  48
  Okay then perhaps,

  49
  If you need to work late...

  50
  or if there is any emergency... I'll cover for you.

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Start Again.E013.Thai.ssa