• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Women’s Secret

  ความสำเร็จ 100.00% [ C fakepath Women’s Secret.E001.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  (The following content may not be suitable for viewers under 15.)
  (เนื้อหาต่อไปนี้อาจไม่เหมาะสำหรับผู้ชมอายุต่ำกว่า 15 ปี)
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 01:10:02 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  2
  (Viewer discretion is advised.)
  ( ควรใช้วิจารณญาณในการชม )
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 01:10:02 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  3
  There are always two wolves...
  มันมักจะมีหมาป่าอยู่สองตัว . . . . . . .
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:30:43 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  4
  fighting within our minds.
  ที่มักจะต่อสู้กันภายในจิตใจของเรา
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:30:44 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  5
  One is cold and heartless,
  ตัวหนึ่งนั้นทั้งเย็นชาและไร้หัวใจ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:30:44 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  6
  and the other...
  ส่วนอีกตัว....
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:30:44 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  7
  is warm and peaceful.
  อบอุ่นและสงบสุข
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:30:44 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  8
  Which one wins?
  แล้วตัวไหนชนะคะ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:30:44 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  9
  The one I feed wins.
  ตัวที่พ่อให้อาหารจะขนะ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:30:44 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  10
  My father told me the story...
  พ่อของฉันเล่าเรื่องราวที่...
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:30:44 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  11
  the Indian chief told his grandson.
  หัวหน้าชาวอินเดียบอกหลานชายของเขาให้ฉันฟังนั้น
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:30:44 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  12
  My father told me...
  พ่อฉันบอกให้ฉัน...
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:30:44 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  13
  to be a person...
  เป็นคนที่...
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:30:44 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  14
  who feeds the warm wolf.
  ควรให้อาหารหมาป่าที่อบอุ่น
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:30:44 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  15
  I'm sorry, Father.
  หนูขอโทษค่ะพ่อ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:30:44 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  16
  From now on,
  ตั้งแต่นี้ต่อไป
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:30:44 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  17
  I will feed...
  หนูจะให้อาหาร...
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:30:44 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  18
  the cold and heartless wolf.
  แก่หมาป่าที่เย็นชาและไร้หัวใจค่ะ
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:30:44 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  19
  (Episode 1)
  (ตอนที่ 1)
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:30:44 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  20
  Ji Yoo...
  จียู...
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:56 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  21
  Ji Yoo...
  จียู...
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:57 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  22
  Ji Yoo.
  จียู...
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:57 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  23
  No.
  ไม่
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:57 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  24
  No.
  ไม่
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:57 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  25
  No. This must not be true.
  ไม่ นี่มันต้องไม่ใช่เรื่องจริง
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:57 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  26
  No.
  ไม่
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:57 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  27
  What's going on?
  เกิดอะไนขึ้น
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:57 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  28
  Ji Yoo!
  จียู!
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:57 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  29
  Ji Yoo!
  จียู!
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:57 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  30
  Kang Ji Yoo!
  คังจียู!
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:57 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  31
  Kang Woo!
  คุณคังวู!
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:57 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  32
  Kang Woo.
  คุณคังวู
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:57 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  33
  Ji Yoo! Ji Yoo.
  จียู!จียู!
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:57 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  34
  Move.
  หลีกไป
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:57 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  35
  Ji Yoo.
  จียู
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:57 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  36
  Ji Yoo!
  จียู!
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:57 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  37
  Ji Yoo.
  จียู
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:57 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  38
  Ji Yoo!
  จียู!
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:57 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  39
  Where's Ji Yoo?
  จียูอยู่ไหน
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:57 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  40
  Ji Yoo. Ji Yoo.
  จียู..จียู..
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:57 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  41
  Where's Ji Yoo? Ji Yoo!
  จียูอยู่ไหน จียู!
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:57 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  42
  Ji Yoo! Ji Yoo.
  จียู..จียู..
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:57 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  43
  Kang Ji Yoo!
  คังจียู!
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:57 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  44
  Where's Ji Yoo? Bring her here!
  จียูอยู่ไหน ไปพาเธอมาที่นี่
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:57 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  45
  Bring Ji Yoo right now! Ji Yoo!
  พาจียูมาที่นี่เดี๋ยวนี้ จียู!
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:57 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  46
  Ji Yoo!
  จียู!
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:57 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  47
  - I only did as I was told... - Wait outside.
  - ผมแค่ทำตามคำสั่งมา.. - ไปรอข้างนอก
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:57 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  48
  (Hong Soon Bok)
  (ฮงซุนบ๊ก)
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:57 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  49
  Kang Ji Yoo.
  คังจียู
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:57 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  50
  You ruined everything.
  เธอทำลายทุกอย่าง
  เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 , 09:49:57 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Women’s Secret.E001.Thai.ssa