• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Women’s Secret

  ความสำเร็จ 2.66% [ C fakepath Women’s Secret.E002.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  (The following content may not be suitable for viewers under 15.)
  (เนื้อหาต่อไปนี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับผู้ชมอายุต่ำกว่า 15)
  เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559 , 12:36:21 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  2
  (Viewer discretion is advised.)
  (ควรใช้วิจารณญาณในการรับชม)
  เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559 , 12:36:22 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  3
  (Grand Performance Hall)
  (หอประชุมการแสดงใหญ่)
  เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559 , 12:36:22 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  4
  Why did it have to be Kang Ji Woo?
  ทำไมต้องเป็นคังจีวู
  เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559 , 12:36:22 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  5
  I worked so hard to be free of her.
  ฉันต้องลำบากขนาดไหนเพื่อที่จะเป็นอิสระจากเธอ
  เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559 , 12:36:22 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  6
  Why...
  ทำไม...
  เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559 , 12:36:22 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  7
  (Episode 2)
  ( ตอนที่ 2 )
  เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559 , 12:36:22 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  8
  Oh my. Is it raining out?
  โอ้..ฝนตกเหรอ
  เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559 , 12:36:22 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  9
  You're soaked.
  แกเปียกโชกเลยนะเนี่ย
  เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559 , 12:46:45 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  10
  Can you take a look at something?
  แกช่วยดูอะไรให้หน่อยสิ
  เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559 , 12:46:45 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  11
  That brat. Gosh.
  ยัยบ้านี่..โธ่เอ๊ย
  เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559 , 12:46:45 แปลโดย : BBG
  0.00 คะแนน

  12
  Hello?

  13
  Hi, it's me.

  14
  Hi, Ji Yoo.

  15
  It's late. Why aren't you home?

  16
  It's raining out.

  17
  Should I bring you an umbrella?

  18
  No. But it's Soon Bok's birthday today.

  19
  What?

  20
  My gosh. Where's my head?

  21
  This old hag forgot her own daughter's birthday.

  22
  If it weren't for you,

  23
  Soon Bok would've had my head.

  24
  Our friends and I want to throw her a surprise party.

  25
  Would you tell her to bring me an umbrella?

  26
  Keep the party a secret.

  27
  Okay. I get it.

  28
  - Why is she so late? - I know.

  29
  She's coming, right?

  30
  Where's Soon Bok?

  31
  I'm starving.

  32
  She should be here soon.

  33
  Let's just eat first.

  34
  Yes. She must not be coming.

  35
  Then let's get it going and go home.

  36
  We're here for Soon Bok's birthday. We should celebrate with her.

  37
  Come on.

  38
  Okay.

  39
  It's always, "Ji Yoo" this and "Ji Yoo" that.

  40
  Whose mum is she anyway?

  41
  After all I did to get here.

  42
  I can't go back to being Hong Soon Bok...

  43
  because of her again.

  44
  - Over there. - Okay.

  45
  Hold on, please.

  46
  Sorry.

  47
  Sorry. That way.

  48
  Sorry. Sorry.

  49
  How embarrassing.

  50
  You're sweating.

  Download  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Women’s Secret.E002.Thai.ssa