• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Women’s Secret

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath Women’s Secret.E007.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Ji Yoo, you need to get up.

  2
  You need to open your eyes...

  3
  so that when I die,

  4
  I'll be able to face Mr Kang.

  5
  You have to get up.

  6
  Ji Yoo.

  7
  Ji Yoo. Ji Yoo.

  8
  Ji Yoo. Are you awake?

  9
  Ji Yoo.

  10
  Oh my gosh. Doctor.

  11
  Doctor!

  12
  What? She did?

  13
  Yes, she opened her eyes.

  14
  - Are you sure? - Yes!

  15
  The doctor is examining her now.

  16
  Doctor.

  17
  I didn't lie.

  18
  She really opened her eyes.

  19
  It was like she was totally fine.

  20
  Her consciousness hasn't returned.

  21
  Then what did I see?

  22
  I think the nerve cells were temporarily activated by the drugs.

  23
  Her brain had been asleep involuntarily...

  24
  and was temporarily released.

  25
  What does that all mean?

  26
  So do you mean...

  27
  she woke up very briefly and went back to sleep?

  28
  Is that it?

  29
  Yes, that's it.

  30
  Anyway, it's a good sign that her nerves are able...

  31
  to awake even briefly.

  32
  Let's give it some more time.

  33
  You are so cruel.

  34
  You got me all excited...

  35
  that you were going to wake up.

  36
  Hi, Mum. What happened?

  37
  Really?

  38
  Okay. I understand.

  39
  Take good care of her.

  40
  That isn't loud enough.

  41
  Come on, now.

  42
  Kang Woo, this is how you scream.

  43
  Watch.

  44
  Yoo Kang Woo! You're cool!

  45
  Kang Woo! Stay strong!

  46
  Don't you have anything to say to me?

  47
  Don't you have anything to say?

  48
  Ji Yoo.

  49
  I love you.

  50
  I love you.

  Download  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Women’s Secret.E007.Thai.ssa