• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Women’s Secret

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath Women’s Secret.E008.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 Next
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  (Episode 8)

  2
  Here.

  3
  The baby is so pretty...

  4
  just like Ji Yoo when she was...

  5
  What about Ji Yoo?

  6
  While she was in labour...

  7
  Did she die?

  8
  Did she die?

  9
  You heard the doctor...

  10
  say it'll be dangerous for her to give birth.

  11
  Did you check?

  12
  Are you sure?

  13
  This is the death certificate.

  14
  Hong Soon Bok is really gone from this world.

  15
  Good.

  16
  It's a good thing.

  17
  I can really start my new life now.

  18
  Don't cry.

  19
  Ji Yoo died in the accident.

  20
  We had kept her alive artificially.

  21
  Take care of her funeral arrangements.

  22
  I'll give you as much money as you need.

  23
  How long would Ji Yoo live?

  24
  Think about it.

  25
  She's barely alive as it is, and she gave birth.

  26
  How much longer could she live?

  27
  You heard the doctor say she may not last much longer.

  28
  So please...

  29
  leave Ji Yoo alone.

  30
  Please.

  31
  I'm begging you. Please?

  32
  I'm begging you.

  33
  - Don't do this. - No.

  34
  Please.

  35
  Don't let Soon Bok...

  36
  commit any more sins. Please.

  37
  We can just tell her that Ji Yoo is dead.

  38
  She'll die anyway.

  39
  Please let Ji Yoo go...

  40
  to her family at least until she dies.

  41
  Please. Please.

  42
  Please.

  43
  She's going to die soon anyway.

  44
  Everything will be fine.

  45
  It's me, Dong Soo.

  46
  I need to move a patient.

  47
  I need a hospital that can keep a secret.

  48
  Your son came in first.

  49
  You should've waited a little longer.

  50
  I could've bragged to you about it then.

  Download  
  1 2 3 4 5 6 7 8 Next

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Women’s Secret.E008.Thai.ssa