• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • You Are A Gift

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath You Are a Gift.E018.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Hello.

  2
  I'm here to pick up my phone.

  3
  No, Hyun Soo mustn't come in.

  4
  Gong Hyun Soo?

  5
  Hey.

  6
  What are you doing here?

  7
  I have something to do here.

  8
  What about you?

  9
  Me?

  10
  This is my house.

  11
  What?

  12
  You live here?

  13
  Wait.

  14
  Are you stalking me?

  15
  No, I just...

  16
  Anyway,

  17
  I'm glad to see you again.

  18
  So what is it that you have to do here?

  19
  Actually, I lost my cell phone.

  20
  The person who found it told me to come here and pick it up.

  21
  Do Jin.

  22
  Hello, Yeo Jin.

  23
  Hello.

  24
  I'm the owner of the cell phone.

  25
  I see. Here you go.

  26
  Thank you so much.

  27
  Did you find her cell phone?

  28
  No, Sung Jin did. I'm just bringing it out for him.

  29
  It was Sung Jin?

  30
  I see.

  31
  Can you tell him that I thank him?

  32
  You're such a klutz.

  33
  Hey, Do Jin.

  34
  Do you know her?

  35
  Yes, I know her.

  36
  I'll take her home. You can go inside first.

  37
  It's okay.

  38
  It's dangerous at night even if you're a married woman.

  39
  Let's go.

  40
  I'm really okay.

  41
  Bye.

  42
  A married woman?

  43
  (Episode 18)

  44
  I handed it to her and she left.

  45
  Good.

  46
  I don't know who she is, but it must have been so inconvenient.

  47
  I saw Do Jin at the front gate.

  48
  He seems to know the owner of the cell phone.

  49
  What?

  50
  Really?

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath You Are a Gift.E018.Thai.ssa