• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Working Mom Parenting Daddy

  ความสำเร็จ 100.00% [ C fakepath Working Mother Babysitter Father.E002.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  (Episode 2)
  {\i1}ตอนที่่2{\i0}
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:52 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  2
  Bang Geul!
  คุณปังฮั่น
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  3
  Why are you so pale?
  ทำไมคุณมีสีหน้าดูซิ๊ดเซียวแบบนั้นละ
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  4
  I'm so sorry. It's all my fault.
  ฉันขอโทษ มันเป็นความผิดของฉันทั้งหมดเลย
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  5
  You're here.
  คุณอยู่ที่นี่มาโดยตลอดหรอ
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  6
  Ma'am.
  แหม่ม
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  7
  I'll get going.
  ฉันจะได้รับไปสิน่า
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  8
  Wait...
  รอก่อน...
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  9
  Ma'am.
  แหม่ม
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  10
  Thanks for everything.
  ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะ
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  11
  Ms Lee, why are you so careless about your child?
  คุณลี ทำไมคุณจึงประมาทเกี่ยวกับบุตรหลานของคุณแบบนี้นะ
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  12
  - Sorry? - I know you are busy,
  - ขอโทษ?- ฉันรู้ว่าคุณไม่ว่าง
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  13
  but you should still check your phone. She was really sick.
  แต่คุณควรตรวจสอบโทรศัพท์ของคุณบ้างสิ เธอเป็นคนป่วยจริงๆสินะ
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  14
  I don't know what to say.
  ผมไม่ทราบว่าสิ่งที่กำลังจะพูด
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  15
  Bang Geul will be starting grade school soon.
  คุณปังฮั่นจะเริ่มต้นสอนโรงเรียนประถมศึกษาในเร็ว ๆ นี้ใช่ไหม
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  16
  This won't be good for her.
  นี้อาจจะไม่ดีสำหรับเธอก็ได้นะ
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  17
  Someone I know took time off of work when her kid entered school.
  บุคคลที่ฉันรู้จักเอาเวลาปิดการทำงานเมื่อเด็กของเธอเดินเข้าไปในโรงเรียน
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  18
  Grade one is crucial.
  ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  19
  I'm sorry.
  ฉันขอโทษ
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  20
  I won't bother you any more.
  ฉันจะไม่รบกวนคุณใด ๆ เพิ่มเติมแล้วละ
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  21
  I'll get going.
  ฉันจะได้รับไปไว้ไง
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  22
  Are you awake?
  คุณตื่นหรือยัง
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  23
  I shouldn't have forced you to eat in the morning.
  ผมไม่ควรจะบังคับให้คุณกินอาหารในตอนเช้าเลย
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  24
  Right?
  ขวาสิ
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  25
  You said you didn't want it.
  คุณบอกว่าคุณไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  26
  You got sick because I was being stubborn.
  คุณมีอาการป่วยเพราะฉันปากแข็งอะสิ
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  27
  What about work?
  สิ่งที่เกี่ยวกับการทำงาน
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  28
  You said you had an important event.
  คุณบอกว่าคุณมีเหตุการณ์ที่สำคัญมากไม่ใช่หรอ
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  29
  Why would I choose work over you?
  ทำไมฉันจะต้องเลือกทำงานมากกว่าคุณด้วยนะ
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  30
  (Gutter Kim)
  (คิมรางน้ำ)
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  31
  I'm sorry, Mummy.
  ฉันขอโทษ มัมมี่
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  32
  Why would you be sorry?
  ทำไมคุณจะต้องเสียใจด้วย
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  33
  I had an upset stomach...
  ฉันมีอาการปวดท้อง ...
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  34
  because I got angry with you this morning.
  เพราะผมโกรธกับคุณในเช้าวันนี้
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  35
  Don't say that.
  ไม่ได้บอกว่ามีไรเกิดขึ้น
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  36
  What if they scold you at work...
  เกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขาด่าคุณในที่ทำงาน ...
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  37
  because you left early for me?
  เนื่องจากคุณออกจากต้นสังกัดมันเกี่ยวสำหรับฉันหรือไม่
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  38
  That won't happen. Don't you worry.
  ว่าจะไม่เกิดขึ้น คุณไม่ต้องกังวล
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  39
  You should get more sleep.
  คุณควรจะได้นอนหลับมากขึ้น
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  40
  I won't get sick from now on, Mummy.
  ฉันจะไม่ได้รับการป่วยจากนี้ไป คุณแม่
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  41
  - We're here. Let's go in. - Goodness.
  อยู่ที่นี่ ให้เป็นไปในสิ่งนั้น ความดีงามสินะ
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  42
  We're home.
  เราอยู่ที่บ้าน
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  43
  We're home.
  เราอยู่ที่บ้าน
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  44
  What a long day.
  สิ่งที่เป็นวันที่ยาวนานมาก
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  45
  Daddy, my shoes.
  คุณพ่อ, รองเท้าของฉันอยู่ไหนค่ะ
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  46
  - Honey, can you take her shoes off? - I'll take them off.
  ที่รัก คุณสามารถใช้รองเท้าของเธอปิดเรื่องนี้ได้ไหม ผมจะนำพวกเขาออกไป
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  47
  Bang Geul, are you okay now?
  คุณปังฮั่น คุณรู้สึกโอเคกับตอนนี้หรือไม่
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  48
  I don't know. I feel weak.
  ฉันไม่รู้สิ ฉันรู้สึกอ่อนแอนิดหน่อยนะ
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  49
  Let's have some porridge so you can take your medicine.
  ถ้าคุณได้ทานโจ๊กบ้างก็คงดีคุณจะได้กินยาแล้วก็พักผ่อน
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  50
  I'll make you delicious porridge.
  ฉันจะทำให้คุณกินโจ๊กอร่อยให้คุณได้ทาน
  เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 , 14:34:53 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  Download  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Working Mother Babysitter Father.E002.Thai.ssa