• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Working Mom Parenting Daddy

  ความสำเร็จ 100.00% [ C fakepath Working Mother Babysitter Father.E003.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  (Episode 3)
  {\i1}ตอนที่่3{\i0}
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  2
  Why do you want to break up all of a sudden?
  ทำไมคุณต้องการที่จะทำลายทุกอย่างแบบฉับพลัน
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  3
  You come from a poor family.
  คุณคงมาจากครอบครัวที่ยากจนสินะ
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  4
  I found a job.
  ฉันเพียงพบว่ามีงาน
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  5
  You'll be working at a company for a salary.
  คุณจะได้ทำงานที่บริษัทสำหรับมีเงินเดือน
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  6
  - What more do you want? - I want to marry a doctor.
  - อะไรมากกว่าที่คุณต้องการ? - ฉันต้องการที่จะแต่งงานกับหมอ
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  7
  I won't have to worry about money then.
  ฉันจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเงินอีกแล้ว
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  8
  You were really good to me.
  คุณได้ดีจริงๆกับผม
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  9
  I'll think about you even after I get married.
  ฉันจะคิดเกี่ยวกับคุณแม้หลังจากที่ ฉันแต่งงานแล้ว.
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  10
  Are you getting married?
  คุณกำลังจะแต่งงาน
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  11
  Go.
  ไป.
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  12
  I said go.
  ที่ผมพูดไป
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  13
  Thanks for all you've done for me.
  ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณได้ทำเพื่อฉัน
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  14
  Congratulations. It's six weeks.
  ขอแสดงความยินดีด้วย มันหกสัปดาห์แล้ว
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  15
  Really?
  จริงๆ?หรอ
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  16
  Is this our second child?
  นี่คือลูกคนที่สองของเราใช่ไหม
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  17
  It's so small.
  มันมีขนาดเล็กดังนั้น
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  18
  It feels different from when I had Bang Geul.
  มันให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากเมื่อ ฉันมีปังฮัน
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  19
  Nice to meet you, baby.
  ยินดีที่ได้พบคุณ , ทารก
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  20
  - Are you feeling all right? - Yes.
  - คุณกำลังรู้สึกอยู่ทั้งหมดใช่หรือไม่ -ใช่ค่ะ
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  21
  These sonogram images...
  ภาพอัตราซาว์เหล่านี้
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  22
  made me feel better.
  ทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้น
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  23
  That's a relief.
  นั่นเป็นความโล่งอก
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  24
  There's going to be so many hurdles in my way.
  มีจะเป็นอุปสรรค์มากมายในทางของฉัน
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  25
  - I have to cheer up. - That' right.
  - ฉันมีกำลังใจขึ้นมา - ถูกต้อง.
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  26
  Let's request for an extended maternity and childcare leave.
  ขอร้องให้มีการคลอดบุตรและเด็กเล็กขยายออกไป
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  27
  I don't need to go on childcare leave.
  ฉันไม่จำเป็นต้องไปขอลาคลอดเพื่อดูแลเด็ก
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  28
  I'm going to go on maternity leave and get back to work.
  ฉันจะไปลาคลอดบุตรและกลับไปทำงาน
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  29
  It's going to be too much for you.
  มันเป็นไปได้มากเกินไปสำหรับคุณ
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  30
  I'd rather work than feel pressured at work.
  ฉันอยากจะทำงานมากกว่ารู้สึกกดดันในที่ทำงาน
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  31
  And I don't want to discontinue my career.
  และฉันไม่ต้องการที่จะยุติอาชีพของฉัน
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  32
  They're going to be restructuring the departments soon.
  พวกเขากำลังจะได้รับการปรับโครงสร้างหน่วยงานในเร็ว ๆ นี้
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  33
  I won't get promoted once I take the childcare leave.
  ฉันจะไม่ได้รับการส่งเสริมเมื่อผมลาคลอดเพื่อดูแลเด็ก
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  34
  I'm going to apply for the national day-care first.
  ฉันจะใช้สำหรับดูแลเด็กแห่งชาติครั้งแรก
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  35
  They take infants, too.
  พวกเขาใช้เวลากับทารกมากเกินไป
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  36
  They say career breaks are a problem in today's society,
  พวกเขากล่าวว่าการแบ่งอาชีพนี้เป็นปัญหาในสังคมปัจจุบันที่มี
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  37
  but nobody cooperates with parenting.
  แต่ไม่มีใครให้ความร่วมมือกับการอบรมเลี้ยงดู
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  38
  There's no solution.
  มีวิธีการแก้ปัญหาไม่ได้
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  39
  I'll probably find a day-care centre before I have the baby, right?
  ฉันอาจจะได้พบกับศูนย์ดูแลเด็กก่อนที่ฉันจะมีลูกใช่มั้ย?
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  40
  If not, I'll be in big trouble.
  ถ้าไม่ได้ฉันจะเป็นปัญหาใหญ่
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  41
  Stop it!
  หยุดนะ!
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  42
  See. I think someone's moving in.
  ดู. ผมคิดว่ามีใครบางคนย้ายไปอยู่
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  43
  I guess so.
  ดังนั้นผมคิดว่า
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  44
  Wait up!
  รอก่อน!
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  45
  Wait up. Thank you.
  รอก่อน. ขอขอบคุณ
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  46
  Are you moving in one level below us?
  คุณกำลังจะย้ายไปอยู่ในระดับหนึ่งด้านล่างเรา
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  47
  Do you live in apartment 501?
  คุณอาศัยอยู่ในอพาร์ทเม้น 501
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  48
  Yes, I'm looking forward to knowing you.
  ใช่ฉันรอคอยที่จะรู้ว่าคุณมาอยู่ที่
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  49
  Same here.
  เดียวกันที่นี่
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  50
  Aren't these incredible?
  ไม่ได้เหล่านี้อย่างไม่น่าเชื่อ
  เมื่อ 19 สิงหาคม 2559 , 14:32:10 แปลโดย : oilzaza
  0.00 คะแนน

  Download  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Working Mother Babysitter Father.E003.Thai.ssa