• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Working Mom Parenting Daddy

  ความสำเร็จ 100.00% [ C fakepath Working Mother Babysitter Father.E004.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  (Episode 4)
  {\i1}ตอนที่่4{\i0}
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  2
  (Personnel Appointment Notice)
  (แจ้งให้ทราบจะมีการแต่งตั้งบุคลากร)
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  3
  (Joo Ye Eun is promoted as a manager from an assistant manager.)
  (เยอึนจูได้รับการสนับสนุนจากการเป็นผู้จัดการผู้ช่วยผู้จัดการได้.)
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  4
  What is this?
  นี้คืออะไร
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  5
  Did Joo Ye Eun just become a manager?
  ไม่นะ เยอึนจู จะกลายเป็นเพียงผู้จัดการ?
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  6
  This is absurd.
  นี้เป็นเรื่องเหลวไหล
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  7
  The sales of the new product went up...
  ยอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่ก็เพิ่มขึ้นไป ...
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  8
  thanks to Mi So's project.
  ต้องขอบคุณโครงการของมิโซะด้วยนะ
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  9
  Why did Joo Ye Eun get the promotion?
  ทำไม เยอึนจูจะได้รับโปรโมชั่นนี้ด้วยละ?
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  10
  People will always get their back stabbed at work.
  ผู้คนมักจะได้รับการกลับมาของพวกเขาแทนที่ทำงาน
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  11
  Are you okay, Mi So?
  คุณสบายดีไหม,มิโซะ
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  12
  It's Mr Oh.
  นั้นมันเป็นนายโอ้
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  13
  I'm sure you're disappointed, Ms Lee.
  ฉันแน่ใจว่าคุณกำลังรู้สึกผิดหวังสินะ คุณลี
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  14
  I thought things looked promising for you...
  ผมคิดว่าสิ่งที่กำลังมองอาจมีแนวโน้มสำหรับคุณ ...
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  15
  with the success...
  กับความสำเร็จนี้ ...
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  16
  of your project and all.
  ของโครงการของคุณและทุกคนสินะ
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  17
  I was shocked, too.
  ผมคงตกใจมากเกินไป
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  18
  Your performance reviews are not too great.
  การประเมินผลการปฏิบัติของคุณจะไม่มากเกินไปหน่อยหรอ
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  19
  It's good to be popular among your colleagues,
  มันเป็นเรื่องดีที่จะเป็นที่นิยมในหมู่เพื่อนร่วมงานของคุณ
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  20
  but try to be closer to your bosses, too.
  แต่พยายามที่จะได้ใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชาของคุณมากเกินไป
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  21
  Mr Kim is rough in speech,
  นายคิมนี่เป็นการหยาบคายในการพูดมากเกินไปแล้วนะ
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  22
  but he's easy to deal with.
  แต่สำหรับเขาก็เป็นเรื่องง่ายที่จะจัดการกับเรื่องแบบนี้
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  23
  Did this happen...
  นี้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ไง ...
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  24
  - because of my performance reviews? - What else could it be?
  - เพราะความคิดเห็นในประสิทธิภาพการทำงานของฉันได้อย่างไร - อะไรที่มันอาจจะทำได้?
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  25
  Did you give me a disadvantage...
  คุณจะไม่ทำให้ฉันเสียเปรียบ ...
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  26
  because I just got pregnant?
  เพราะฉันเพิ่งได้รับการตั้งครรภ์?
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  27
  No way, that's not how this company works.
  ไม่มีทาง,นั่นไม่ใช่วิธีการที่บริษัทนี้ทำงาน
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  28
  I know that you are an open-minded man.
  ฉันรู้ว่าคุณเป็นคนที่เปิดกว้าง
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  29
  - But others are... - You'll get it the next time.
  - แต่คนอื่นจะ ... - คุณจะได้รับมันในครั้งต่อไป
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  30
  Okay?
  เอาล่ะ?
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  31
  - Will there be a next time? - Of course.
  - จะมีครั้งต่อไป? - แน่นอน.
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  32
  Everyone knows that you are good at your job.
  ทุกคนรู้ว่าคุณมีดีที่งานของคุณ
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  33
  Hello, I'm new, and my name is Choi Moon Jung.
  สวัสดีครับ ฉันเพิ่งมาใหม่ และชื่อของฉันคือดวงจันทร์
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  34
  - Nice to meet you. - Welcome.
  - ยินดีที่ได้พบคุณ. - ยินดีต้อนรับ
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  35
  - Be good. - Okay.
  - เป็นผลดี. - เอาละ
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  36
  So why didn't you get the promotion?
  ดังนั้นทำไมคุณจะไม่ได้รับโปรโมชั่น?
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  37
  You should ask Mr Kim.
  คุณควรถามคุณคิมดูสิค่ะ
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  38
  What are you looking at?
  สิ่งที่คุณกำลังมองหาที่นี่?
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  39
  Did you get pregnant without seeing this coming?
  คุณไม่ได้รับการตั้งครรภ์โดยไม่เคยเห็นนี้มาก่อน?
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  40
  Is this my new seat?
  นี่คือที่นั่งใหม่ของฉันสินะ?
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  41
  Ms Joo, why did you apply for our team?
  นางสาวจู, คุณคงไม่ใช้เหตุผลที่ทีมของเราใช้ใช่หรือไม่
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  42
  I thought advertisement and promotion was more of my thing.
  ฉันคิดว่าการโฆษณาและส่งเสริมการขายได้มากขึ้นจากสิ่งที่ฉันทำมัน
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  43
  Ms Lee.
  นางสาวลี
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  44
  Can you work with Ms Joo as your boss?
  คุณสามารถทำงานกับนางสาวจูซึ่งเป็นเจ้านายของคุณได้ใช่ไหม
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  45
  If you can't, pack up.
  คุณไม่สามารถแพ็คเก็ตขึ้นมาได้
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  46
  Why did you let this happen?
  ทำไมคุณปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  47
  Don't make things worse, Mr Yoo.
  อย่าทำสิ่งที่เลวร้ายแบบนี้สิ นายยู
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  48
  Think about all the confusion we have to go through.
  คิดว่าทุกความสับสนที่เราจะต้องผ่านไปได้
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  49
  Why did you make a mess out of this team?
  คุณไม่เลอะเทอะทำไมต้องการออกจากทีมนี้ด้วยใช่หรือไม่?
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  50
  My goodness.
  โอ้ฉันไม่น่าเลย
  เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 , 18:07:38 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Working Mother Babysitter Father.E004.Thai.ssa