• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Working Mom Parenting Daddy

  ความสำเร็จ 9.63% [ C fakepath Working Mother Babysitter Father.E005.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Why are you out here together?
  มีเหตุผลที่คุณจะออกจากที่นี่ มาด้วยกันไหม?
  เมื่อ 10 กันยายน 2559 , 22:16:30 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  2
  I thought you went home.
  ฉันคิดว่าคุณควรกลับบ้านดีกว่า
  เมื่อ 10 กันยายน 2559 , 22:16:30 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  3
  Well, it's just...
  ก็ดี,มันก็แค่...
  เมื่อ 10 กันยายน 2559 , 22:16:30 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  4
  Well...
  ดีแล้ว...
  เมื่อ 10 กันยายน 2559 , 22:16:30 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  5
  Your mother babysat Bang Geul for us.
  คุณแม่ บาง babysat Geul สำหรับเรา
  เมื่อ 10 กันยายน 2559 , 22:16:30 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  6
  - What? - Mr Kim,
  - อะไร? - นาย คิม
  เมื่อ 10 กันยายน 2559 , 22:16:30 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  7
  - do you know my daughter, Ye Eun? - I do.
  - คุณคงทราบเรื่องลูกสาวของฉันแล้วสินะ เยอึน ?- ฉันทำเอง
  เมื่อ 10 กันยายน 2559 , 22:16:30 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  8
  She's my junior at work.
  เธอเป็น จูเนียร์ ในที่ทำงาน
  เมื่อ 10 กันยายน 2559 , 22:16:30 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  9
  Do you and your wife work at the same place, then?
  คุณและภรรยาของคุณทำงานในสถานที่เดียวกัน แล้วสินะ ?
  เมื่อ 10 กันยายน 2559 , 22:16:30 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  10
  We do.
  พวกเราทำงานที่เดียวกัน
  เมื่อ 10 กันยายน 2559 , 22:16:30 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  11
  I was so thankful, so I came out to grab a taxi for her.
  ฉันรู้สึกขอบคุณ เป็นเช่นนั้น ดังนั้นฉันจึงออกมาเรียกรถแท็กซี่ให้สำหรับเธอ
  เมื่อ 10 กันยายน 2559 , 22:16:30 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  12
  Come with me. I'll grab a taxi for you.
  มากับฉันสิ. ฉันจะเรียกรถแท็กซี่มาสำหรับคุณนะ
  เมื่อ 5 ตุลาคม 2559 , 23:08:24 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  13
  Then, I'll see you later.
  แล้วก็ ผมจะมาเจอคุณในภายหลังนะครับ
  เมื่อ 5 ตุลาคม 2559 , 23:08:24 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  14
  - Again, thank you very much. - Don't mention it.
  - อีกครั้ง ขอบคุณมาก. - อย่าพูดถึงมันอีกเลย
  เมื่อ 5 ตุลาคม 2559 , 23:08:24 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  15
  Hey, Ye Eun.
  หวัดดี เยอึน
  เมื่อ 13 ตุลาคม 2559 , 13:16:10 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  16
  Ye Eun, I'm fine. You can go home.
  เยอึน ฉันสบายดี คุณสามารถจะไปที่บ้านได้ไหม
  เมื่อ 13 ตุลาคม 2559 , 13:16:12 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  17
  Why did you do that for?
  ทำไมคุณถึงทำอย่างนั้นหรือค่ะ
  เมื่อ 13 ตุลาคม 2559 , 13:16:13 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  18
  You should've taken care of Min Ho if you had the time.
  คุณควรจะได้รับการดูแลมินโฮถ้าคุณมีเวลามากกว่านี้
  เมื่อ 13 ตุลาคม 2559 , 13:16:13 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  19
  You two were both home.
  คุณทั้งสองคนควรอยู่ที่บ้าน
  เมื่อ 13 ตุลาคม 2559 , 13:16:13 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  20
  I ran into Bang Geul's mother on my way out.
  ฉันวิ่งเข้าไปหาบังชิลแล้วได้เจอแม่ของเธอแล้วก็ออกมา
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 , 22:26:18 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  21
  I don't like you going in and out of that house.
  ฉันไม่ชอบที่คุณจะเข้าและออกจากบ้านหลังนั้นเลย
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 , 22:26:18 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  22
  Why? Are you on bad terms with them?
  ทำไม? คุณอยู่ในแง่ที่ไม่ดีสำหรับพวกเขา?
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 , 22:26:18 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  23
  They seemed like good people.
  พวกเขาดูเหมือนจะเป็นคนดีซะมากกว่า
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 , 22:26:18 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  24
  Then I must be the bad one.
  แล้วฉันจะต้องเป็นคนที่ไม่ดีได้ยังไง
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 , 22:26:18 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  25
  What I'm saying is...
  สิ่งที่ฉันพูดคือ ...
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 , 22:26:18 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  26
  Mother.
  แม่ค่ะ.
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 , 22:26:18 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  27
  You're still here.
  คุณยังอยู่ที่นี้อีกหรอค่ะ.
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 , 22:26:18 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  28
  I'm going home.
  ฉันกำลังจะกลับบ้าน.
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 , 22:26:18 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  29
  Hey.
  เฮ้
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 , 22:26:18 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  30
  What happened?
  นี่เกิดอะไรขึ้น?
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 , 22:26:18 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  31
  It's nothing.
  ไม่เป็นไร.
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 , 22:26:18 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  32
  Did you get into a fight because of me?
  คุณไม่ควรได้รับบาดเจ็ฐในการต่อสู้เพราะผมได้ไหม
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 , 22:26:18 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  33
  We didn't fight.
  เราไม่ได้ต่อสู้กันซะหน่อย
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 , 22:26:18 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  34
  Ye Eun...
  เยอึน ...
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 , 22:26:18 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  35
  thinks of you like her father.
  คิดว่าคุณชอบพ่อของเธอบ้างหรือเปล่า
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 , 22:26:18 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  36
  She may sound cold,
  เธออาจจะดูเย็นชาไปซะบ้าง
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 , 22:26:18 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  37
  but she respects you a lot with her heart.
  แต่เธอเคารพคุณมากด้วยหัวใจของเธอ
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 , 22:26:18 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  38
  She lost her father when she was young,
  เธอสูญเสียพ่อของเธอเมื่อเธอยังเป็นเด็ก
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 , 22:26:18 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  39
  so she's not used to fatherly love.
  ดังนั้นเธอจึงไม่ได้นำมันมาใช้เพื่อความรักของพ่อ
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 , 22:26:18 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  40
  She doesn't know what to do when you get angry.
  เธอไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเมื่อคุณได้รับความโกรธมา
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 , 22:26:18 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  41
  Please be understanding.
  โปรดเข้าใจเธอด้วยเถอะ
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 , 22:26:18 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  42
  Don't worry, Mother.
  ไม่ต้องกังวลอะไรนะ คุณคุณแม่
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 , 22:26:18 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  43
  Let's go. I'll keep you company to the bus stop.
  ไปกันเถอะ. ฉันจะให้ บริษัท คุณไปที่ป้ายรถประจำทาง
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 , 22:26:18 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  44
  Thank you, Il Mok.
  ขอขอบคุณ,คุณจินโมกมากนะ
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 , 22:26:18 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  45
  - All right. - Let's go.
  - ได้สิทธิ์ทั้งหมด - ไปกันเถอะ.
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 , 22:26:18 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  46
  Why aren't you sleeping?
  ทำไมคุณยังไม่นอนหลับ?
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 , 22:26:18 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  47
  You must be tired.
  คุณต้องเหนื่อย.
  เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 , 22:26:18 แปลโดย : 0964658052
  0.00 คะแนน

  48
  I feel...

  49
  uneasy being here at the hospital.

  50
  People like me should try and avoid staying at a hospital.

  Download  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Working Mother Babysitter Father.E005.Thai.ssa