• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Working Mom Parenting Daddy

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath Working Mother Babysitter Father.E026.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  (Episode 26)

  2
  Ms Lee!

  3
  Ms Lee. Ms Lee.

  4
  Ms Ok.

  5
  Yes, it's me.

  6
  How did you know I was here?

  7
  I'm glad you're here.

  8
  I got some fruits for you.

  9
  My goodness.

  10
  - Why did they fall out? - You didn't have to.

  11
  You didn't have to get these. You have enough on your plate.

  12
  I felt really bad.

  13
  Why would you feel bad?

  14
  You had to babysit Bang Geul and Ga Ram.

  15
  I'm so sorry.

  16
  It's okay. Don't feel bad.

  17
  I'm so sorry.

  18
  I'm sorry.

  19
  You're not the one who should be sorry.

  20
  My child.

  21
  I'm sorry.

  22
  Watch your step.

  23
  Careful.

  24
  How...

  25
  How do you feel? Would you like some honey water?

  26
  Oh, dear.

  27
  Goodness.

  28
  You didn't even eat anything.

  29
  I'm sorry.

  30
  Stop saying you're sorry.

  31
  My goodness.

  32
  Watch your step.

  33
  This way. That's it.

  34
  I'm so tired.

  35
  Give me a minute.

  36
  I'll make you some honey water.

  37
  You're like my mum.

  38
  Ms Ok, you're just like my mum.

  39
  I didn't even know you were my daughter.

  40
  I said all those horrible things to you.

  41
  What right do I have now?

  42
  You were alone for all those years.

  43
  How can I...

  44
  appear before you now?

  45
  My stomach hurts.

  46
  How did I get home?

  47
  - Ms Lee. - Oh, my.

  48
  Ms Ok.

  49
  Didn't you go home?

  50
  Both you and Mr Kim were too drunk.

  Download  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Working Mother Babysitter Father.E026.Thai.ssa