• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • You Are A Gift

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath You Are a Gift.E021.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  Hyun Soo...

  2
  Mother.

  3
  Is he...

  4
  Yoon Ho's child?

  5
  Yes.

  6
  Are you...

  7
  my son's child?

  8
  Why...

  9
  Why only now?

  10
  Enjoy. Enjoy.

  11
  Yes, this is the yukgaejang place.

  12
  What? Who's coming?

  13
  Young Ae.

  14
  Gang Ja.

  15
  How have you been?

  16
  Have you been all right?

  17
  I've been well, thank you.

  18
  What about you?

  19
  Nothing's troublesome to an old lady like me.

  20
  Hyun Soo's the one who had it rough raising a child at such a young age.

  21
  I'm sorry.

  22
  Please forgive me for my absence up until now.

  23
  It's okay. We're just glad that you're here now.

  24
  Han Sol finally found his family.

  25
  I won't have any regrets even if I die right now.

  26
  Mum! Mum!

  27
  What do you mean Yoon Ho's mum is here?

  28
  My goodness.

  29
  Have you been well?

  30
  Not at all.

  31
  How can you be like this?

  32
  We're not creditors. How could you just cut us off like that?

  33
  - You left her alone like... - Eul Sook.

  34
  I have no excuses.

  35
  Then...

  36
  will the pretty lady, Han Sol and Hyun Soo live together?

  37
  Really? Me too?

  38
  Of course.

  39
  You didn't get to see her for seven years. Now you should see her often.

  40
  Actually,

  41
  I think it might be hard for the next little while.

  42
  What?

  43
  Why is that? Is there a reason?

  44
  I...

  45
  I remarried.

  46
  Remarried?

  47
  You have a new family now?

  48
  What are you thinking about?

  49
  Se Ra. I heard about the competition you're going to have.

  50
  Yes. It turned out that way.

  Download  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath You Are a Gift.E021.Thai.ssa