• เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 • Here Comes Love

  ความสำเร็จ 0.00% [ C fakepath Here Comes Love.E020.Thai.ssa ] by : MobMib
   แสดงผลต่อหน้า
   
  No. English Subtitle Thai Subtitle
  1
  The morning sun

  2
  Blinds me

  3
  The birds fly high in the sky

  4
  The clear river

  5
  I see in the distance

  6
  Dances with its entire body

  7
  When roadside trees

  8
  With their own smile

  9
  Get planted among the people

  10
  - All the flowers - All the flowers

  11
  - Smile along too - Smile along too

  12
  - And sway in the wind - And sway in the wind

  13
  - On this fine day - On this fine day

  14
  - I call you, my dear - I call you, my dear

  15
  - I wish to - I wish to

  16
  - Say hello - Say hello

  17
  - And talk to you - And talk to you

  18
  My heart

  19
  My love

  20
  - I want to - I want to

  21
  - Send it your way - Send it your way

  22
  Ma'am.

  23
  We're about to close.

  24
  So?

  25
  You're the only one left.

  26
  Then just close.

  27
  I can't until you leave.

  28
  Close...

  29
  and let me drink some more...

  30
  all night.

  31
  I'll buy the place for the night.

  32
  How much is it?

  33
  I'm afraid that isn't possible.

  34
  Why not? I'm willing to pay.

  35
  Doesn't money solve everything?

  36
  Don't you know me?

  37
  I know you do.

  38
  Of course I know you.

  39
  You're close to your cousin.

  40
  How did you know that?

  41
  Actually, have him come here.

  42
  I don't care who it is. I'm not calling anyone.

  43
  Bring him to me.

  44
  Not his wife though.

  45
  Here.

  46
  He's the first one on my speed dial.

  47
  I'm sure he'll come running.

  48
  Your cousin's the first one on your speed dial?

  49
  Of course.

  50
  He's the only family I have left in this world.

  Download  

  แสดงความคิดเห็น หัวข้อ: C fakepath Here Comes Love.E020.Thai.ssa